Undervisning

  • Ekonomistyrning,
  • kalkylering,
  • finansiell ekonomi,
  • derivatinstrument,
  • riskhantering.

Forskningsområden

  • Ekonomistyrning
  • kalkylering,
  • energifinansiering,
  • funktionsförsäljning.

Publikationer

2022

2021

2019

2018

Nyheter

Publikationer

2022

2021

Utbildningsprogrammen

Närliggande verksamheter