Nitrider och hydrider under högt tryck

Min forskning syftar till att förstå strukturella, elektroniska och dynamiska egenskaper hos hydrider och nitrider med lovande funktionaliteter vid högt tryck och hitta sätt att bevara deras stabilitet och egenskaper under dekompression.För att förstå de underliggande mekanismer som leder till strukturell stabilitet och funktionalitet vid ett givet tryck- och temperaturtillstånd, använder jag täthetsfunktionalsteori beräkningar i samarbete med experimentella kollegor som använder kärnmagnetisk resonans (NMR) och röntgendiffraktion (XRD) experiment .

Publikationer

2023

Dominique Laniel, Florian Trybel, Yuqing Yin, Timofey Fedotenko, Saiana Khandarkhaeva, Andrey Aslandukov, Georgios Aprilis, Alexei I. Abrikosov, Talha Bin Masood, Carlotta Giacobbe, Eleanor Lawrence Bright, Konstantin Glazyrin, Michael Hanfland, Jonathan Wright, Ingrid Hotz, Igor A. Abrikosov, Leonid Dubrovinsky, Natalia Doubrovinckaia (2023) Aromatic hexazine [N6]4− anion featured in the complex structure of the high-pressure potassium nitrogen compound K9N56 Nature Chemistry Vidare till DOI

2022

Dominique Laniel, Florian Trybel, Adrien Néri, Yuqing Yin, Andrey Aslandukov, Timofey Fedotenko, Saiana Khandarkhaeva, Ferenc Tasnadi, Stella Chariton, Carlotta Giacobbe, Eleanor Lawrence Bright, Michael Hanfland, Vitali Prakapenka, Wolfgang Schnick, Igor A. Abrikosov, Leonid Dubrovinsky, Natalia Doubrovinckaia (2022) Front Cover: Revealing Phosphorus Nitrides up to the Megabar Regime: Synthesis of α′-P3N5, δ-P3N5 and PN2 (Chem. Eur. J. 62/2022) Chemistry - A European Journal, Vol. 28, Artikel e202203122 Vidare till DOI
Leonid Dubrovinsky, Saiana Khandarkhaeva, Timofey Fedotenko, Dominique Laniel, Maxim Bykov, Carlotta Giacobbe, Eleanor Lawrence Bright, Pavel Sedmak, Stella Chariton, Vitali Prakapenka, Alena V. Ponomareva, Ekaterina A. Smirnova, Maxim P. Belov, Ferenc Tasnadi, Nina Shulumba, Florian Trybel, Igor A. Abrikosov, Natalia Dubrovinskaia (2022) Materials synthesis at terapascal static pressures Nature, Vol. 605, s. 274-278 Vidare till DOI

2021