Fotografi av Effrosyni Terzoglou

Effrosyni Terzoglou

Doktorand

I min forskning är jag intresserad av mellanstadieelevers emotioner i samband med deras bedömningar i skolan.

Skolprestationer och emotioner: en studie av barns berättelser om bedömningar i svensk skola.

Att bli bedömd är en central del av livet i skolan för elever i Sverige och i världen. Det genomförs många summativa bedömningar, såsom internationella kunskapsmätningar och nationella prov, som forskning visar påverkar barns vardag och liv.

Med utgångspunkt från vikten av att lyssna på barns röster i svensk skola, är syftet med det här projektet att bidra med kunskap om emotioner som uppstår i samband med bedömningar i mellanstadiet. Projektet fokuserar på elevernas egna känslor, upplevelser, sociala relationer och reflektioner kring bedömningar.

Tidigare forskning har belyst betydelsen av emotioner i inlärningsprocessen samtidigt som det har varit ett starkt fokus på elevers stress och ohälsa de senaste åren. Flera aktuella studier har även påvisat samband mellan elevers tidiga betyg och de emotioner som de genererar och elevernas fortsatta lärande.

Det blir då viktigt att utforska hur emotioner i skolan uppstår och närma sig en bredare variation av emotioner genom att genomföra intervjuer med elever och lyssna på deras berättelser.

Publikationer

2024

Myung Hwa Baldini, Rebecka Tiefenbacher, Effrosyni Terzoglou, Joacim Strand, Veronica Hällqvist, Emilia Holmbom Strid, Olga Anatoli, Anna Sparrman, Marek Tesar (2024) Listening to children and young people in Sweden: Practices, possibilities, and tensions Global Studies of Childhood Vidare till DOI

Utbildning

2022 Doktorand, Tema Barn

2021 Magisterexamen i Gender studies, Linköpings universitet

2020 Masterexamen i Ethnicity and Migration, Linköpings universitet

2016 Ämneslärarexamen med inriktning mot pedagogik, filosofi och litteratur, Aristoteles universitet i Thessaloniki 

Organisation

Kollegor