Skadeprevention och effekt av styrketräning

Jag är lärare och doktorand med ett särskilt intresse för fysisk träning. I min forskning fokuserar jag på träningseffekter och implementering av neuromuskulär skadeförebyggande träning inom flickfotboll samt effekter av styrketräning på klimakteriebesvär.

Knäkontroll - skadeförebyggande träningsprogram för flickor som spelar fotboll

I mitt avhandlingsarbete fokuserar jag på det neuromuskulära skadeförebyggande träningsprogrammet Knäkontroll inom flickfotboll. Jag tittar på dess träningseffekter och implementering. Vi vet att detta program är effektivt för att förebygga skador, men inte de exakta verkningsmekanismerna. För att programmet ska ha maximal effekt måste det implementeras och användas på ett bra sätt ute i fotbollsföreningarna. Jag studerar också hur väl programmet är implementerat och hur denna implementering fortlöpande kan underlättas.

Effekt av styrketräning för kvinnor med klimakteriebesvär

Jag är delaktig i ett projekt där vi studerar effekterna av styrketräning hos kvinnor med klimakteriebesvär. I denna studie är jag sjukgymnasten/den personliga tränare som regelbundet träffar de deltagande kvinnorna och handleder dem i träningen. Kvinnor med klimakteriebesvär i form av värmevallningar och svettningar tros ha en instabil termostat i hypothalamus på grund av de sjunkande nivåerna av Östrogen. Termostaten anses stabiliseras av beta-endorfiner som bland annat frisätts i samband med träning. Syftet med studien är därför att se om styrketräning av stora muskelgrupper kan minska besvär med värmevallningar och svettningar.

Forskare i studien: Mats Hammar, Lotta Lindh-Åstrand, Anna-Clara Spetz Holm på Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE), Linköpings universitet, i den kliniska delen av studien. Analyser görs i samarbete med Magnus Borga och Olof Dahlqvist Leinhard vid CMIV, Heriberto Rodriguez Martinez, Marie Rubér och Peter Söderkvist vid IKE, Carina Berterö vid Institutionen för medicin och hälsa (IMH) och Pontus Boström på Karolinska Institutet.