22 november 2023

Stanford University har nyligen släppt en uppdaterad lista över de två procent mest citerade forskarna globalt, och det är glädjande att notera att återigen finns flera framstående forskare från Institutionen för ekonomiskt och industriell utveckling (IEI) representerade på listan.

Fem LiU-projekt finns med på 2023 års IVA-lista.
Teiksma Buseva

Listan täcker de två procent mest citerade forskarna inom 22 olika vetenskapliga discipliner och 174 underområden.

 För att rangordna forskarna används en kombination av standardiserad information om citeringar, h-index, medförfattarskapsjusterat hm-index, citeringar till artiklar i olika författarskapspositioner samt en sammansatt indikator. Denna metod ger en omfattande bild av forskarnas påverkan och inflytande inom sina respektive områden.

Resultaten av sammanställningen avslöjar inte bara de mest citerade forskarna under 2022, utan ger även insikt om vilka forskare som har haft en betydande påverkan under hela tidsperioden från 1960 till 2022.

– Årets Stanford lista visar att IEI’s forskning står sig mycket väl, både i den internationella konkurrensen och i jämförelse med de andra institutionerna på LiU. Många av våra avdelningar har medvetet satsat på hög kvalitet i forskning och publiceringar de senaste åren och den här mätningen visar att det betalar sig i form högt inflytande inom deras specialområden. Det är speciellt roligt att det finns flera forskare från IEI som är med på listan och att dom representerar fler olika avdelningar på både filosofiska fakulteten och tekniska fakulteten. Det visar att vi har en forskarmiljö som kan mäta sig med de allra bästa både i bredd och djup, säger Mats Abrahamsson, proprefekt med inriktning mot forskning på IEI.

Sammanställningen visar dels de mest citerade forskarna under 2022, dels under hela tidsperioden 1960-2022.


Forskare på listan

Mest citerade under 1960-2022

Listan med flest citeringar under hela tidsperioden omfattar dessa IEI-forskare:

 • Anders Klarbring, Mekanik och hållfasthetslära
 • Erik Sundin, Industriell miljöteknik
 • Guocai Chai, Konstruktionsmaterial
 • Johan Moverare, Konstruktionsmaterial
 • Maria Börjesson, Nationalekonomi
 • Patrik Thollander, Energisystem
 • Peter Hedström, Institutet för Analytisk Sociologi
 • Tomohiko Sakao, Industriell miljöteknik
 • Jonas Söderlund, Företagsekonomi
 • Christian Kowalkowski, Industriell ekonomi

Mest citerade under 2022

De IEI-forskare som finns med i sammanställning över de två procent mest citerade forskarna under 2021 är:

 • Ali Ahmed, Nationalekonomi
 • Anders Klarbring, Mekanik och hållfasthetslära
 • Christian Kowalkowski, Industriell ekonomi
 • Daniel Kindström, Industriell ekonomi
 • Erik Sundin, Industriell miljöteknik
 • Gazi Salah Uddin, Nationalekonomi
 • Johan Moverare, Konstruktionsmaterial
 • Jonas Söderlund, Företagsekonomi
 • Lars Witell, Företagsekonomi
 • Maria Börjesson, Nationalekonomi
 • Patrik Thollander, Energisystem
 • Peter Hedström, Institutet för Analytisk Sociologi.
 • Ou Tang, Produktionsekonomi
 • Tomohiko Sakao, Industriell miljöteknik
 • Yang LiU, Industriell miljöteknik
 • Guocai Chai, Konstruktionsmaterial

Korta fakta

22

vetenskapliga discipliner

174

Underområdena

Mer än 200 000

forskare är inkluderade i sammanställningen

Kontakt

Avdelningar med världens mest citerade forskare

Solar energy at the roof of A Building, Linköping University

Energisystem (ENSYS)

Avdelningen för energisystem analyserar energisystem som präglas av systemtänkande, helhetssyn och långsiktighet, främjande av resurshushållning och minskad miljöpåverkan.

Mat marknad i Linköping

Företagsekonomi (FEK)

Avdelningen utbildar mycket eftertraktade ekonomer inom ramen för våra civilekonomprogram samt forskar om organisationer och företag.

Möte och planneringsarbete

Industriell ekonomi (INDEK)

Avdelningen utbildar och forskar inom de tre ämnena industriell ekonomi, industriell marknadsföring och ekonomiska informationssystem.

Avdelningen för industriell miljöteknik

Industriell miljöteknik (MILJÖ)

Avdelningen för industriell miljöteknik är en forsknings- och grundutbildningsmiljö. Vår fokus är hur miljöproblem leder till förändring av produkter, tjänster, tekniska system och organisationer och hur det påverkar miljön.

Illustration av människor omgivna av data

Institutet för analytisk sociologi (IAS)

Vid Institutet för analytisk sociologi bedrivs avancerad spetsforskning rörande viktiga samhällsfrågor. Forskningen är sociologiskt inriktad i termens ursprungliga och breda mening och vid institutet finns forskare från ett flertal olika discipliner.

Cast iron image

Konstruktionsmaterial (KMAT)

Vid Avdelningen för konstruktionsmaterial finns forskning och utbildning på grundläggande och avancerad nivå. Vi studerar förhållandet mellan mikrostrukturer och egenskaper hos främst metalliska material, men även keramik, kompositer och polymerer.

Modeller inom hållfasthetslära

Mekanik och hållfasthetslära (SOLMEK)

Mekanik är ett av de grundläggande ämnena inom fysik och ingenjörskonst. Det behandlar kroppars rörelse och jämvikt. Inom hållfasthetslära studeras deformerbara kroppars beteende under last.

Linnea Tengvall, lärare i Nationalekonomi undervisar

Nationalekonomi (NEK)

Avdelningen för nationalekonomi utbildar kvalificerade ekonomer och samhällsvetare samt forskar för att bättre förstå mänskligt beteende, ge råd till beslutsfattare och förbättra människors välfärd.

Kugghjul

Produktionsekonomi (PEK)

Produktionsekonomi är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Avdelningen bedriver utbildning och forskning kopplad till resurshushållning inom produktion och optimeringsapplikationer inom finans.

Senaste nytt från LiU

Kvinna står på väg med korsade armar.

Hon vill få robotar att uppföra sig bättre

Forskaren Hannah Pelikan tror att vi kommer att få se ökade konflikter mellan människor och robotar i framtiden. I sin forskning filmar hon vardagliga möten mellan människa och maskin för att se vad som händer.

Två män i en datorhall.

Internationellt samarbete lägger grunden för AI för material

AI skyndar på utvecklingen av nya material. En förutsättning för AI inom materialforskning är storskalig användning och utbyte av data om material. Detta underlättas av en bred internationell standard som forskare vid LiU är med och organiserar.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.