Medicinsk bildvetenskap

Medicinsk bildvetenskap omfattar tekniker och processer avsedda att skapa bilder på människan i medicinskt syfte. Den sträcker sig över discipliner som radiologi, endoskopi, mikroskopi, bildbehandling och visualisering.

Radiologi innebär avbildning av människokroppens inre med syftet att ställa diagnos. Termen medicinsk radiologi inkluderar diagnostisk radiologi samt intervention, behandling vägledd av bilder.

Linköpings universitet är världsledande inom medicinsk bildvetenskap, vi har bland annat utvecklat digital patologi, visualiseringsbordet och virtuell obduktion.

De senaste årens utveckling av datortomografer, magnetkameror och ultraljudscannrar och mjukvara för tredimensionell avbildning ger helt nya möjligheter till diagnos och behandling. På molekylär och cellulär nivå kommer den nya tekniken att möjliggöra diagnos innan symtomen uppträder, och tillåta individanpassad genbaserad terapi med stor exakthet. Framtidens kirurgi blir oblodig och bevarar frisk vävnad.

4d-film på ett knä från datortomografen i Linköping

Video

Nu är det möjligt att ta rörliga datortomografbilder.

Virtuella obduktioner

Video

 

Virtuella obduktioner är ett av de största framstegen inom rättsmedicinen de senaste hundra åren. Med tredimensionell röntgenteknik i en datortomograf görs nu virtuella och oblodiga obduktioner av misstänkta brottsoffer. CMIV (Center for Medical Image Science and Visualization) vid Linköpings universitet, NVIS (Norrköpings visualiserings- och interaktionsstudio) och Rättsmedicinalverket i Linköping är världsledande inom virtuella obduktioner.


Forskning

Forskningscentrum

Nyheter