Energieffektiviseringspotentialen i svenska byggnader byggda före 1945

Byggnader byggda före 1945 står för en tredjedel av Sveriges byggnadsbestånd. Jag forskar om den tekno-ekonomiska potentialen för energibesparing där hänsyn tas till kulturhistoriska värden och byggnadsfysik.

Jag är forskningsassistent på avdelningen för energisystem. Mitt arbete grundar sig på att studera energibesparingspotentialen i svenska byggnader byggda före 1945. Byggnaderna i denna sektor står för cirka en tredjedel av det totala byggbeståndet och troligen en ännu större andel av energianvändningen. Således finns det en stor potential för energibesparing. 

Min forskning är tvärvetenskaplig där jag samarbetar med en forskargrupp från Uppsalas universitet. Projektet syftar till att ta fram underlag som kan användas till styrmedel inom området. Fokus ligger på att minska energianvändningen inom byggnadssektorn men också ta hänsyn till det kulturhistoriska arvet. 

Samverkan

Forskningen inom energisystem i projektet ’Spara och Bevara

Publikationer

Nyheter

Publikationer