06 maj 2022

Allt fler kommuner undersöker möjligheterna att låta robotar ta över administrativa arbetsuppgifter för att kunna möta framtidens utmaningar. Men bland berörda aktörer skiljer sig synen på införandet av de nya digitala medarbetarna.

Daniel Toll doktorand på avdelningen för informationssystem och digitalisering, Linköpings universitet. Daniel Toll doktorand på avdelningen för informationssystem och digitalisering, Linköpings universitet.

Svensk välfärd står inför stora utmaningar som till stor del bottnar i demografiska förändringar, det vill säga en åldrande befolkning. Enligt Statistikmyndigheten SCB förväntas antalet 80-åringar öka med 47 procent under de kommande tio åren. Förutom ökade utgifter och minskade intäkter för svenska kommuner, innebär detta att fler som kommer att efterfråga välfärdstjänster. Därför undersöker allt fler kommuner möjligheten att låta mjukvarurobotar ta över administrativa arbetsuppgifter för att kunna möta framtidens utmaningar. 

Daniel Toll, doktorand på Avdelningen för informationssystem och digitalisering, har nyligen lagt fram sin licentiatavhandling som handlar om automatisering av ärendehanteringssystem i svenska kommuner. Att fokusera på offentlig sektor och de utmaningar vi står inför var ett ganska enkelt val för honom.

– Jag tycker det är väldigt intressant att förstå hur digitala lösningar påverkar relationen mellan medborgare och det offentliga, men även vad som händer inom organisationerna när de introducerar olika typer av teknik, säger Daniel Toll.

Förhoppningar om effektivare ärendehantering

Det finns stora förväntningar på att automatiseringen ska ge positiva effekter, som till exempel snabbare processer och bättre service gentemot medborgarna. Men det finns samtidigt många oklarheter. 

  • Vad innebär egentligen automatisering?
  • Hur påverkas offentliga verksamheter och medborgare när allt fler processer automatiseras?
  • Vem har ansvaret när en robot tar fel beslut?
  • Vad händer med professionen handläggare?
  • Hur säkerställer vi att välfärdstjänster inte blir sårbara när tekniken sviker?

Daniel Toll har tittat på processen att införa robothandläggare för administrativt arbete. I det aktuella fallet har det handlat om en mjukvara som kallas för ”Robotic process automation” (RPA) som inte är några fysiska robotar. RPA är en programvara, eller digital robot, där användaren får uppge en startpunkt och definiera vilka handlingar roboten ska genomföra. Daniel Toll menar att RPA inte handlar om artificiell intelligens (AI).

– Åsikter om RPA är artificiell intelligens eller ej skiljer sig. Plötsligt blir det en filosofisk fråga vad som ska klassas som AI, säger Daniel Toll (lite fundersamt, med ett skratt).

Framställningar skildrar olika syn på automatisering

Daniel Toll doktorand på avdelningen för informationssystem och digitalisering, Linköpings universitet. Digitalisering går i olika vågor. Just nu är vi på automatiserings våg. Daniel Toll har redan börjat spåna på nya forskningsfrågor.Företag som säljer mjukvaran framställer RPA som någonting lätt, snabbt och flexibelt, och strateger ser det som ett kraftfullt verktyg. Sveriges kommuner och regioner ser i regel möjligheter för en smartare välfärd. Men inom vissa kommuner finns handläggare och medarbetare på IT-avdelningar som inte är lika positiva. De ser utmaningar och problematiken bakom tekniken. I centrum för Daniel Tolls licentiatavhandling står just hur tekniken uppfattas.

– I min licentiatavhandling vill jag fånga de här skillnaderna – att vi ser på tekniken på olika sätt. Vi tänker att tekniken ska leda till olika saker i framtiden. Synen på teknik är teknisk å ena sidan och social å andra sidan, säger Daniel Toll.

Det finns olika intressegrupper som har olika syn på vad automation handlar om. Daniel Tolls studie har identifierat tre sociotekniska föreställningar som intressegrupperna kan delas in i.

  • Automatisering är en ny era av digitalisering
  • Automatisering är bara en annan programvara
  • Automatisering är ett kraftfullt verktyg. 

Bakom de tre föreställningarna finns olika dimensioner, som till exempel automatiseringens kapacitet och begränsningar i användningen. Men även hur tekniken kan hjälpa människor och vad automatiseringen leder till.

– Här finns ett spektrum av optimism och pessimism, men det är mer komplext än att man antingen är för eller emot automatisering av administrativa processer. De här olika grupperna behöver verkligen samarbeta och prata med varandra, säger Daniel Toll.

Daniel Toll menar att automatisering av ärendehantering är komplext och tar tid. Det kräver infrastruktur och en ny sorts kompetens. Strategerna och politikerna behöver bli bättre på att komma ihåg och förstå vad kommuners olika processer handlar om. En stor del av utmaningarna handlar om att hitta de administrativa processer som är lämpliga att automatisera.

Föreläsning

När roboten blir bidragshandläggare

Många kommuner undersöker möjligheten att låta mjukvarurobotar ta över administrativa arbetsuppgifter. Gör det någon skillnad om en person eller en robot har fattat beslut i våra ärenden?

Inspelat den 5 november 2020.

Kontakt

Läs mer om Digitalisering och AI på LiU

Nyheter om digitalisering och AI

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

En kvinna använder mobilen för att få fram information om sockernivå i blodet.

Digitalisering och hållbarhet – en avgörande faktor för ett konkurrenskraftigt samhälle

Den digitala klyftan är stor i EU. Över hälften har inte höghastighetsinternet i sina hem. Irina Kolupaieva är gästforskare vid LiU, hon har forskat om digitalisering och brinner för att det digitala samhället ska vara en självklarhet för alla.

Digitala trådar byggda på AI i nytt forskningsprojekt

Linköpings universitet, Volvo Construction Equipment, Bosch Thermoteknik, Mälardalens högskola och Addiva går samman för att främja resurseffektivitet och cirkularitet inom den svenska tillverkningsindustrin.

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Organisation