Fotografi av Carl-Johan Stenberg

Carl-Johan Stenberg

Doktorand

Artificiell Intelligens (AI) förväntas i framtiden integreras i allt fler sektorer av samhället. Min forskning undersöker vilka kunskaper och kompetenser lärarutbildare och lärare behöver för att kunna möta de förändringar som AI väntas föra med sig.

De senaste åren har intresset för och användningen av Artificiell Intelligens (AI), maskininlärning och andra datadrivna teknologier vuxit, och teknikerna förväntas spela en allt större roll i framtiden. Inom utbildningssektorn har AI lyfts fram som ett verktyg för att underlätta såväl undervisning som inlärning, samtidigt som teknikerna för med sig utmaningar och risker för lärare och elever.

Jag vill i min forskning förstå hur AI kan komma att påverka lärarprofessionen och vilka kunskaper och kompetenser lärare och lärarutbildare behöver för att möta teknikutvecklingen.

Publikationer

2024

Katarina Sperling, Carl-Johan Stenberg, Cormac Mcgrath, Anna Akerfeldt, Fredrik Heintz, Linnéa Stenliden (2024) In search of artificial intelligence (AI) literacy in teacher education: A scoping review COMPUTERS AND EDUCATION OPEN, Vol. 6, Artikel 100169 Vidare till DOI

Forskning

Nätverk

Organisation