09 juni 2022

Två studenter vid LiU har fått pris av Revisionsakademin för sitt examensarbete där de har jämfört precisionen hos svenska revisorer och konkursprediktionsmodeller när det gäller att förutse en konkurs. De har kommit fram att revisorerna har en högre precision än modellerna – något som är värt att uppmärksamma, eftersom tidigare studier har funnit att konkursprediktionsmodeller presterar bättre än revisorer när det gäller att varna om framtida konkurser.

Prisutdelning
På bilden: Charlotta Hjelm (Länsförsäkringar), Sebastian Detterfelt, Isak Björkman och Karin Apelman (generalsekreterare FAR).

Isak Björkman och Sebastian Detterfelt har vunnit pris för sin uppsats hos Svenska Revisionsakademin. Det var ett tag sedan den skrevs och de var inte riktigt medvetna om att de deltog i den här tävlingen med sin uppsats – så båda två blev väldigt glada och överraskade för priset.

- Jag är superglad och nöjd! Lite nervös blev jag också, med tanke på att vi skulle presentera det vi kommit fram till inför branschfolk vid Revisionsakademin, säger Sebastian.

- Det kändes smått overkligt, jag har aldrig vunnit någonting innan! Det var också en moralboost eftersom jag minns att jag kände att vi var klara med jobbet när vi lämnade in det, men att det samtidigt fanns saker som vi antagligen kunde ha gjort bättre. Men de som delade ut priset har fokuserat på det som var bra med uppsatsen i stället för det som kunde bli bättre med den. Det var otroligt kul, säger Isak.

Samarbete med stort kunskapsutbyte

Isak och Sebastian skrev uppsatsen under vårterminen 2021 och har lagt många timmar på arbetet tillsammans. De är glada över samarbetet och tycker att de har haft stor nytta av varandras kunskaper.

- Det har varit jätteroligt och mycket lärorikt! Jag har lärt mig mycket genom att skriva uppsatsen, men det var samtidigt kämpigt i och med att det är så mycket jobb. Vi hade ett väldigt bra samarbete och sågs regelbundet i skolan och satt och skrev tillsammans. Det var dessutom spännande att se Isak briljera i Excel, säger Sebastian.

- Ja, det var väldigt trevligt att få jobba med Sebastian. Han är otroligt smart och han har lärt mig massor med saker under tiden vi jobbat ihop. Att skriva uppsatsen tillsammans med någon man respekterar gör att man diskuterar alla tankar och idéer som dyker upp under skrivandet och allt får bearbetas av båda. Det begränsar utrymmet för missförstånd både i texten och i samarbetet, säger Isak och tillägger:

- Det är spännande att se Sebastian processa och förstå texter på ett sätt som jag tror få kan. Det han förstår på 10 minuter förstår jag efter en dag. Det han förstår efter en timme får han helt enkelt förklara för mig. Och låt oss inte glömma bort Professor Torbjörn Tagesson. Som handledare stressade han upp oss när det behövdes, uppmuntrade oss när vi förtjänade det, och gav oss väldigt värdefull feedback angående vad som var intressant och relevant.

Utforskat fortlevnadsbedömningar

Uppsatsen, som är deras examensarbete, heter ”Om att bedöma formler för att formulera bedömningar – En kvantitativ studie om precisionen i revisorers fortlevnadsbedömningar och konkursprediktionsmodeller”.

Syftet med deras studie var bland annat att jämföra precisionen hos de svenska revisorernas fortlevnadsbedömningar (alltså förutsättningarna för ett företags fortsatta drift) med precisionen i konkursprediktionsmodeller som baseras på finansiella nyckeltal, där precisionen utrycks som kostnaden för felbedömningarna. Bakgrunden är att tidigare studier som gjorts visar att revisorer i Sverige varit restriktiva med att ge ut fortlevnadsvarningar till konkursbolag. Så här beskriver Isak och Sebastian två av de viktigaste slutsatserna:

- Jag tycker en viktig slutsats är att svenska revisorer antagligen inte är sämre på bedöma bolags förutsättningar för fortsatt drift än konkursprediktionsmodeller är på att förutsäga framtida konkurser (speciellt gällande K2-bolagen) när man väl justerar för de olika felen som kan begås i bedömningen och kostnaderna för de respektive felen. Modellerna tenderar nämligen att felaktigt klassa långt fler bolag som konkursmässiga än revisorer, säger Isak.

- Det är mycket svårt att förutse konkurser och Konkursbolagen är väldigt få till antalet och andelen verksamma bolag. Och att regelverken K2 och K3 faktiskt förefaller ha olika informationsvärde. K3 betydligt mer informativt, säger Sebastian.

Ett gränsöverskridande samarbete

Isak och Sebastian tog sin examen 2021 och båda har redan fått jobb – de befinner sig hos  Ernst & Young (EY i Linköping) och Siemens-energy. De ser fram emot sommaren och trivs med sina yrken och vill fortsätta att utveckla sig inom ämnet.

Båda två studerade företagsekonomi, men de valde inte samma inriktning. Isak läste management och finans och Sebastian läste redovisning och styrning – och att de gick olika inriktningar var en stor fördel vid uppsatsskrivandet.

Båda två rekommenderar utbildningen starkt till alla som har ett intresse för ekonomi.

- Det ett kanonbra program, lagom långt med 4 år. Henrik Nehler är mycket engagerad programansvarig som bidrar starkt till kvaliteten. Sedan är ju Linköping en väldigt trevlig stad också, säger Sebastian.

- Ja, programmet är väldigt välstrukturerat. Man får en bred grund de första åren där man får förståelse för de olika inriktningarna, säger Isak.

Om stipendiet

Svenska Revisionsakademins stipendium

Delas ut till Jan-Erik Gröjers minne

För att stimulera intresset för studier av redovisning och revision utger Svenska Revisionsakademin tillsammans med FAR årligen ett uppsatsstipendium om 50 000 kr för bästa uppsats framlagd vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå.

Stipendiater utses genom ett första urval av handledare på institutionerna. Respektive institution kan nominera högst en uppsats. Stipendiet är öppet för ansökan från institutioner inom alla vetenskapliga discipliner. Vinnande uppsats utses av Svenska Revisionsakademins ledamöter. Beslutet kan inte överklagas.

Vid bedömningen av uppsatserna kommer särskild vikt att läggas vid uppsatser som ger ett exceptionellt kunskapsbidrag till ämnet revision alternativt redovisning. Inför bedömningen anonymiseras uppsatserna. De akademiledamöter som är verksamma vid universitet eller högskola deltar inte vid bedömningen.

Motivering

Se diplomet med motiveringen i högre upplösning.

 

Utbildningsprogram

Engelska och Franska

Spanska och Tyska

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.