Fotografi av Christian Simonsson

Christian Simonsson

Doktorand

Min forskning handlar om att öka förståelsen kring en av de mest vanligt förekommande leversjukdomarna, icke alkoholbetingad fettlever (NAFLD), genom en kombination av system biologisk modellering med multi-modal MRI.

Min forskning

Öka förståelsen kring uppkomst och progression av NAFLD.

Övervikt och fetma fortsätter att öka runt om i världen och är i dagsläget en av de största hälsoriskerna i vårt samhälle. På grund av detta är en av de vanligast förekommande leversjukdomarna, icke alkoholbetingad fettlever (NAFLD). Fettlever karakteriseras av en överflödig inlagring av fett i levern. Fettlever i sig själv är inte farligt, men kan i vissa fall utvecklas till kronisk leverinflammation (NASH). NASH kan orsaka permanenta skador i levern vilket leder till ärrbildning även kallat leverfibros. Om detta fortgår och ärrbildningen blir för omständlig leder detta till ett tillstånd som kallas levercirros. Levercirros är icke-reversibelt och kan i värsta fall endast behandlas med en levertransplantation. Då NAFLD blir mer vanligt, p.g.a. utbredd övervikt och fetma, är det viktigt att försöka utöka förståelsen kring vilka störningar av våra metabola processer som leder till sjukdomens uppkomst och progression. De är också viktigt att ha precisa och icke-invasiva kliniska metoder för att tidigt kunna bedöm vart i sjukdomsförloppet en patient befinner sig. Det kan vara speciellt viktigt att identifiera om en patient har en högre-grad av inflammation, då det kan leda till fibrosutveckling.

I mitt doktorandprojekt är målet att försöka utöka förståelsen kring uppkomsten samt progressionen av NAFLD. Just nu bedriver vi en mängd olika kliniska studier där fettlever relaterad patientdata samlas in genom en mängd olika MRI-metoder. Målet är att med hjälp av denna data kunna utvärdera och utveckla MRI-metoder som kan vara användbara för att detektera mått relaterat till NAFLD och NASH. Med hjälp av denna patientdata samt data från andra typer av experimentsystem, t.ex. djur-modeller och mikro-fysiologiska system (som beskriver NAFLD) kommer vi förhoppningsvis att kunna bygga system biologiska modeller som beskriver de underliggande mekanismerna för fettleveruppkomst och progression.

Publikationer

2023

Markus Karlsson, Christian Simonsson, Nils Dahlström, Gunnar Cedersund, Peter Lundberg (2023) Mathematical models for biomarker calculation of drug-induced liver injury in humans and experimental models based on gadoxetate enhanced magnetic resonance imaging PLOS ONE, Vol. 18, Artikel e0279168 Vidare till DOI
Christian Simonsson, William Lövfors, Niclas Bergqvist, Elin Nyman, Peter Gennemark, Karin G. Stenkula, Gunnar Cedersund (2023) A multi-scale in silico mouse model for diet-induced insulin resistance Biochemical engineering journal, Vol. 191, Artikel 108798 Vidare till DOI
Patrik Nasr, Mikael Forsgren, Wile Balkhed, Cecilia Jönsson, Nils Dahlström, Christian Simonsson, Shan Cai, Anna Cederborg, Martin Henriksson, Henrik Stjernman, Martin Rejler, Daniel Sjoegren, Gunnar Cedersund, Wolf Bartholomä, Ingvar Rydén, Peter Lundberg, Stergios Kechagias, Olof Dahlqvist Leinhard, Mattias Ekstedt (2023) A rapid, non-invasive, clinical surveillance for CachExia, sarcopenia, portal hypertension, and hepatocellular carcinoma in end-stage liver disease: the ACCESS-ESLD study protocol BMC Gastroenterology, Vol. 23, Artikel 454 Vidare till DOI
Tilda Herrgårdh, Christian Simonsson, Mattias Ekstedt, Peter Lundberg, Karin G. Stenkula, Elin Nyman, Peter Gennemark, Gunnar Cedersund (2023) A multi-scale digital twin for adiposity-driven insulin resistance in humans: diet and drug effects Diabetology & Metabolic Syndrome, Vol. 15, Artikel 250 Vidare till DOI

2022

Oscar Silfvergren, Christian Simonsson, Mattias Ekstedt, Peter Lundberg, Peter Gennemark, Gunnar Cedersund (2022) Digital twin predicting diet response before and after long-term fasting PloS Computational Biology, Vol. 18, Artikel e1010469 Vidare till DOI

Forskning

Organisation