Fotografi av Erna Avdic

Erna Avdic

Ekonom

Mitt uppdrag som ekonom inom Universitetsförvaltningen är att tillsammans med mina kollegor vara ett stöd till chefer och medarbetare i ekonomifrågor.

Ekonomi inom Universitetsförvaltningen

Jag arbetar operativt och konsultativt inom ekonomiområdet inklusive att tillämpa regelverk och ta fram rutiner och processer.

Inom mitt ansvar finns:

  • Budget och kalkyler
  • Bokslut
  • Prognoser, analyser och uppföljning
  • Kvalitetssäkring av redovisningen
  • Ekonomiska rapporter utifrån verksamhetens behov

Jag arbetar med

  • Fastighetsavdelningen
  • Kommunikations- och marknadsavdelningen
  • Universitetsförvaltningen: kansli, ledningsgruppen och gemensamma uppdrag

Ekonomifunktionen vid UF

Organisation