04 november 2022

Stanford University har nyligen publicerat en uppdatering av listan över de två procent mest citerade forskarna i världen. Och återigen finns flera forskare på IEI med på listan.

Grafisk illustration.

— Det är fantastiskt roligt att höra. Min drivkraft som forskare har alltid varit att bidra med förståelse för hur samhällen kan balansera välstånd, handel och fördelningseffekter med knappa resurser, klimat, olyckor och andra negativa effekter av transporter, säger Maria Börjesson, adjungerad professor i nationalekonomi med inriktning mot transporter vid Linköpings universitet.

Yang LiU, biträdande professor vid avdelningen Industriell miljöteknik berättar att den här typen av listor är en bekräftelse för forskare för allt hårt arbete. Den motiverar även att fortsätta göra bra forskning och producera fler högkvalitativa publikationer med globalt genomslag.

Listan omfattar de två procent mest citerade forskarna inom 22 vetenskapliga discipliner och 176 underområden. Grunden till listan är citeringar fram till och med 2021. 195 605 forskare är inkluderade i den karriärlånga databasen och 200 409 forskare ingår i databasen för det senaste året.

Rankning av forskare görs med hjälp av standardiserad information om citeringar, h-index, medförfattarskapsjusterat hm-index, citeringar till artiklar i olika författarskapspositioner och en sammansatt indikator.

Sammanställningen visar dels de mest citerade forskarna under 2021, dels under hela tidsperioden 1960-2021.


Forskare på listan

Mest citerade under 1960-2021

Listan med flest citeringar under hela tidsperioden omfattar nio IEI-forskare:

 • Anders Klarbring, Mekanik och hållfasthetslära
 • Christian Kowalkowski, Industriell ekonomi
 • Erik Sundin, Industriell miljöteknik
 • Johan Moverare, Konstruktionsmaterial
 • Maria Börjesson, Nationalekonomi.
 • Patrik Thollander, Energisystem
 • Peter Hedström, Institutet för Analytisk Sociologi
 • Stig Inge Gustafsson, Energisystem
 • Tomohiko Sakao, Industriell miljöteknik

Mest citerade under 2021

De IEI-forskare som finns med i sammanställning över de två procent mest citerade forskarna under 2021 är:

 • Ali Ahmed, Nationalekonomi
 • Anders Klarbring, Mekanik och hållfasthetslära
 • Christian Kowalkowski, Industriell ekonomi
 • Daniel Kindström, Industriell ekonomi
 • Erik Sundin, Industriell miljöteknik
 • Gazi Salah Uddin, Nationalekonomi
 • Guocai Chai, Konstruktionsmaterial
 • Johan Moverare, Konstruktionsmaterial
 • Jonas Söderlund, Företagsekonomi
 • Lars Witell, Företagsekonomi
 • Maria Börjesson, Nationalekonomi
 • Patrik Thollander, Energisystem
 • Peter Hedström, Institutet för Analytisk Sociologi.
 • Tomohiko Sakao, Industriell miljöteknik
 • Yang Liu, Industriell miljöteknik

Så säger forskare

Publikationer och citeringar spelar stor roll i alla globala rankningar. Rankingen säger inte allt men är en viktig indikator som i sin tur kraftigt kommer att påverka vår attraktionskraft för extern finansiering och studenter
Yang Liu, biträdande professor vid avdelningen Industriell miljöteknik.

Korta fakta

22

vetenskapliga discipliner

176

Underområdena

Mer än 200 000

forskare är inkluderade i sammanställningen

Kontakt

Avdelningar med världens mest citerade forskare

Solar energy at the roof of A Building, Linköping University

Energisystem (ENSYS)

Avdelningen för energisystem analyserar energisystem som präglas av systemtänkande, helhetssyn och långsiktighet, främjande av resurshushållning och minskad miljöpåverkan.

Avdelningen för industriell miljöteknik

Industriell miljöteknik (MILJÖ)

Avdelningen för industriell miljöteknik är en forsknings- och grundutbildningsmiljö. Vår fokus är hur miljöproblem leder till förändring av produkter, tjänster, tekniska system och organisationer och hur det påverkar miljön.

Illustration av människor omgivna av data

Institutet för analytisk sociologi (IAS)

Vid Institutet för analytisk sociologi bedrivs avancerad spetsforskning rörande viktiga samhällsfrågor. Forskningen är sociologiskt inriktad i termens ursprungliga och breda mening och vid institutet finns forskare från ett flertal olika discipliner.

Cast iron image

Konstruktionsmaterial (KMAT)

Vid Avdelningen för konstruktionsmaterial finns forskning och utbildning på grundläggande och avancerad nivå. Vi studerar förhållandet mellan mikrostrukturer och egenskaper hos främst metalliska material, men även keramik, kompositer och polymerer.

Modeller inom hållfasthetslära

Mekanik och hållfasthetslära (SOLMEK)

Mekanik är ett av de grundläggande ämnena inom fysik och ingenjörskonst. Det behandlar kroppars rörelse och jämvikt. Inom hållfasthetslära studeras deformerbara kroppars beteende under last.

Linnea Tengvall, lärare i Nationalekonomi undervisar

Nationalekonomi (NEK)

Avdelningen för nationalekonomi utbildar kvalificerade ekonomer och samhällsvetare samt forskar för att bättre förstå mänskligt beteende, ge råd till beslutsfattare och förbättra människors välfärd.

Lego och ritningar

Produktrealisering (PROD)

Avdelningen för Produktrealisering tillhör Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Vid avdelningen bedrivs utbildning på grundläggande och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning.

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.