19 januari 2024

Varje år besöker över 2 miljoner patienter akutmottagningar i Sverige. Dessa avdelningar upplever ofta trångt utrymme vilket leder till ökade återbesök och högre dödlighet. Ett projekt från Wallenberg Centre for Molecular Medicine (WCMM) kommer att fokusera på bristerna hos nuvarande triage-verktyg.

Bild från akutmottagningen vid Linköping US. Bilden är tagen på akutmottagningen vid Linköpings universitetssjukhus. John Karlsson

Genom finansieringsinitiativet för strategiska samarbetsprojekt från WCMM ges kliniska forskare chansen att föra sin forskning vidare.

Ett av projekten med titeln "Expanding the use of hyperspectral imaging to detecting markers of deterioration in models of acute sickness" leds av WCMM Clinical Fellow Daniel Wilhelms och WCMM Fellow Rolf Saager. Projektet ska utforska mikrovaskulär dysfunktion för att förändra akutsjukvården.

Adressera brister inom akutsjukvården

Varje år besöker över 2 miljoner patienter akutmottagningar i Sverige, vilket resulterar i nästan 2,6 miljoner besök. Akutmottagningarna upplever ofta trångt utrymme, vilket leder till ökade återbesök och högre dödlighet.

Forskningen fastställer tre huvudmål:

  1. Utveckla och validera hyperspektral avbildning för modeller av akut blodförlust/chock.
  2. Utforska förändringar i modeller av akut bakterieinfektion genom lipopolysackarid (LPS)-injektion.
  3. Förbättra riskstratifiering för akutpatienter genom mikrovaskulär avbildning och fysiologisk modellering.

Överbrygga klyftor för framtida klinisk påverkan

Forskarna understryker behovet av att anpassa hyperspektral avbildning för klinisk användning. Det tvärvetenskapliga samarbetet syftar till att förbättra tekniken och därigenom stärka riskstratifieringen för akutpatienter.

Projektets tidslinje är ambitiös:

  • År ett (2024): Central och perifer hyperspektral avbildning på frivilliga som simulerar akut blodförlust/chock.
  • År två (2025): Utforska modeller av akut bakterieinfektion genom slumpmässiga, korsöverskridande experiment.

"Genom att kombinera tvärvetenskaplig expertis inom mikrovaskulär avbildning, fysiologisk modellering och tillgång till relevanta modeller av akutsjukdom har detta projekt stark långsiktig potential att förbättra metoder för riskstratifiering av akutmottagningspatienter, samt att förbättra vår grundläggande fysiologiska förståelse av mikrovaskulär dysfunktion vid akut sjukdom," säger WCMM-forskarna.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.

Med kunskap att ge den rätta bilden av folkhögskolan

Som enda lärosäte i Sverige examinerar LiU folkhögskollärare. Cecilia Lindholm tog sin examen genom uppdragsutbildningarna FUD och hon tror att möjligheten att ta examen är viktig för att stärka folkhögskolan som utbildningsform.