Min forskning

Öka förståelsen kring uppkomst och progression av NAFLD.

Övervikt och fetma fortsätter att öka runt om i världen och är i dagsläget en av de största hälsoriskerna i vårt samhälle. På grund av detta är en av de vanligast förekommande leversjukdomarna, icke alkoholbetingad fettlever (NAFLD). Fettlever karakteriseras av en överflödig inlagring av fett i levern. Fettlever i sig själv är inte farligt, men kan i vissa fall utvecklas till kronisk leverinflammation (NASH). NASH kan orsaka permanenta skador i levern vilket leder till ärrbildning även kallat leverfibros. Om detta fortgår och ärrbildningen blir för omständlig leder detta till ett tillstånd som kallas levercirros. Levercirros är icke-reversibelt och kan i värsta fall endast behandlas med en levertransplantation. Då NAFLD blir mer vanligt, p.g.a. utbredd övervikt och fetma, är det viktigt att försöka utöka förståelsen kring vilka störningar av våra metabola processer som leder till sjukdomens uppkomst och progression. De är också viktigt att ha precisa och icke-invasiva kliniska metoder för att tidigt kunna bedöm vart i sjukdomsförloppet en patient befinner sig. Det kan vara speciellt viktigt att identifiera om en patient har en högre-grad av inflammation, då det kan leda till fibrosutveckling.

I mitt doktorandprojekt är målet att försöka utöka förståelsen kring uppkomsten samt progressionen av NAFLD. Just nu bedriver vi en mängd olika kliniska studier där fettlever relaterad patientdata samlas in genom en mängd olika MRI-metoder. Målet är att med hjälp av denna data kunna utvärdera och utveckla MRI-metoder som kan vara användbara för att detektera mått relaterat till NAFLD och NASH. Med hjälp av denna patientdata samt data från andra typer av experimentsystem, t.ex. djur-modeller och mikro-fysiologiska system (som beskriver NAFLD) kommer vi förhoppningsvis att kunna bygga system biologiska modeller som beskriver de underliggande mekanismerna för fettleveruppkomst och progression.

Publikationer

2023

2022

2021

Forskning

Organisation