Självkontroll, känslor och beslutsfattande

Min forskning handlar i stor utsträckning om självkontroll och hur självkontroll korrelerar med personers känslor och handlingar. 

Min forskning kan sammanfattas i två områden: 

Beslut som påverkar mitt framtida jag

Många av våra viktigaste beslut är av sådan karaktär att vi inte upplever utfallen av våra val genast, utan först med en viss tidsförskjutning; detta gäller beslut som rör alltifrån pensionssparande till hur miljömedvetet vi lever. Huvuddelen av min forskning fokuserar på hur självkontroll, intuitivitet och kunskap påverkar oss när vi fattar den här typen av beslut.

Finansiell ångest, klimatoro och andra känslor

När vi står inför stora och viktiga frågor kan vi uppleva en känsla av oro, eller otrygghet. Tillsammans med mina kollegor har jag undersökt vilka psykologiska aspekter som korrelerar med dessa negativa känslor, samt hur dessa känslor påverkar våra beslut.

Forskning

Publikationer

2023

2021

2020

Nyheter

Organisation