Fotografi av Håkan Hanberger

Håkan Hanberger

Professor emeritus

Mitt mål är att identifiera och genomföra evidensbaserade interventioner mot antibiotikaresistens i låg och högresistensmiljö och att samtidigt säkerställa en effektiv antibiotikabehandling vid livshotande infektioner.

Presentation

Det växande antibiotikaresistensproblemet är något som min forskargrupp och dess nätverk försöker förhindra genom att identifiera riskfaktorer för att drabbas av en allvarlig infektion orsakad av antibiotikaresistenta bakterier.

Antibiotika är ett läkemedel som alltsedan upptäckten av penicillin årligen räddat miljontals liv och är en förutsättning för modern sjukvård, men antibiotikaresistens hotar dess effektivitet. Världshälsoorganisationen (WHO) har beräknat att 10 miljoner människor kommer att dö årligen 2050 om vi inte lyckas bromsa den globala ökningen av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. Min forskargrupp och dess nätverk försöker identifiera riskfaktorer för att drabbas av en allvarlig infektion orsakad av antibiotikaresistenta bakterier. Vi genomför evidensbaserade interventioner mot antibiotikaresistens i låg och högresistensmiljö, vilket innebär studier i Norden, Europa och Sydostasien. Samtidigt genomför vi kliniska studier inom den högspecialiserade vården i Sverige för att säkerställa en optimal antibiotikaexponering vid livshotande infektioner med minsta risk för behandlingsmisslyckande, resistensutveckling och toxicitet.

KP betyder att de är smittade av Karbapenemresistenta Klebsiella (CRE)

Publikationer

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Vu Dinh Phu, Heiman FL Wertheim, Mattias Larsson, Behzad Nadjm, Quynh-Dao Dinh, Lennart E Nilsson, Ulf Rydell, Tuyet Thi Diem Le, Son Hong Trinh, Hung Minh Pham, Cang Thanh Tran, Hanh Thi Hong Doan, Nguyen Thua Tran, Nhan Duc Le, Nhuan Van Huynh, Thao Phuong Tran, Bao Duc Tran, Son Truong Nguyen, Thao Thi Ngoc Pham, Tam Quang Dang, Chau Van Vinh Nguyen, Yen Minh Lam, Guy Thwaites, Kinh Van Nguyen, Håkan Hanberger (2016)

PLOS ONE , Vol.11 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Dien M. Tran, Mattias Larsson, Linus Olson, Ngoc T.B. Hoang, Ngai K. Le, Dung T.K. Khu, Hung D. Nguyen, Tam V. Vu, Tinh H. Trinh, Thinh Q. Le, Phuong T.T. Phan, Binh G. Nguyen, Nhung H. Pham, Bang H. Mai, Tuan V. Nguyen, Phuong T.K. Nguyen, Nhan D. Le, Tuan M. Huynh, Le T.H. Thu, Tran Chi Thanh, Björn Berglund, Lennart E. Nilsson, Elin Bornefall, Le H. Song, Håkan Hanberger (2019)

Journal of Infection , Vol.79 , s.115-122 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Martin Holmbom, Christian G. Giske, Mats Fredrikson, Åse Östholm Balkhed, Carina Claesson, Lennart E Nilsson, Mikael Hoffmann, Håkan Hanberger (2016)

PLOS ONE , Vol.11 Vidare till DOI

Senaste publikationerna

Tran DM, Larsson M, Olson L, Hoang NTB, Le NK, Khu DTK, Nguyen HD, Vu TV, Trinh TH, Le TQ, Phan PTT, Nguyen BG, Pham NH, Mai BH, Nguyen TV, Nguyen PTK, Le ND, Huynh TM, Anh Thu LT, Thanh TC, Berglund B, Nilsson LE, Bornefall E, Song LH, Hanberger H. High prevalence of colonisation with carbapenem-resistant Enterobacteriaceae among patients admitted to Vietnamese hospitals: Risk factors and burden of disease. J Infect. 2019 May 21. pii: S0163-4453(19)30157-4. doi: 10.1016/j.jinf.2019.05.013. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31125639.

Andersson M, Östholm-Balkhed Å, Fredrikson M, Holmbom M, Hällgren A, Berg S, Hanberger H. Delay of appropriate antibiotic treatment is associated with high
mortality in patients with community-onset sepsis in a Swedish setting.
Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019 Mar 25. doi: 10.1007/s10096-019-03529-8. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30911928.

Berglund B, Hoang NTB, Tärnberg M, Le NK, Welander J, Nilsson M, Khu DTK, Nilsson LE, Olson L, Le HT, Larsson M, Hanberger H. Colistin- and carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae carrying mcr-1 and blaOXA-48 isolated at a paediatric hospital in Vietnam. J Antimicrob Chemother. 2018 Apr 1;73(4):1100-1102. doi: 10.1093/jac/dkx491. PubMed PMID: 29253209.

 

Här nedan finner du en komplett publikationslista.

CV-sammanfattning

  • Överläkare vid infektionskliniken och infektionskonsult inom högspecialiserad vård inklusive intensivvård vid Universitetssjukhuset i Linköping
  • Professor vid Linköpings universitet.
  • Ledare för en forskargrupp med målet att identifiera och genomföra evidensbaserade interventioner mot antibiotikaresistens i låg och högresistensmiljö och att samtidigt säkerställa en effektiv antibiotikabehandling vid livshotande infektioner
  • Huvudhandledare för 3 doktorander och ordförande i temagrupp på läkarprogrammet, Linköpings universitet med ansvar för dermatologi, infektionssjukdomar, pediatrik, immunologi och mikrobiologi, lång erfarenhet av problembaserat lärande.
  • Ordförande i Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) vid Svenska Läkaresällskapet, 2012- .
  • Medlem av Läkemedelskommitté i Östergötland med ansvar för antimikrobiella medel 1994- .
  • Medlem av Ledningsgruppen för Nationella Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens), 2005- .
  • Medlem av Läkemedelsverket Vetenskapliga Råd, 2014- .
  • WHO-konsult i WHOs globala program mot antibiotikaresistens 2017- .
  • Medlem av ledningsgruppen för PLATINEA (svensk plattform för antibiotisk forskning) och ledare för studier om interventioner mot bristande tillgänglighet av antibiotika inom detta program, 2018- .

Organisation

Nyheter