Fotografi av Florian Trybel

Florian Trybel

Biträdande universitetslektor

Strukturella, elektroniska och dynamiska egenskaper hos hydrider och nitrider vid högtrycksförhållanden

Nitrider och hydrider under högt tryck

Min forskning syftar till att förstå strukturella, elektroniska och dynamiska egenskaper hos hydrider och nitrider med lovande funktionaliteter vid högt tryck och hitta sätt att bevara deras stabilitet och egenskaper under dekompression. För att förstå de underliggande mekanismer som leder till strukturell stabilitet och funktionalitet vid ett givet tryck- och temperaturtillstånd, använder jag täthetsfunktionalsteori beräkningar i samarbete med experimentella kollegor som använder kärnmagnetisk resonans (NMR) och röntgendiffraktion (XRD) experiment .

Vänligen hitta mer information på den engelska versionen av denna sida.

Publikationer

2024

Akun Liang, Israel Osmond, Georg Krach, Lan-Ting Shi, Lukas Bruening, Umbertoluca Ranieri, James Spender, Ferenc Tasnadi, Bernhard Massani, Callum R. Stevens, Ryan Stewart McWilliams, Eleanor Lawrence Bright, Nico Giordano, Samuel Gallego-Parra, Yuqing Yin, Andrey Aslandukov, Fariia Iasmin Akbar, Eugene Gregoryanz, Andrew Huxley, Miriam Pena-Alvarez, Jian-Guo Si, Wolfgang Schnick, Maxim Bykov, Florian Trybel, Dominique Laniel (2024) High-Pressure Synthesis of Ultra-Incompressible, Hard and Superconducting Tungsten Nitrides Advanced Functional Materials Vidare till DOI
Thaddaeus J. Koller, Siyu Jin, Viktoria Krol, Sebastian J. Ambach, Umbertoluca Ranieri, Saiana Khandarkhaeva, James Spender, Stewart McWilliams, Florian Trybel, Nico Giordano, Tomasz Poreba, Mohamed Mezouar, Xiaoyu Kuang, Cheng Lu, Leonid Dubrovinsky, Natalia Dubrovinskaia, Andreas Hermann, Wolfgang Schnick, Dominique Laniel (2024) Simple Molecules under High-Pressure and High-Temperature Conditions: Synthesis and Characterization of α- and β-C(NH)2 with Fully sp3-Hybridized Carbon Angewandte Chemie International Edition Vidare till DOI
Dominique Laniel, Florian Trybel, Andrey Aslandukov, Saiana Khandarkhaeva, Timofey Fedotenko, Yuqing Yin, Nobuyoshi Miyajima, Ferenc Tasnadi, Alena V. Ponomareva, Nityasagar Jena, Fariia Iasmin Akbar, Bjoern Winkler, Adrien Néri, Stella Chariton, Vitali Prakapenka, Victor Milman, Wolfgang Schnick, Alexander N. Rudenko, Mikhail I. Katsnelson, Igor A. Abrikosov, Leonid Dubrovinsky, Natalia Doubrovinckaia (2024) Synthesis of Ultra‐Incompressible and Recoverable Carbon Nitrides Featuring CN4 Tetrahedra Advanced Materials, Vol. 36, Artikel 2308030 Vidare till DOI

2023

Dominique Laniel, Florian Trybel, Andrey Aslandukov, James Spender, Umbertoluca Ranieri, Timofey Fedotenko, Konstantin Glazyrin, Eleanor Lawrence Bright, Stella Chariton, Vitali B. Prakapenka, Igor A. Abrikosov, Leonid Dubrovinsky, Natalia Doubrovinckaia (2023) Structure determination of ζ-N2 from single-crystal X-ray diffraction and theoretical suggestion for the formation of amorphous nitrogen Nature Communications, Vol. 14, Artikel 6207 Vidare till DOI
Fariia Iasmin Akbar, Alena Aslandukova, Andrey Aslandukov, Yuqing Yin, Florian Trybel, Saiana Khandarkhaeva, Timofey Fedotenko, Dominique Laniel, Maxim Bykov, Elena Bykova, Natalia Doubrovinckaia, Leonid Dubrovinsky (2023) High-pressure synthesis of dysprosium carbides Frontiers in Chemistry, Vol. 11, Artikel 1210081 Vidare till DOI
Thomas Meier, Dominique Laniel, Florian Trybel (2023) Direct hydrogen quantification in high-pressure metal hydrides Matter and Radiation at Extremes, Vol. 8, Artikel 018401 Vidare till DOI
Dominique Laniel, Florian Trybel, Yuqing Yin, Timofey Fedotenko, Saiana Khandarkhaeva, Andrey Aslandukov, Georgios Aprilis, Alexei I. Abrikosov, Talha Bin Masood, Carlotta Giacobbe, Eleanor Lawrence Bright, Konstantin Glazyrin, Michael Hanfland, Jonathan Wright, Ingrid Hotz, Igor A. Abrikosov, Leonid Dubrovinsky, Natalia Doubrovinckaia (2023) Aromatic hexazine [N6]4− anion featured in the complex structure of the high-pressure potassium nitrogen compound K9N56 Nature Chemistry, Vol. 15, s. 641-646 Vidare till DOI
Yuqing Yin, Alena Aslandukova, Nityasagar Jena, Florian Trybel, Igor Abrikosov, Bjoern Winkler, Saiana Khandarkhaeva, Timofey Fedotenko, Elena Bykova, Dominique Laniel, Maxim Bykov, Andrey Aslandukov, Fariia I. Akbar, Konstantin Glazyrin, Gaston Garbarino, Carlotta Giacobbe, Eleanor L. Bright, Zhitai Jia, Leonid Dubrovinsky, Natalia Doubrovinckaia (2023) Unraveling the Bonding Complexity of Polyhalogen Anions: High-Pressure Synthesis of Unpredicted Sodium Chlorides Na2Cl3 and Na4Cl5 and Bromide Na4Br5 JACS Au, Vol. 3, s. 1634-1641 Vidare till DOI

2022

Dominique Laniel, Florian Trybel, Bjoern Winkler, Florian Knoop, Timofey Fedotenko, Saiana Khandarkhaeva, Alena Aslandukova, Thomas Meier, Stella Chariton, Konstantin Glazyrin, Victor Milman, Vitali Prakapenka, Igor A. Abrikosov, Leonid Dubrovinsky, Natalia Dubrovinskaia (2022) High-pressure synthesis of seven lanthanum hydrides with a significant variability of hydrogen content Nature Communications, Vol. 13, Artikel 6987 Vidare till DOI
Dominique Laniel, Florian Trybel, Adrien Néri, Yuqing Yin, Andrey Aslandukov, Timofey Fedotenko, Saiana Khandarkhaeva, Ferenc Tasnadi, Stella Chariton, Carlotta Giacobbe, Eleanor Lawrence Bright, Michael Hanfland, Vitali Prakapenka, Wolfgang Schnick, Igor A. Abrikosov, Leonid Dubrovinsky, Natalia Doubrovinckaia (2022) Front Cover: Revealing Phosphorus Nitrides up to the Megabar Regime: Synthesis of α′-P3N5, δ-P3N5 and PN2 (Chem. Eur. J. 62/2022) Chemistry - A European Journal, Vol. 28, Artikel e202203122 Vidare till DOI

Nyheter