Fotografi av Carina Wennerholm

Carina Wennerholm

Universitetslektor

Min forskning utgår från kvinnors hälsa, ojämlikhet i hälsa och olika sociala miljöers påverkan på hälsan. Jag är också lärare på Sjuksköterskeprogrammet.

Hur påverkas folkhälsan av vår sociala miljö?

Min forskning handlar om medelålders kvinnor och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hur det påverkas av den sociala miljön.

I mitt avhandlingsarbete jämförde jag riskfaktorer och sjuklighet för hjärt-kärlsjukdom hos medelålders kvinnor i tvillingstäderna Linköping och Norrköping (Twincities). De är två jämnstora städer med olika social historia och därmed representerar de två olika sociala miljöer.

Utifrån avhandlingens resultat avser jag fortsätta forska kring medelålders kvinnor och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom i olika sociala miljöer.

Jag ingår också i forskargruppen Stressheart som har tillgång till material från den stora nationella SCAPIS-studien, en forskningsstudie som skall förhindra hjärt-, kärl- och lungsjukdom.

Publikationer

2023

Karin Blomquist, Carina Wennerholm, Carina Berterö, Per Sandström, Bergthor Björnsson, Jenny Drott (2023) Motivation and Life Circumstances Affecting Living Habits Prior to Gastrointestinal Cancer Surgery- An Interpretative Phenomenological Analysis Inquiry, Vol. 60, Artikel 00469580231170544 Vidare till DOI
Charlotte Trulsson, Weimar Ahlgren, Victoria Fomichov, Susanna Ågren, Per A Sandström, Bergthor Björnsson, Carina Wennerholm, Jenny Drott (2023) Attitudes and perceptions of healthcare professionals related to family participation in surgical cancer care - A mixed method study Nursing Open, Vol. 10, s. 2530-2539 Vidare till DOI

2020

Farzana Ibrahim, Carina Wennerholm, Per Sandström, Anna Lindhoff Larsson, Bergthor Björnsson, Jenny Drott (2020) In the Shadows of Patients with Upper Gastrointestinal Cancer: An Interview Study with Next of Kin about Their Experiences Participating in Surgical Cancer Care Clinical Nursing Research, Vol. 29, s. 579-586 Vidare till DOI

2019

Tomas Faresjö, Johnny Ludvigsson, Carina Wennerholm, Åshild Olsen Faresjö, Hans Nilsson (2019) Folkhälsoskillnaderna består mellan Norrköping och Linköping [Public health differences between »the twin cities« persist]. Läkartidningen, Vol. 116, Artikel FI6H

2017

Carina Wennerholm (2017) Risks for cardiovascular disease in middle-aged women in different social environments

Forskning

Publikationer

Senaste publikationer

2023

Karin Blomquist, Carina Wennerholm, Carina Berterö, Per Sandström, Bergthor Björnsson, Jenny Drott (2023) Motivation and Life Circumstances Affecting Living Habits Prior to Gastrointestinal Cancer Surgery- An Interpretative Phenomenological Analysis Inquiry, Vol. 60, Artikel 00469580231170544 Vidare till DOI
Charlotte Trulsson, Weimar Ahlgren, Victoria Fomichov, Susanna Ågren, Per A Sandström, Bergthor Björnsson, Carina Wennerholm, Jenny Drott (2023) Attitudes and perceptions of healthcare professionals related to family participation in surgical cancer care - A mixed method study Nursing Open, Vol. 10, s. 2530-2539 Vidare till DOI

2020

Farzana Ibrahim, Carina Wennerholm, Per Sandström, Anna Lindhoff Larsson, Bergthor Björnsson, Jenny Drott (2020) In the Shadows of Patients with Upper Gastrointestinal Cancer: An Interview Study with Next of Kin about Their Experiences Participating in Surgical Cancer Care Clinical Nursing Research, Vol. 29, s. 579-586 Vidare till DOI

Doktorsavhandling

Undervisning

Sjuksköterskeprogrammet och Interprofessionellt lärande (IPL)

Sedan 2000 har jag arbetat på Linköpings universitet som lärare företrädesvis på Sjuksköterskeprogrammets grundutbildning, framför allt termin 2 men också i termin 1 och Interprofessionellt lärande (IPL1).

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter som lärare är basgruppshandledning, föreläsningar, seminarier, handledning av C-uppsatser (kandidatnivå), uppföljning av verksamhetsförlagd utbildning samt bedömning i samband av olika examinationsformer.

Jag har även utvecklat och implementerat ny kursplan och varit kursansvarig.

Mellan åren 2011-2017 gick jag min forskarutbildning och arbetade som lärare parallellt med mina studier.

Om mig

CV

  • Leg. Sjuksköterska 1989
  • Magister i Folkhälsovetenskap 2000
  • Medicine doktorsexamen 2017

Undervisningsuppdrag

  • Sjuksköterskeprogrammet
  • Masterprogrammet i omvårdnad

Övriga uppdrag

  • Ledamot i styrelsen för SACOs samt SULF, Linköpings universitet
  • Ledamot för SACOs i Lokala samverkansgruppen, Institutionen för medicin och Hälsa (IMH)

Organisation