Presentation

Min forskning betonar starkt tvärvetenskapliga aspekter där ekonomisk teori och ekonometriska metoder, tillsammans med metoder från fysik, teknik, och psykologi, implementeras för att studera komplexiteten i ekonomiska och finansiella system på makronivå. Mina huvudområden är energifinansiering, volatilitetsmodellering och riskhantering på internationella kapitalmarknader.

Syftet med mitt nuvarande projekt är att undersöka den asymmetriska karaktären av chocker i ekonomier och deras konsekvenser för det finansiella systemet. Vidare också att utveckla ekonometriska metoder för att analysera beroendestrukturen mellan konjunkturcykelförlopp och finansiella portföljer bestående av olika tillgångsklasser som aktier, råvaror (däribland energi) och gröna investeringar
 

Publikationer

Publikationer i urval

De senaste publikationerna

2023

Organisation