Presentation

I min roll som samordnare arbetar jag främst som nämndsekreterare i:
  • Anställningsnämnden för docenturärenden och befordringar (MEDAN-Bef)
  • Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN)
Jag ansvarar även för administrationen kring fakultetens forskarlinje med antagning vår- och hösttermin. Forskarlinjen riktar sig till läkarstudenter som är intresserade av att bedriva forskning parallellt med de ordinarie studierna på läkarprogrammet.
 
Jag administrerar även det fakultetsgemensamma anläggningsregistret tillsammans med ekonomiteamet på fakultetskansliet.