08 januari 2020

Energimyndigheten anslår 4,6 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om controllerns roll i omställningen till hållbara energisystem. Projektet drivs vid avdelningen för företagsekonomi på LiU.

Henrik Nehler, Andrea Fried, Mikael Ottosson och Josefine Rasmussen.
Forskargruppen på avdelningen för företagsekonomi: Henrik Nehler, Andrea Fried, Mikael Ottosson och Josefine Rasmussen. Foto: Mikael Sönne Mikael Sönne

Lite tidigare forskning

Projektet CONSENSYS (Controllern - en outforskad aktör i omställningen mot hållbara energisystem) inleds i januari 2020 och pågår till och med december 2022. Det är en stor satsning av Energimyndigheten och omfattar fyra forskare på LiU; projektledaren Andrea Fried tillsammans med Josefine Rasmussen, Mikael Ottosson och Henrik Nehler.

Den grundläggande frågeställningen är vilken roll controllern har i arbetet för hållbara energisystem i energiintensiva industrier?

- Det är ett viktigt men hittills outforskat område. Vi vet att controllern har en viktig roll, men inte riktigt på vilket sätt. De kan också ha olika roller i olika företag, säger Andrea Fried.

Controllrar, även kallade styrekonomer, analyserar ekonomiska resultat, gör prognoser och ansvarar för att företagsledningen får relevant ekonomisk information. Yrkesgruppen fungerar också som rådgivare och kan arbeta med olika inriktning, till exempel affärsinriktat eller med fokus på bokslut och redovisning.

Perspektivet viktigt

När det gäller arbetet för hållbarhet kan rollen både vara summerande och reaktiv eller offensiv och proaktiv. Samarbetet med andra grupper, som företagens energiansvariga, är också något som kommer att undersökas.

- Det är även en fråga om kort och lång sikt. Lägger controllern mest vikt vad som är mest kostnadseffektivt initialt eller vad som blir lönsammast i ett längre perspektiv? För oss är det en öppen fråga vilka arbetssätt som är vanligast, säger Andrea Fried.

Forskningen kommer att bedrivas genom intervjuer, deltagande observationer och fältstudier. De företag som kommer att studeras är energiintensiva industrier i Sverige, till exempel pappers- och massabruk.

Forskningsresultaten kommer att presenteras såväl i vetenskapliga artiklar som populärvetenskapligt, exempelvis i workshops.

Kontakt

Forskningsprojekt

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.