Fotografi av Charalampos Georgiopoulos

Charalampos Georgiopoulos

Nedsatt luktsinne vid parkinsonism

Nedsatt luktsinne är ett av de vanligaste symtom hos patienter med Parkinsons sjukdom och det uppstår flera år innan motoriska symtomen. Med hjälp av bilddiagnostiska metoder, som till exempel Magnetisk Resonanstomografi, kan vi visualisera vilka hjärnområden som drabbas och lyfta fram skillnader mellan patienter och friska individer. 

Förekomst av typiska motoriska rubbningar och positivt svar på levodopa-behandling är grunden för klinisk diagnos för Parkinsons sjukdom. Det kan dock vara svårt att skilja Parkinsons sjukdom från andra parkinsonistika syndrom med liknande symtom, särskilt i de tidiga stadierna av sjukdomen. Exempel på sjukdomar som i tidigt skede har delvis likartad klinisk bild med Parkinsons sjukdom är Multipel Systematrofi, Progressiv Supranukleär Pares och Lewy body demens. Nedsatt luktsinne hos patienter med PD har bekräftats sedan flera år; den förekommer i tidiga stadier av sjukdomen och är oberoende av behandling eller sjukdomsdebut. Min forskning har som syfte att belysa skillnaderna i luktaktiveringsmönster bland de olika parkinsonistiska syndromen. 

DaT SPECT

Vår grupp har ständigt jobbat med DaT SPECT (Single Photon Emission Tomography) som nu är en etablerat klinisk undersökning påLinköpings Universitetssjukhus. Numera har min forskning Magnetisk Resonanstomografi (MRI) i fokus, och framför allt de följande modaliteterna:

  • Funktionell MRI som kan detektera aktivering i de olika anatomiska hjärnområden som är involverade i den olfaktoriska nervbanan
  • DTI (Diffusion Tensor Imaging) som kan ge oss en karta av de olika nervbanorna som finns i hjärnan 
  • Magnetization Transfer Ratio som kan identifiera förändringar i hjärnans vit- och gråsubstans.

fMRIfMRI

Samtidigt är jag ST-läkare inom Bild- och Funktionsmedicin och kommer att följa Neuroradiologi som inriktning.

Publikationer

2023

Xiaoguang Yan, Hakim Benkhatar, Yun-Ting Chao, Charalampos Georgiopoulos, Thomas Hummel (2023) Anterior Skull Base Abnormalities in Congenital Anosmia Journal for Oto-Rhino-Laryngology Vidare till DOI
Tom Eek, Fredrik Lundin, Maria Larsson, Paul Hamilton, Charalampos Georgiopoulos (2023) Neural suppression in odor recognition memory Chemical Senses, Vol. 48, Artikel bjad001 Vidare till DOI

2022

Divesh Thaploo, Akshita Joshi, Charalampos Georgiopoulos, Jonathan Warr, Thomas Hummel (2022) Tractography indicates lateralized differences between trigeminal and olfactory pathways NeuroImage, Vol. 261, Artikel 119518 Vidare till DOI
Divesh Thaploo, Charalampos Georgiopoulos, Antje Haehner, Thomas Hummel (2022) Subtle Differences in Brain Architecture in Patients with Congenital Anosmia Brain Topography, Vol. 35, s. 337-340 Vidare till DOI
Charalampos Georgiopoulos, Martina Postler, Philippe Rombaux, Volker Gudziol, Nasreddin Abolmaali, Thomas Hummel (2022) Unilateral Choanal Atresia: Indications of Long-Term Olfactory Deficits and Volumetric Brain Changes Postsurgically Journal for Oto-Rhino-Laryngology, Vol. 84, s. 89-92 Vidare till DOI

Forskning

Publikationer

2023

Xiaoguang Yan, Hakim Benkhatar, Yun-Ting Chao, Charalampos Georgiopoulos, Thomas Hummel (2023) Anterior Skull Base Abnormalities in Congenital Anosmia Journal for Oto-Rhino-Laryngology Vidare till DOI
Tom Eek, Fredrik Lundin, Maria Larsson, Paul Hamilton, Charalampos Georgiopoulos (2023) Neural suppression in odor recognition memory Chemical Senses, Vol. 48, Artikel bjad001 Vidare till DOI

2022

Divesh Thaploo, Akshita Joshi, Charalampos Georgiopoulos, Jonathan Warr, Thomas Hummel (2022) Tractography indicates lateralized differences between trigeminal and olfactory pathways NeuroImage, Vol. 261, Artikel 119518 Vidare till DOI

Om mig

CV

  • Läkarexamen 2008, Univeristy of Athens
  • MSc in Biomedical Engineering 2010, Univeristy of Patras
  • Doktorand sedan mars 2013

Medarbetare

Organisation