Varför mår man dåligt när man är sjuk?

Vi undersöker de molekylära mekanismer och nervcellskretsar som gör att man mår dåligt om man drabbas av exempelvis inflammatoriska sjukdomar eller depression.

I hjärnan finns kretsar som signalerar belöning och njutning samt kretsar som signalerar bestraffning och aversion. I vanliga fall råder balans mellan dessa kretsar men vid olika sjukdomstillstånd rubbas denna balans. Vid inflammatoriska sjukdomar tar bestraffningskretsarna överhanden. Detta leder till nedstämdhet och sjukdomskänsla vid allt från vanliga åkommor som förkylning och influensa till kroniska tillstånd som ledgångsreumatism och inflammatoriska tarmsjukdomar.

Vi studerar hur det aktiverade immunsystemet signalerar till hjärnan för att utlösa dessa förändringar i stämningsläge och motivation. Vi undersöker även hur smärta, illamående, depression och neurologiska sjukdomar kan orsaka nedsatt stämningsläge och lidande. Forskningen görs framförallt med hjälp av avancerade genetiska verktyg i möss.

Min forskargrupp

Nyheter och artiklar

Publikationer

Utvalda publikationer

Michael Fritz, Anna Klawonn, Anna Nilsson, Anand Kumar Singh, Joanna Zajdel, Daniel Wilhelms, Michael Lazarus, Andreas Löfberg, Maarit Jaarola, Unn Örtegren Kugelberg, Timothy R. Billiar, David J. Hackam, Chhinder P. Sodhi, Matthew D. Breyer, Johan Jakobsson, Markus Schwaninger, Gunther Schuetz, Jan Rodriguez Parkitna, Clifford B. Saper, Anders Blomqvist, David Engblom (2016)

Journal of Clinical Investigation , Vol.126 , s.695-705 Vidare till DOI

Video

"Det finns likartade komponenter i många folksjukdomar"

Se en videointervju med Jubileumspristagaren David Engblom, professor i neurobiologi, som studerar vad sjukdomskänsla beror på.

Video

Forskning i framkant - föreläsning för allmänheten från Medicinska fakulteten

David Engblom presenterar sin forskning för föreläsningsserien Forskning i framkant, från Medicinska fakulteten.

Video

 

Relaterad forskning

Organisation