Medicinsk bildvetenskap

Medicinsk bildvetenskap omfattar tekniker och processer avsedda att skapa bilder på människan i medicinskt syfte. Den sträcker sig över discipliner som radiologi, endoskopi, mikroskopi, bildbehandling och visualisering.

Radiologi innebär avbildning av människokroppens inre med syftet att ställa diagnos. Termen medicinsk radiologi inkluderar diagnostisk radiologi samt intervention, behandling vägledd av bilder.

Linköpings universitet är världsledande inom medicinsk bildvetenskap, vi har bland annat utvecklat digital patologi, visualiseringsbordet och virtuell obduktion.

De senaste årens utveckling av datortomografer, magnetkameror och ultraljudscannrar och mjukvara för tredimensionell avbildning ger helt nya möjligheter till diagnos och behandling. På molekylär och cellulär nivå kommer den nya tekniken att möjliggöra diagnos innan symtomen uppträder, och tillåta individanpassad genbaserad terapi med stor exakthet. Framtidens kirurgi blir oblodig och bevarar frisk vävnad.

4d-film på ett knä från datortomografen i Linköping

Video

Nu är det möjligt att ta rörliga datortomografbilder.

Virtuella obduktioner

Video

 

Virtuella obduktioner är ett av de största framstegen inom rättsmedicinen de senaste hundra åren. Med tredimensionell röntgenteknik i en datortomograf görs nu virtuella och oblodiga obduktioner av misstänkta brottsoffer. CMIV (Center for Medical Image Science and Visualization) vid Linköpings universitet, NVIS (Norrköpings visualiserings- och interaktionsstudio) och Rättsmedicinalverket i Linköping är världsledande inom virtuella obduktioner.


Forskning

Grupp av doktorander i föreläsningssal

CMIV forskarskola

CMIV erbjuder en forskarskola för både medicinska och tekniska doktorander. En grundläggande princip för vår forskarskola är det nära sambandet mellan olika discipliner.

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV  bedriver tvärvetenskaplig forskning inom gränsområdet medicin/biologi och teknik för att lösa morgondagens kliniska frågeställningar.

CT-undersökning i SCAPIS-studien

SCAPIS – Nationell forskningsstudie om hjärta, kärl och lungor

I SCAPIS-studien bygger vi upp en världsunik kunskapsbank för forskning om hjärta, kärl och lungor. Målet är att utifrån enkla test kunna förutsäga vilka som riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, stroke eller KOL.

Forskningscentrum

Nyheter

animerad bild på skelett och foto av en skidåkare.

Skidåkning blir till ren mekanik i hans forskning

Hur fungerar en skidåkares rörelser? Vilken teknik är bäst? Biomekanik-forskaren Joakim Holmberg kan följa hur kraften fördelas i varje tag med stavarna.

Forskare diskuterar framför stor bildskärm som visar en bild av en hjärna.

Hjärnförändringar vid postcovid avslöjas med avancerad magnetkamerateknik

Forskare vid LiU har undersökt hjärnan hos 16 personer med långvariga symtom efter sjukvårdskrävande covid-19. Deras fynd kan bidra till insikter om de underliggande mekanismerna vid kvardröjande neurologiska problem efter covid-19.

manlig och kvinnlig forskare diskuterar datortomografibild.

Immunförsvarets åldrande kan avslöjas med datortomografi

Det lilla organet thymus kan spela en större roll för immunförsvaret hos vuxna än man tidigare trott. Med åldern ersätts körteln med fett – men hur snabbt det går är kopplat till både kön, ålder och livsstilsfaktorer, enligt en ny studie från LiU.