Fotografi av Ewa Westny

Ewa Westny

Samordnare

Nämndsekreterare och handläggare för olika organ vid Medicinska fakulteten.

Presentation

I min roll som samordnare arbetar jag främst som nämndsekreterare/handläggare för:
  • Anställningsnämnden för docenturärenden och befordringar (MEDAN-Bef)
  • Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN)
Jag jobbar även som handläggare för fakultetens forskarlinje som har antagning både vår- och höstterminer. Forskarlinjen riktar sig till läkarstudenter som är intresserade av att bedriva forskning parallellt med de ordinarie studierna på läkarprogrammet.
 

Relaterad information

Kollegor

Organisation