Forskningsintressen och undervisning

Min doktorsavhandling fokuserade på tekno-ekonomisk energirenovering av bostadsområden byggda före 1945. Under mina forskarstudier använde jag en rad olika metoder, såsom byggnadsenergisimulering, livscykelkostnadsoptimering och utveckling av effektsignaturer för att beräkna byggnaders energiprestanda.

Idag arbetar jag huvudsakligen med digitalisering och AI för energieffektivisering av datacenters och styrning av vattenkraftverk. Jag bedriver också forskning inom energieffektiv klimatstyrning av växthus.

Utöver min forskning undervisar jag från grundläggande- till avancerad nivå.

Publikationer

Nyheter

Organisation