Medicinsk bildvetenskap

Medicinsk bildvetenskap omfattar tekniker och processer avsedda att skapa bilder på människan i medicinskt syfte. Den sträcker sig över discipliner som radiologi, endoskopi, mikroskopi, bildbehandling och visualisering.

Radiologi innebär avbildning av människokroppens inre med syftet att ställa diagnos. Termen medicinsk radiologi inkluderar diagnostisk radiologi samt intervention, behandling vägledd av bilder.

Linköpings universitet är världsledande inom medicinsk bildvetenskap, vi har bland annat utvecklat digital patologi, visualiseringsbordet och virtuell obduktion.

De senaste årens utveckling av datortomografer, magnetkameror och ultraljudscannrar och mjukvara för tredimensionell avbildning ger helt nya möjligheter till diagnos och behandling. På molekylär och cellulär nivå kommer den nya tekniken att möjliggöra diagnos innan symtomen uppträder, och tillåta individanpassad genbaserad terapi med stor exakthet. Framtidens kirurgi blir oblodig och bevarar frisk vävnad.

4d-film på ett knä från datortomografen i Linköping

Video

Nu är det möjligt att ta rörliga datortomografbilder.

Virtuella obduktioner

Video

 

Virtuella obduktioner är ett av de största framstegen inom rättsmedicinen de senaste hundra åren. Med tredimensionell röntgenteknik i en datortomograf görs nu virtuella och oblodiga obduktioner av misstänkta brottsoffer. CMIV (Center for Medical Image Science and Visualization) vid Linköpings universitet, NVIS (Norrköpings visualiserings- och interaktionsstudio) och Rättsmedicinalverket i Linköping är världsledande inom virtuella obduktioner.


Forskning

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV  bedriver tvärvetenskaplig forskning inom gränsområdet medicin/biologi och teknik för att lösa morgondagens kliniska frågeställningar.

Grupp av doktorander i föreläsningssal

CMIV forskarskola

CMIV erbjuder en forskarskola för både medicinska och tekniska doktorander. En grundläggande princip för vår forskarskola är det nära sambandet mellan olika discipliner.

CT-undersökning i SCAPIS-studien

SCAPIS – Nationell forskningsstudie om hjärta, kärl och lungor

I SCAPIS-studien bygger vi upp en världsunik kunskapsbank för forskning om hjärta, kärl och lungor. Målet är att utifrån enkla test kunna förutsäga vilka som riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, stroke eller KOL.

Forskningscentrum

Nyheter

manlig och kvinnlig forskare diskuterar datortomografibild.

Immunförsvarets åldrande kan avslöjas med datortomografi

Det lilla organet thymus kan spela en större roll för immunförsvaret hos vuxna än man tidigare trott. Med åldern ersätts körteln med fett – men hur snabbt det går är kopplat till både kön, ålder och livsstilsfaktorer, enligt en ny studie från LiU.

man pekar på bild av vävnadssnitt på stor bildskärm.

AI kan hjälpa läkare arbeta snabbare - men tilliten viktig

För att artificiell intelligens, AI, ska kunna göra nytta i vården måste människa och maskin kunna jobba effektivt ihop. En studie visar att läkare som får stöd av AI vid undersökning av vävnadsprover kan arbeta snabbare med bibehållen kvalitet.

Två forskare.

Fettlever upptäcks smärtfritt med ny bildteknik

I Sverige beräknas var fjärde till femte person leva med fettlever. Peter Lundberg och Stergios Kechagias forskar om nya metoder där avancerad bildteknik används för att kunna överblicka hela levern och på så vis undvika vävnadsprovtagning.