Doktorand

Forskning om förebyggande insatser

Mitt avhandlingsarbete kretsar kring självskadebeteende hos barn och unga samt förebyggande insatser där detta står i fokus.

Publikationer

Forskning

Kollegor

Organisation