Hur påverkas folkhälsan av vår sociala miljö?

Min forskning handlar om medelålders kvinnor och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hur det påverkas av den sociala miljön.

I mitt avhandlingsarbete jämförde jag riskfaktorer och sjuklighet för hjärt-kärlsjukdom hos medelålders kvinnor i tvillingstäderna Linköping och Norrköping (Twincities). De är två jämnstora städer med olika social historia och därmed representerar de två olika sociala miljöer.

Utifrån avhandlingens resultat avser jag fortsätta forska kring medelålders kvinnor och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom i olika sociala miljöer.

Jag ingår också i forskargruppen Stressheart som har tillgång till material från den stora nationella SCAPIS-studien, en forskningsstudie som skall förhindra hjärt-, kärl- och lungsjukdom.

Publikationer

2023

2020

2019

2017

Forskning

Publikationer

Senaste publikationer

2023

2020

Undervisning

Sjuksköterskeprogrammet och Interprofessionellt lärande (IPL)

Sedan 2000 har jag arbetat på Linköpings universitet som lärare företrädesvis på Sjuksköterskeprogrammets grundutbildning, framför allt termin 2 men också i termin 1 och Interprofessionellt lärande (IPL1).

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter som lärare är basgruppshandledning, föreläsningar, seminarier, handledning av C-uppsatser (kandidatnivå), uppföljning av verksamhetsförlagd utbildning samt bedömning i samband av olika examinationsformer.

Jag har även utvecklat och implementerat ny kursplan och varit kursansvarig.

Mellan åren 2011-2017 gick jag min forskarutbildning och arbetade som lärare parallellt med mina studier.

Om mig

CV

  • Leg. Sjuksköterska 1989
  • Magister i Folkhälsovetenskap 2000
  • Medicine doktorsexamen 2017

Undervisningsuppdrag

  • Sjuksköterskeprogrammet
  • Masterprogrammet i omvårdnad

Övriga uppdrag

  • Ledamot i styrelsen för SACOs samt SULF, Linköpings universitet
  • Ledamot för SACOs i Lokala samverkansgruppen, Institutionen för medicin och Hälsa (IMH)

Organisation