Fotografi av Daniel Toll

Daniel Toll

Doktorand

Artificiell intelligens och robotar som avlastar människor talas om som lovande sätt att föra samhället framåt. Jag studerar tekniker i digitaliseringens framkant inom offentlig sektor kring hur dessa används och vad det leder till.

Tekniker i digitaliseringens framkant

Den offentliga sektorn i Sverige står inför många utmaningar och digitalisering ses dels som en naturlig del av den tekniska utvecklingen men också som en stor problemlösare.

Dessa problem handlar många gånger om bristande resurser för alla de åtaganden som offentlig sektor står inför. Offentlig sektors åtaganden handlar många gånger om att bistå och stötta människor i samhället, och det är många typer av värden som ska realiseras och upprätthållas; allt från demokrati och jämlikhet till effektivitet och integritet. I många år har digitala tekniker använts som verktyg som stöttar de processer som vi människor utför, att skriva på en dator istället för papper eller att låta datorn räkna ut saker åt oss. Men vad händer när mer typiskt mänskliga processer börjar ersättas? Såsom att tolka, lära och att ta beslut? Dessa typer av processer existerar i en betydligt snårigare gråzon än exempelvis enkla uträkningar. Kan ett digitalt system, en typ av mjukvara eller en robot verkligen klara av sådana uppgifter? Vad händer när man börjar använda sig av dessa lösningar, och offrar vi något på vägen? 
 

Forskning

Just nu jobbat jag på min licentiat-avhandling som är fokuserad på automatisering inom svenska kommuner, med ett särskilt fokus på robotic process automation (RPA).

Jag studerar hur kommuner inför denna typ av mjukvara, vad de använder den till och hur det blir och upplevs att ha ’digitala medarbetare’ som kollegor. Hur påverkas medarbetaren, organisationen, medborgaren och samhället?

Föreläsning: När roboten blir bidragshandläggare

Många kommuner undersöker möjligheten att låta mjukvarurobotar ta över administrativa arbetsuppgifter. Gör det någon skillnad om en person eller en robot har fattat beslut i våra ärenden?

Inspelat den 5 november 2020.

Publikationer

2022

Ida Lindgren, Maria Åkesson, Michael Thomsen, Daniel Toll (2022) Organizing for Robotic Process Automation in Local Government: Observations from Two Case Studies of Robotic Process Automation Implementation in Swedish Municipalities Service Automation in the Public Sectorns: Concepts, Empirical Examples and Challenges, s. 189-203 Vidare till DOI
Daniel Toll, Ida Lindgren, Ulf Melin (2022) Stakeholder Views of Process Automation as an Enabler of Prioritized Value Ideals in a Swedish Municipality eJournal of eDemocracy & Open Government, Vol. 14, s. 32-56 Vidare till DOI
Ida Lindgren, Björn Johansson, Fredrik Söderström, Daniel Toll (2022) Why is it Difficult to Implement Robotic Process Automation? Empirical Cases from Swedish Municipalities ELECTRONIC GOVERNMENT, EGOV 2022, s. 353-368 Vidare till DOI
Daniel Toll (2022) SOCIOTECHNICAL IMAGINARIES OF THE AUTOMATED MUNICIPALITY

2021

Daniel Toll, Ida Lindgren, Ulf Melin (2021) Process Automation as Enabler of Prioritized Values in Local Government - A Stakeholder Analysis ELECTRONIC GOVERNMENT, EGOV 2021, s. 288-300 Vidare till DOI

Utbildning

Jag är aktiv som lärare i LiU:s utbildningsprogram i huvudämnet informatik: 

  • Kandidatprogrammet i Systemvetenskap
  • Masterprogrammet i IT och management

Jag dyker upp i en rad olika kurser, men främst kurser som har ett fokus på antingen metod eller gränslandet mellan IT och organisation. Som lärare håller jag föreläsningar, leder seminarier och workshops samt handleder arbeten och uppsatser. 

 

 

Nyheter

Organisation