20 september 2021

Alfavarianten av sars-cov-2 kopplas i en svensk studie till svårare covid-19-sjukdom och fler inläggningar på sjukhus jämfört med tidigare variant.

syrgasmask i sjukhusmilö.Vid svår covid-19 behöver den drabbade andningshjälp med syrgas. Foto sonreir es gratisRedan i början av pandemin stod det klart att nya varianter av coronaviruset sars-cov-2 skulle dyka upp förr eller senare. Sedan dess har flera så kallade virusvarianter fått stor spridning i en del länder.

I Sverige bekräftades det första fallet av infektion med alfavarianten i vecka 52 år 2020. I den aktuella studien har forskare vid Linköpings universitet och Karolinska Institutet tillsammans med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tittat på alfavarianten i Sverige.Håkan HanbergerHåkan Hanberger Foto John Karlsson

– Studien består av två olika analyser, som båda visade på betydligt ökad risk för sjukhusvistelse och allvarlig sjukdom säger Håkan Hanberger, professor vid Linköpings universitet, överläkare på infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och klinisk expert i Socialstyrelsens Covid-19-analysgrupp.

Studien baseras på registerdata från Socialstyrelsens nationella Covid-19 register, Folkhälsomyndighetens nationella projekt för typning av sars-cov-2 och Svenska intensivvårdsregistret. Resultaten har nyligen publicerats i tidskriften Journal of Infection.

– Vi hoppas med samma upplägg kunna undersöka hur stor risken är att behöva läggas in på sjukhus och drabbas av en allvarlig infektion av deltavarianten, som nu dominerar även i Sverige, säger Håkan Hanberger.

Den ena analysen i den aktuella studien baserades på drygt 12 300 personer fall där sjukvården fastställt vilken virusvariant personer infekterats med, så kallad genotypning av viruset. Forskarna tittade på skillnader mellan individer som smittats med alfavarianten jämfört med dem som infekterats med tidigare varianter av sars-cov-2 under veckorna 5–12 våren 2021. Ungefär 2 av 3 hade alfavarianten.

I denna analys fann forskarna att alfavarianten kopplades till svårare sjukdom och fler inläggningar på sjukhus. Analysen kunde inte ge svar på sjukdomens svårighetsgrad för de patienter som fick sjukhusvård, eftersom gruppen som genotypades var för liten.

I den andra större analysen med sammanlagt över 324 000 personer har forskarna jämfört svenska sars-cov-2-fall från två olika tidsperioder med varandra. Den första gruppen är personer med bekräftad sars-cov-2-infektion under veckorna 45–51 i fjol, det vill säga innan alfavarianten kommit till Sverige. Denna grupp jämfördes med bekräftade smittade personer under veckorna 12–16 i år, då runt 9 av 10 av fallen hade alfavarianten (av de fall där virusvarianten analyserades). Endast personer i åldrarna 20–69 år, som inte hade några underliggande sjukdomar, eller var vårdberoende och ännu inte erbjudits vaccination, togs med i studien. Alla bekräftade fall som uppfyllde inklusionskriterierna ingick i studien.

Forskarna såg att det var en ökad risk att hamna på sjukhus, drabbas av en allvarlig infektion och även att dö för gruppen där alfavarianten var dominerande. Av de som hamnat på sjukhus var det också en ökad risk att drabbas av en allvarlig infektion, som innebar stort syrgasbehov och/eller intensivvård.

Artikeln:Impact of the Alpha VOC on disease severity in SARS-CoV-2-positive adults in Sweden”, Kristoffer Strålin, Daniel Bruce, Erik Wahlström, Sten Walther, Moa Rehn, Anna Sara Carnahan, Emmi Andersson, Anna M Bennet Bark, Håkan Hanberger, Journal of Infection, publicerad online den 30 augusti 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.jinf.2021.08.043


Mer forskning om infektioner

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.