Fotografi av Henrik Nehler

Henrik Nehler

Universitetslektor

Programansvarig för Civilekonomprogrammet

Presentation

Administration

 • Jag är programansvarig för Civilekonomprogrammet. Tidigare var jag även programansvarig för de internationella civilekonomprogrammen med engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning. Jag har varit studierektor och avdelningschef för avdelningen Företagsekonomi. Har även varit ledamot i institutionsstyrelsen vid IEI.
 • Jag är vice ordförande i den Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd. Sitter som ersättare i fakultetsstyrelsen vid Filosofisk fakultet.

Undervisning 

 • Jag undervisar bl a inom följande områden: Ekonomistyrning, kalkylering, finansiell ekonomi, derivatinstrument och riskhantering.

 • Kursansvarig för Ekonomisk styrning (722A14), 15 hp. Inriktningkurs på avancerad nivå inom civilekonomprogrammen.

Forskning

 • Jag forskar om bl a följande områden: Management Control, Cost Accounting, Financial Performance of Circular Business Models, Sustainable MCS, Role of Management Accountants, Energy Management, Energy Markets.

 • Biträdande handledare för forskarstuderande Amal Kanzari. Var tidigare handledare för biträdande universitetslektor Josefine Rasmussen.

 • Nuvarande forskningsprojekt:

  • Financial implications of resource-efficient and effective solutions, Mistra REES
  • The Controller - an unexplored actor in the transition towards sustainable energy systems, Energimyndigheten, MESAM.

  • Systemtröghet – Ett hinder för elektrifierade cirkulära transport- och anläggningsaffärsmodeller, FORMAS

Publikationer

2024

Josefine Rasmussen, Mikael Ottosson, Henrik Nehler, Andrea Fried (2024) CONSENSYS: Controllern - en outforskad aktör i omställningen mot hållbara energisystem: Resultat och praktiska implikationer

2022

Amal Kanzari, Josefine Rasmussen, Henrik Nehler, Fredrik Ingelsson (2022) How financial performance is addressed in light of the transition to circular business models - A systematic literature review Journal of Cleaner Production, Vol. 376, Artikel 134134 Vidare till DOI
Josefine Rasmussen, Andrea Fried, Mikael Ottosson, Henrik Nehler (2022) Reconciling profit and environmental impact - Responses of management accountants to paradoxical tensions of sustainability

2021

Josefine Rasmussen, Andrea Fried, Henrik Nehler, Mikael Ottosson (2021) A relational perspective on management accounting in organizational sustainability initiatives

2019

Patrik Thollander, Mikael Ottosson, Elias Andersson, Josefine Rasmussen, Therese Nehler, Akvile Lawrence, Henrik Nehler, Magnus Karlsson (2019) Generella praktiska riktlinjer för framgångsrik energiledning i svensk massa- och pappersindustri

2018

Qiang Ji, Bing-Yue Liu, Henrik Nehler, Gazi Salah Uddin (2018) Uncertainties and extreme risk spillover in the energy markets: A time-varying copula-based CoVaR approach Energy Economics, Vol. 76, s. 115-126 Vidare till DOI

2016

Mike Schulze, Henrik Nehler, Mikael Ottosson, Patrik Thollander (2016) Energy management in industry: a systematic review of previous findings and an integrative conceptual framework Journal of Cleaner Production, Vol. 112, s. 3692-3708 Vidare till DOI

Utbildningsprogrammen

Nyheter

Organisation