Fotografi av Frida Niss

Frida Niss

Koordinator

Som innovationsrådgivare arbetar jag för att anställda vid LiU ska kunna göra verklighet av sina forskningsbaserade idéer för samhällsnytta.

Innovationsrådgivare vid LiU Innovation och samverkan

Vid sidan av LiU:s betydande avtryck inom den akademiska publiceringsvärlden arbetar jag för att kunskapen som genereras vid LiU även ska ta sig ut i det omkringliggande samhället och göra nytta i form av kommersialisering, samverkan eller andra nyttiggörande insatser. 

Som innovationsrådgivare hjälper jag forskare och anställda vid LiU att utveckla och validera sina idéer, planera innovationsaktiviteter och hitta kontakter för fortsatt arbete. I mitt uppdrag arbetar jag med tidiga idéer så brett som möjligt över LiU – alla idéer platsar för en första rådgivning. Jag har ett speciellt intresse för bioteknik, cleantech och sjukvård. 

Hör av dig direkt till mig eller via vårt kontaktformulär nedan för att veta mer!


Vi hjälper dig med nästa steg på din innovationsresa

Kontaktformulär

Har din forskning identifierat behov som behöver lösas - eller har du lösningar på ett identifierat behov? Vill du komma vidare för att skapa genomslag av forskningsbaserad kunskap? Då hjälper vi dig gärna med nästa steg. Hör av dig här.

Mina kollegor på LiU Innovation

LiU Innovation och samverkan

LiU Innovation och samverkan, som är en del av Internationaliserings- och samverkansavdelningen (ISA), har i uppdrag att bistå forskare, lärare och studenter att skapa nytta och innovation. Vi utvecklar universitetets förmåga att nyttiggöra kunskap genom strategisk samverkan i nära samarbete med det omgivande samhället.

Min avdelning