Fotografi av Hanna Lindblom

Hanna Lindblom

Universitetslektor

Jag är lärare och forskare vid Enheten för fysioterapi. Jag forskar kring skadeförebyggande träning inom ungdomsfotboll. Jag är kursansvarig för kursen Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin (7,5 hp, avancerad nivå).

Skadeprevention och effekt av styrketräning

Jag är lärare och forskare med ett särskilt intresse för fysisk träning. I min forskning fokuserar jag på träningseffekter och implementering av neuromuskulär skadeförebyggande träning inom ungdomsfotboll samt effekter av styrketräning på klimakteriebesvär.

Knäkontroll - skadeförebyggande träningsprogram för fotbollsspelare

I mitt avhandlingsarbete fokuserade jag på det neuromuskulära skadeförebyggande träningsprogrammet Knäkontroll inom ungdomsfotboll. Jag gjorde studier på Knäkontrollprogrammets effekter på prestationsförmåga och hopp-landningsteknik samt dess implementering. Vi vet att detta program är effektivt för att förebygga skador, men inte de exakta verkningsmekanismerna. För att programmet ska ha maximal effekt måste det implementeras och användas på ett bra sätt ute i fotbollsföreningarna.

Knäkontroll+

Som ett resultat av studierna i min avhandling utvecklades Knäkontroll+, en vidareutvecklad variant av Knäkontrollprogrammet med fler övningsalternativ för att lättare kunna anpassa träningen till spelarna i det specifika laget. Efter att jag disputerade har vi gått vidare med att testa den skadepreventiva effekten av Knäkontroll+ på skador i höft/ljumske, baksida lår, knä- och fotled. Säsongen 2020 genomför vi en studie inom ungdoms- och seniorfotboll i Östergötland, där effekten av Knäkontroll+ jämförs med ett program specifikt anpassat för att förebygga ljumskbesvär. Detta görs inom SWIPE - Sport Without Injury ProgrammE med Martin Hägglund som huvudansvarig.

Effekt av styrketräning för kvinnor med klimakteriebesvär

Jag har även varit delaktig i ett projekt där vi studerade effekterna av styrketräning hos kvinnor med klimakteriebesvär med gott resultat på värmevallningar/svettningar. I denna studie var jag sjukgymnasten/den personliga tränare som regelbundet träffade de deltagande kvinnorna och handledde dem i träningen. Kvinnor med klimakteriebesvär i form av värmevallningar och svettningar tros ha en instabil termostat i hypothalamus på grund av de sjunkande nivåerna av Östrogen. Termostaten anses stabiliseras av beta-endorfiner som bland annat frisätts i samband med träning. Syftet med studien var därför att se om styrketräning av stora muskelgrupper kunde minska besvär med värmevallningar och svettningar.

Om mig Visa/dölj innehåll

CV

2006 Leg sjukgymnast
2011 Medicine master i sjukgymnastik
2014 Antagen som doktorand
2019 Doktor i medicinsk vetenskap

Undervisning

Jag är kursansvarig för kursen Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin, är inne på moment framförallt riktade mot träning i olika terminer samt handleder uppsatser i fysioterapi.

Övrigt

  • Medförfattare i FYSS2017 i kapitlet om träning vid klimakteriebesvär tillsammans med Mats Hammar, Lotta Lindh-Åstrand och Anna-Clara Spetz Holm

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

Forskning Visa/dölj innehåll

Mer om knäkontroll Visa/dölj innehåll

Knäkontroll förhindrar skador hos fotbollstjejer

Knäskador hos fotbollsspelande tjejer kan förebyggas genom förebyggande träning, till exempel som uppvärmning till den vanliga träningen. Det visar omfattande studier vid Linköpings universitet och träningsprogrammet Knäkontroll används i dag av fotbollsklubbar över hela landet.

Kollegor Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll