Fotografi av Vlatko Milic

Vlatko Milic

Biträdande universitetslektor

Jag brinner för att utveckla energisystemlösningar som är både kostnadseffektiva och hållbara. Att arbeta med dessa frågor är centralt i min roll som forskare och lärare. Därför är mitt mål att skapa och sprida kunskap för en mer hållbar framtid.

Forskningsintressen och undervisning

Min doktorsavhandling fokuserade på tekno-ekonomisk energirenovering av bostadsområden byggda före 1945. Under mina forskarstudier använde jag en rad olika metoder, såsom byggnadsenergisimulering, livscykelkostnadsoptimering och utveckling av effektsignaturer för att beräkna byggnaders energiprestanda.

Idag arbetar jag huvudsakligen med digitalisering och AI för energieffektivisering av datacenters och styrning av vattenkraftverk. Jag bedriver också forskning inom energieffektiv klimatstyrning av växthus.

Utöver min forskning undervisar jag från grundläggande- till avancerad nivå.

Publikationer

2024

Vlatko Milić, Patrik Rohdin (2024) Exploring the effects of a warmer climate on power and energy demand in multi-family buildings in a Nordic climate Environmental Advances, Vol. 15, s. 100502-100502, Artikel 100502 Vidare till DOI

2023

Vlatko Milic, Patrik Rohdin (2023) Screening of thermal characteristics and assessment of comparative energy efficiency potential in a residential district Advances in Building Energy Research, Vol. 17, s. 255-276 Vidare till DOI
Vlatko Milic, Linus Kåge, Maria Andersson, Jim Enkel, Bahram Moshfegh (2023) AI-Assisted Characterization of Cooling Patterns in a Water-Cooled ICT Room 2023 29th International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems (THERMINIC), s. 1-5 Vidare till DOI

2021

Vlatko Milic (2021) A techno-economic system approach for the energy renovation of residential districts built before 1945
Vlatko Milic, Patrik Rohdin, Bahram Moshfegh (2021) Further development of the change-point model - Differentiating thermal power characteristics for a residential district in a cold climate Energy and Buildings, Vol. 231, Artikel 110639 Vidare till DOI

Nyheter

Organisation