Kompetens som är viktig för arbetare i Industri 5.0 – ett ekosystem för kompetensomställning (SKILL-UP)

Kvinna arbetar med modern teknologi inom industrin.

Den europeiska visionen Industri 5.0 har formulerats för framtidens arbetsliv för att förena den nuvarande snabba utvecklingen av industriell teknologi med ett humanistiskt perspektiv på ett hållbart arbetsliv. Det handlar om att utrusta industriarbetare med relevanta kompetenser för visionen om Industri 5.0, och att ta ett mer humancentrerat perspektiv på utveckling och användning av tekniska lösningar inom industrin. 

Syftet med projektet SKILL-UP är att undersöka framtida kompetens för Industri 5.0, med fokus på industriarbetares jobb och kompetens, och på åtgärder som vidtas i svenska industriföretag och av intressenter som tillhandahåller yrkesutbildning. Vi använder begreppet ekosystem för kompetensomställning som betonar betydelsen av att arbetsplatslärande och kompetensutveckling måste vara sammanlänkat med yrkesutbildning för att möta arbetslivets utmaningar.

SKILL-UP har en interaktiv forskningsansats och vi utvecklar kunskap tillsammans med industriföretag och utbildningsanordnare. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är en viktig samarbetspartner för att identifiera leverantörer av yrkesutbildning och för att utveckla ett ekosystem för kompetensomställning. En blandning av datainsamlingsmetoder används: frågeformulär till industriföretag respektive leverantörer av högre yrkesutbildning; fallstudier i företag som inkluderar intervjuer med chefer och operatörer; samt workshops med nyckelaktörer inom företag och utbildningsleverantörer för samskapande och studier av hur utmaningar hanteras för att utveckla kompetens för framtiden.

SKILL-UP bidrar med kunskap om framtida kompetensomställning ur industriarbetares-, företags- och utbildningsleverantörers perspektiv. Vi använder ett ekosystemsynsätt för att utföra multidimensionella analyser av kompetensomställning som behövs för att omstrukturera produktionsprocesser och arbetsuppgifter i industriföretag till att bli mer operatörscentrerade i övergången till I5.0. Ambitionen är att utveckla en ekosystemmodell för kompetensomställning där vi kan identifiera viktiga aktörer, samspel, aktiviteter och förutsättningar för kompetensomställning mot I5.0.

Finansiering

FORTE 2023–2025

Kontakt

Organisation