Bruket och receptionen av fornnordisk religion

Universitetslektor Fredrik Gregorius har som sitt primära forskningsområde bruket och receptionen av fornnordisk religion, från stormaktstidens göticism till dagens nyhedniska religioner.

Gregorius arbetar inom forskningsprojektet Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past som sker i samarbete mellan Linköpings universitet och Universitetet i Stavanger, Norge. Projektet finansieras av Norska Forskningsrådet. Hans delprojekt går under titeln: The Landscape of the gods: Negotiating the role of place and meaning in Viking archaeological sites and museums och behandlar hur platser associerade med fornnordisk religion använts och tolkats genom historien.

Läs mer om projektet Back to Blood

Utöver detta har Gregorius primärt forskat om kristna apokalyptiska rörelser i USA, modern satanism, och nyhedendom. Även här har forskningen handlat om receptionen av religiösa föreställningar och hur dessa förändras över tid och beroende av politiska och sociala motiv och förändringar.

Publikationer

2022

2021

Nyheter

Organisation