Presentation

Jag har två inriktningar på min forskning. den ena handlar om lärarprofessionen i skola och förskola med särskilt fokus på administration, dokumentation och kunskapsbedömning. Den andra delen handlar om elevers erfarenheter av att bli bedömda, i synnerhet genom nationella prov och betyg.

Forskningsprojekt

Dokumentation i förskolan - tillsammans med Annica Löfdahl, Karlstads universitet, och Maria Folke-Fichtelius, Uppsala universitet.

Elevperspektiv på bedömning - tillsammans med Hector Perez Prieto, Viveca Lindberg och Marie Tanner, Karlstads universitet, Ragnhild Löfgren, LiU, och Johan Samuelsson, Skolforskningsinstitutet.

Lärares administrativa arbete - tillsammans med Johan Samuelsson, Skolforskningsinstitutet, Anna Brismark, Karlstads universitet, och Magnus Jansson, LiU

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

2017

Visa/dölj innehåll

CV

Leg. lärare SO 1992

Fil. mag. historia 2010

Fil. doktorsexamen 2012

 

Samverkan

Nordiskt livsberättelsenätverk

SWERA

Uppdrag

Sitter i styrelsen för:

SWERA - Swedish Education Research Association

SUV - Styrelsen för utbildningsvetenskap (LiU)

Forum för genusvetenskap (LiU)

Handledare för Jan Grenholm, licentiand vid Karlstads universitet

 

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

2017