Fotografi av Camilla Strömbäck

Camilla Strömbäck

Biträdande universitetslektor

Forskar inom beteendeekonomi och miljöekonomi, samt undervisar i grundläggande nationalekonomi.  

Självkontroll, känslor och beslutsfattande

Min forskning handlar i stor utsträckning om självkontroll och hur självkontroll korrelerar med personers känslor och handlingar. 

Min forskning kan sammanfattas i två områden: 

Beslut som påverkar mitt framtida jag

Många av våra viktigaste beslut är av sådan karaktär att vi inte upplever utfallen av våra val genast, utan först med en viss tidsförskjutning; detta gäller beslut som rör alltifrån pensionssparande till hur miljömedvetet vi lever. Huvuddelen av min forskning fokuserar på hur självkontroll, intuitivitet och kunskap påverkar oss när vi fattar den här typen av beslut.

Finansiell ångest, klimatoro och andra känslor

När vi står inför stora och viktiga frågor kan vi uppleva en känsla av oro, eller otrygghet. Tillsammans med mina kollegor har jag undersökt vilka psykologiska aspekter som korrelerar med dessa negativa känslor, samt hur dessa känslor påverkar våra beslut.

Forskning

Publikationer

2023

Camilla Strömbäck, Emma Lindkvist, Daniel Västfjäll (2023) Individual differences in environmental wellbeing and pro-environmental behaviors explained by self-control Frontiers in Psychology, Vol. 14, Artikel 1088682 Vidare till DOI

2021

Camilla Strömbäck, David Andersson, Daniel Västfjäll, Gustav Tinghög (2021) Motivated reasoning, fast and slow Behavioural Public Policy, s. 1-16 Vidare till DOI

2020

Camilla Strömbäck, Kenny Skagerlund, Daniel Västfjäll, Gustav Tinghög (2020) Subjective self-control but not objective measures of executive functions predicts financial behavior and well-being Journal of Behavioral and Experimental Finance, Vol. 27 Vidare till DOI
Camilla Strömbäck (2020) Self-Control, Financial Well-Being, and Motivated Reasoning: Essays in Behavioral Finance
Thérese Lind, Ali Ahmed, Kenny Skagerlund, Camilla Strömbäck, Daniel Västfjäll, Gustav Tinghög (2020) Competence, Confidence, and Gender: The Role of Objective and Subjective Financial Knowledge in Household Finance Journal of Family and Economic Issues, Vol. 41, s. 626-638 Vidare till DOI

Nyheter

Organisation