AI literacitet i lärarutbildning

AI skrivet i bokstäver på blå bakgrund.

Detta projekt fokuserar på AI literacitet i svensk lärarutbildning, främst vad AI literacitet inom lärarutbildningen innebär i form av kunskaper och kompetenser. 

Projekt ingår i WASP-HS satsning ”Networking Excellence Projects in the Humanities and Social Sciences for the Study of Consequences and Challenges of Artificial Intelligence and Autonomous Systems”. 5,2 miljoner kronor har beviljats till vår AIeD-forskning som i detta projekt kommer att fokusera på AI literacitet i svensk lärarutbildning. Projektet är fyraårigt med start under 2023.

Projektet handlar om frågor relaterade till framväxande, transformativa teknologier och lärarutbildningens praktik. Mer specifikt undersöks vad AI literacitet inom lärarutbildningen innebär i form av kunskaper och kompetenser. Det är centralt för att kunna adressera och kritiskt granska både möjligheter och utmaningar med användningen av AI och autonoma system i utbildning. Av central betydelse är även att kritiskt kunna behandla etiska aspekter och vilken betydelse det får i såväl undervisningens teori som praktik.

Forskningen kommer att fokusera på hur lärarutbildningen kan ge lärarstudenter, framtidens lärare, den professionella kompetens som behövs i kommande arbetsliv, där AI och maskininlärning förväntas spela en alltmer central roll i skolans vardag. Detta innebär att etablera evidens och god praxis inom lärarutbildningen gällande design och utvärdering av metoder avseende innehåll, pedagogik, teknik och etik för att arbeta för hållbar AI-literacy. Två relaterade forskningsfrågor är formulerade:

  1. Vad är relevant AI literacy i svensk lärarutbildninge med fokus på grundskolan?
  2. Hur kan lärande aktiviteter i termer av artefakter, pedagogiska upplägg, ämnesdidaktiska liksom etiska frågor arrangeras för att stödja lärarutbildare och framtida lärare i uppdraget att utveckla sin egen och kommande elevers AI literacy?

Projektet bygger på samarbete mellan forskare på Linköpings universitet, Stockholms Universitet och forskningsinstitutet IFOUS och Svenska Edtest.

Kontakt

Publikationer

Omslag för publikation ''
Katarina Sperling, Linnéa Stenliden, Jörgen Nissen, Fredrik Heintz (2022)

European Journal of Education , Vol.57 , s.584-600 Vidare till DOI

Forskningsområde

Organisation