Fotografi av Eva Lovén

Eva Lovén

Universitetslektor, Docent

Det är spännande att få vara med att utveckla framtida ingenjörers förståelse för organisationer. En bättre förståelse, tolkning och förklaring av vad som sker i och utanför en organisation leder till ett mer reflekterande ledarskap.

Ingenjörens roll i organisationens innovationsarbete

Det är spännande att få vara med att utveckla framtida ingenjörers förståelse för organisationer. En bättre förståelse, tolkning och förklaring av vad som sker i och utanför en organisation leder till ett mer reflekterande ledarskap.

Organisationers verklighet är komplex

Jag undervisar i kurser som exempelvis industriell organisation. Strukturer är lätta att identifiera i en organisation medan hur idéer, tillit eller konflikter uppstår är betydligt svårare att förklara. Organisationers verklighet är komplex. I min forskning söker jag förståelse för de dilemman som organisationer brottas med. Organisationer vill förändras men stöter på tröghet. Komplexiteten visar sig i frågor kring behovet att profilera sig, dela upp arbetsuppgifter men samtidigt behålla samordning, kreativitet och tidseffektivitet. Hur kan vi samarbeta när vi är konkurrenter?

Människan i organisationen

Det är viktigt att ta hänsyn till människors behov och förutsättningar i organisationen. Människor behöver stöd från ledningen och tid för att utveckla och genomföra nya idéer. Min forskning visar att om kraven är för höga och om det är för stort fokus på tid kommer kreativitetsförmågan att hämmas. Ingenjörer kan bestämma sig för att vara reaktiva istället för proaktiva och välja säkra lösningar istället för nya spännande uppfinningar.

Publikationer

2017

Dzamila Bienkowska, Eva Lovén (2017) Peer Feedback in CDIO Courses in Organisation and Leadership The 13th International CDIO Conference Proceedings - Full Papers, s. 559-569

2016

Dzamila Bienkowska, Eva Lovén, Ingela Sölvell (2016) Studentaktivt lärande - erfarenheter av förändring och utveckling
Eva Lovén, Dzamila Bienkowska (2016) Learning and student participation, in combination with large courses

2015

Gunnar Lagerström, Linda Rose, Eva Lovén (2015) Arbetsmiljö och ekonomi Arbete och teknik på människans villkor, s. 647-672
Mats Bohgard, Stig Karlsson, Eva Lovén, Lars-Åke Mikaelsson, Lena Mårtensson, Anna-Lisa Osvalder, Linda Rose, Pernilla Ulfvengren (Redaktörskap) (2015) Arbete och teknik på människans villkor

Akademiska meriter

  • Civilingenjör
  • Teknologie doktorsexamen
  • Docent

Undervisning på civilingenjörsutbildningarna

Publikationer

2017

Dzamila Bienkowska, Eva Lovén (2017) Peer Feedback in CDIO Courses in Organisation and Leadership The 13th International CDIO Conference Proceedings - Full Papers, s. 559-569

2016

Dzamila Bienkowska, Eva Lovén, Ingela Sölvell (2016) Studentaktivt lärande - erfarenheter av förändring och utveckling
Eva Lovén, Dzamila Bienkowska (2016) Learning and student participation, in combination with large courses