Fotografi av Gazi Salah Uddin

Gazi Salah Uddin

Biträdande professor

Jag forskar inom energifinansiering, volatilitetsmodellering och riskhantering på internationella kapitalmarknader.

Presentation

Min forskning betonar starkt tvärvetenskapliga aspekter där ekonomisk teori och ekonometriska metoder, tillsammans med metoder från fysik, teknik, och psykologi, implementeras för att studera komplexiteten i ekonomiska och finansiella system på makronivå. Mina huvudområden är energifinansiering, volatilitetsmodellering och riskhantering på internationella kapitalmarknader.

Syftet med mitt nuvarande projekt är att undersöka den asymmetriska karaktären av chocker i ekonomier och deras konsekvenser för det finansiella systemet. Vidare också att utveckla ekonometriska metoder för att analysera beroendestrukturen mellan konjunkturcykelförlopp och finansiella portföljer bestående av olika tillgångsklasser som aktier, råvaror (däribland energi) och gröna investeringar
 

Publikationer

Publikationer i urval

Omslag för publikation ''
Stelios Bekiros, Duc Khuong Nguyen, Leonidas Sandoval Junior, Gazi Salah Uddin (2017)

European Journal of Operational Research , Vol.256 , s.945-961 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Faruk Balli, Gazi Salah Uddin, Hasan Mudassar, Seong-Min Yoon (2017)

Economics Letters , Vol.156 , s.179-183 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Stelios Bekiros, Sabri Boubaker, Duc Khuong Nguyen, Gazi Salah Uddin (2017)

Journal of International Money and Finance , Vol.73 , s.317-334 Vidare till DOI

De senaste publikationerna

2024

Anupam Dutta, Elie Bouri, Timo Rothovius, Nehme Azoury, Gazi Salah Uddin (2024) Does oil price volatility matter for the US transportation industry? Energy, Vol. 290, Artikel 130194 Vidare till DOI
Michal Rubaszek, David Stenvall, Gazi Salah Uddin (2024) Rental market structure and housing dynamics: An interacted panel VAR investigation International journal of finance and economics Vidare till DOI
Philip Igeland, Leon Schroeder, Muhammad Yahya, Yarema Okhrin, Gazi Salah Uddin (2024) The energy transition: The behavior of renewable energy stock during the times of energy security uncertainty Renewable energy, Vol. 221, Artikel 119746 Vidare till DOI

Organisation