Fotografi av Erik Aspeqvist

Erik Aspeqvist

Doktorand

Doktorand och leg. psykolog.

Doktorand

Forskning om förebyggande insatser

Mitt avhandlingsarbete kretsar kring självskadebeteende hos barn och unga samt förebyggande insatser där detta står i fokus.

Publikationer

2024

Erik Aspeqvist, Hedvig Andersson, Laura Korhonen, Örjan Dahlström, Maria Zetterqvist (2024) Measurement and stratification of nonsuicidal self-injury in adolescents BMC Psychiatry, Vol. 24, Artikel 107 Vidare till DOI

2022

Hedvig Andersson, Erik Aspeqvist, Örjan Dahlström, Carl Göran Svedin, Linda S. Jonsson, Åsa Landberg, Maria Zetterqvist (2022) Emotional Dysregulation and Trauma Symptoms Mediate the Relationship Between Childhood Abuse and Nonsuicidal Self-Injury in Adolescents Frontiers in Psychiatry, Vol. 13, Artikel 897081 Vidare till DOI

Forskning

Kollegor

Organisation