Ekonom vid MAI

Mina arbetsuppgifter

  • Bokslut
  • Budget
  • Löpande redovisning, prognoser och uppföljning
  • Kundfakturering och rekvisitioner
  • Anläggningsregistret
  • Projektbudget, uppföljning och ekonomisk redovisning till finansiärer
  • Ekonomiska rapporter utifrån verksamhetens behov till interna och externa intressenter
  • Systemstöd och lokal administratör för Raindance
  • Bevakning och tillämpning av ekonomiska regelverk gällande statlig styrning och redovisning
  • Kontaktperson för MAI i ekonomiska frågor

Institution och avdelning