Beteendebarriärer mot återtillverkning av konsumentprodukter, STIGMA

En kvinna tittar på några nyckelord som förknippas med återtillverkning. Orden är på engelska: remanufacturing, reuse, remarketing, circular economy, circular solutiosn product as a service, sustainable, consumer behavior.

Projektet STIGMA syftar till att belysa cirkulära lösningar för att möjliggöra kontinuerlig produktanvändning/återanvändning, såsom Produkt som en Tjänst (PaaS) och återtillverkning.

Även om vissa tillverkare av konsumentprodukter betraktar återtillverkning som en möjlighet att stärka sina cirkulära verksamheter, finns det begränsat belägg för att kunderna aktivt deltar i utvecklingen och utvärderingen av innovativa tjänsteerbjudanden som involverar återtillverkade produkter.

För att mer effektivt anpassa sig till en cirkulär ekonomi och de förändrade konsumtionsvanorna behöver tillverkarna öka sin förståelse för kundernas agerande i relation till användning och/eller återtillverkning av produkter.

Av denna anledning är huvudsyftet med STIGMA-projektet att identifiera och bedöma hur kunder agerar när det gäller användning och/eller återtillverkning av konsumentprodukter.

Projektet strävar efter att uppnå konkreta utfall, nämligen utformningen av "30 små steg mot grönt konsumentbeteende" som är avsedda för allmänheten. Dessa åtgärder syftar till att främja koncept som PaaS och återtillverkning. Genom en mångfald av kanaler, inklusive beslutsfattare och tillverkare, delas dessa åtgärder med samhället.

Forskare

Organisation