Nitrider och hydrider under högt tryck

Min forskning syftar till att förstå strukturella, elektroniska och dynamiska egenskaper hos hydrider och nitrider med lovande funktionaliteter vid högt tryck och hitta sätt att bevara deras stabilitet och egenskaper under dekompression.För att förstå de underliggande mekanismer som leder till strukturell stabilitet och funktionalitet vid ett givet tryck- och temperaturtillstånd, använder jag täthetsfunktionalsteori beräkningar i samarbete med experimentella kollegor som använder kärnmagnetisk resonans (NMR) och röntgendiffraktion (XRD) experiment .

Vänligen hitta mer information på den engelska versionen av denna sida.

Publikationer

2023

Yuqing Yin, Alena Aslandukova, Nityasagar Jena, Florian Trybel, Igor Abrikosov, Bjoern Winkler, Saiana Khandarkhaeva, Timofey Fedotenko, Elena Bykova, Dominique Laniel, Maxim Bykov, Andrey Aslandukov, Fariia I. Akbar, Konstantin Glazyrin, Gaston Garbarino, Carlotta Giacobbe, Eleanor L. Bright, Zhitai Jia, Leonid Dubrovinsky, Natalia Doubrovinckaia (2023) Unraveling the Bonding Complexity of Polyhalogen Anions: High-Pressure Synthesis of Unpredicted Sodium Chlorides Na2Cl3 and Na4Cl5 and Bromide Na4Br5 JACS Au Vidare till DOI
Dominique Laniel, Florian Trybel, Yuqing Yin, Timofey Fedotenko, Saiana Khandarkhaeva, Andrey Aslandukov, Georgios Aprilis, Alexei I. Abrikosov, Talha Bin Masood, Carlotta Giacobbe, Eleanor Lawrence Bright, Konstantin Glazyrin, Michael Hanfland, Jonathan Wright, Ingrid Hotz, Igor A. Abrikosov, Leonid Dubrovinsky, Natalia Doubrovinckaia (2023) Aromatic hexazine [N6]4− anion featured in the complex structure of the high-pressure potassium nitrogen compound K9N56 Nature Chemistry Vidare till DOI

2022

Dominique Laniel, Florian Trybel, Adrien Néri, Yuqing Yin, Andrey Aslandukov, Timofey Fedotenko, Saiana Khandarkhaeva, Ferenc Tasnadi, Stella Chariton, Carlotta Giacobbe, Eleanor Lawrence Bright, Michael Hanfland, Vitali Prakapenka, Wolfgang Schnick, Igor A. Abrikosov, Leonid Dubrovinsky, Natalia Doubrovinckaia (2022) Front Cover: Revealing Phosphorus Nitrides up to the Megabar Regime: Synthesis of α′-P3N5, δ-P3N5 and PN2 (Chem. Eur. J. 62/2022) Chemistry - A European Journal, Vol. 28, Artikel e202203122 Vidare till DOI
Leonid Dubrovinsky, Saiana Khandarkhaeva, Timofey Fedotenko, Dominique Laniel, Maxim Bykov, Carlotta Giacobbe, Eleanor Lawrence Bright, Pavel Sedmak, Stella Chariton, Vitali Prakapenka, Alena V. Ponomareva, Ekaterina A. Smirnova, Maxim P. Belov, Ferenc Tasnadi, Nina Shulumba, Florian Trybel, Igor A. Abrikosov, Natalia Dubrovinskaia (2022) Materials synthesis at terapascal static pressures Nature, Vol. 605, s. 274-278 Vidare till DOI

2021

Nyheter