Presentation

Min forskning betonar starkt tvärvetenskapliga aspekter där ekonomisk teori och ekonometriska metoder, tillsammans med metoder från fysik, teknik, och psykologi, implementeras för att studera komplexiteten i ekonomiska och finansiella system på makronivå. Mina huvudområden är energifinansiering, volatilitetsmodellering och riskhantering på internationella kapitalmarknader.

Syftet med mitt nuvarande projekt är att undersöka den asymmetriska karaktären av chocker i ekonomier och deras konsekvenser för det finansiella systemet. Vidare också att utveckla ekonometriska metoder för att analysera beroendestrukturen mellan konjunkturcykelförlopp och finansiella portföljer bestående av olika tillgångsklasser som aktier, råvaror (däribland energi) och gröna investeringar
 

Publikationer Visa/dölj innehåll

Publikationer i urval

Stelios Bekiros, Duc Khuong Nguyen, Leonidas Sandoval Junior, Gazi Salah Uddin (2017)

European Journal of Operational Research , Vol.256 , s.945-961 Vidare till DOI

Faruk Balli, Gazi Salah Uddin, Hasan Mudassar, Seong-Min Yoon (2017)

Economics Letters , Vol.156 , s.179-183 Vidare till DOI

Stelios Bekiros, Sabri Boubaker, Duc Khuong Nguyen, Gazi Salah Uddin (2017)

Journal of International Money and Finance , Vol.73 , s.317-334 Vidare till DOI

De senaste publikationerna

2022

Organisation Visa/dölj innehåll