Presentation

Administration

 • Jag är programansvarig för Civilekonomprogrammet. Tidigare var jag även programansvarig för de internationella civilekonomprogrammen med engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning. Jag har varit studierektor och avdelningschef för avdelningen Företagsekonomi. Har även varit ledamot i institutionsstyrelsen vid IEI.
 • Jag är vice ordförande i den Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd. Sitter som ersättare i fakultetsstyrelsen vid Filosofisk fakultet.

Undervisning 

 • Jag undervisar bl a inom följande områden: Ekonomistyrning, kalkylering, finansiell ekonomi, derivatinstrument och riskhantering.

 • Kursansvarig för Ekonomisk styrning (722A14), 15 hp. Inriktningkurs på avancerad nivå inom civilekonomprogrammen.

Forskning

 • Jag forskar om bl a följande områden: Management Control, Cost Accounting, Financial Performance of Circular Business Models, Sustainable MCS, Role of Management Accountants, Energy Management, Energy Markets.

 • Biträdande handledare för forskarstuderande Amal Kanzari. Var tidigare handledare för biträdande universitetslektor Josefine Rasmussen.

 • Nuvarande forskningsprojekt:

  • Financial implications of resource-efficient and effective solutions, Mistra REES
  • The Controller - an unexplored actor in the transition towards sustainable energy systems, Energimyndigheten, MESAM.

  • Systemtröghet – Ett hinder för elektrifierade cirkulära transport- och anläggningsaffärsmodeller, FORMAS

Publikationer

2022

2021

2019

2018

2016

Utbildningsprogrammen

Nyheter

Organisation