Fotografi av Maria Hjert

Maria Hjert

Ekonom

Mitt uppdrag som ekonom inom Universitetsförvaltningen är att tillsammans med mina kollegor vara ett stöd till chefer och medarbetare i ekonomifrågor.

Ekonomi inom Universitetsförvaltningen

Jag arbetar operativt och konsultativt inom ekonomiområdet inklusive att tillämpa regelverk och ta fram rutiner och processer.

Inom mitt ansvar finns:

  • Budget och kalkyler
  • Bokslut
  • Prognoser, analyser och uppföljning
  • Kvalitetssäkring av redovisningen
  • Ekonomiska rapporter utifrån verksamhetens behov

Jag arbetar med:

  • IT-avdelningen
  • Planerings- och ekonomiavdelningen
  • Rättsavdelningen

Ekonomifunktionen vid UF kansli

Organisation