Varför mår man dåligt när man är sjuk?

Vi undersöker de molekylära mekanismer och nervcellskretsar som gör att man mår dåligt om man drabbas av exempelvis inflammatoriska sjukdomar eller depression.

I hjärnan finns kretsar som signalerar belöning och njutning samt kretsar som signalerar bestraffning och aversion. I vanliga fall råder balans mellan dessa kretsar men vid olika sjukdomstillstånd rubbas denna balans. Vid inflammatoriska sjukdomar tar bestraffningskretsarna överhanden. Detta leder till nedstämdhet och sjukdomskänsla vid allt från vanliga åkommor som förkylning och influensa till kroniska tillstånd som ledgångsreumatism och inflammatoriska tarmsjukdomar.

Vi studerar hur det aktiverade immunsystemet signalerar till hjärnan för att utlösa dessa förändringar i stämningsläge och motivation. Vi undersöker även hur smärta, illamående, depression och neurologiska sjukdomar kan orsaka nedsatt stämningsläge och lidande. Forskningen görs framförallt med hjälp av avancerade genetiska verktyg i möss.

Min forskargrupp Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

Utvalda publikationer

Michael Fritz, Anna Klawonn, Anna Nilsson, Anand Kumar Singh, Joanna Zajdel, Daniel Wilhelms, Michael Lazarus, Andreas Löfberg, Maarit Jaarola, Unn Örtegren Kugelberg, Timothy R. Billiar, David J. Hackam, Chhinder P. Sodhi, Matthew D. Breyer, Johan Jakobsson, Markus Schwaninger, Gunther Schuetz, Jan Rodriguez Parkitna, Clifford B. Saper, Anders Blomqvist, David Engblom (2016)

Journal of Clinical Investigation , Vol.126 , s.695-705 Vidare till DOI

Anand Kumar Singh, Joanna Zajdel, Elahe Mirrasekhian, Nader Almoosawi, Isabell Frisch, Anna Klawonn, Maarit Jaarola, Michael Fritz, David Engblom (2017)

Journal of Clinical Investigation , Vol.127 , s.1370-1374 Vidare till DOI

Anna Klawonn, Michael Fritz, Anna Nilsson, Jordi Bonaventura, Kiseko Shionoya, Elahe Mirrasekhian, Urban Karlsson, Maarit Jaarola, Björn Granseth, Anders Blomqvist, Michael Michaelides, David Engblom (2018)

Journal of Clinical Investigation , Vol.128 , s.3160-3170 Vidare till DOI

Forskning i framkant Visa/dölj innehåll

Nyheter och artiklar Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll