08 januari 2020

Energimyndigheten anslår 4,6 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om controllerns roll i omställningen till hållbara energisystem. Projektet drivs vid avdelningen för företagsekonomi på LiU.

Henrik Nehler, Andrea Fried, Mikael Ottosson och Josefine Rasmussen. Forskargruppen på avdelningen för företagsekonomi: Henrik Nehler, Andrea Fried, Mikael Ottosson och Josefine Rasmussen. Foto: Mikael Sönne Mikael Sönne

Lite tidigare forskning

Projektet CONSENSYS (Controllern - en outforskad aktör i omställningen mot hållbara energisystem) inleds i januari 2020 och pågår till och med december 2022. Det är en stor satsning av Energimyndigheten och omfattar fyra forskare på LiU; projektledaren Andrea Fried tillsammans med Josefine Rasmussen, Mikael Ottosson och Henrik Nehler.

Den grundläggande frågeställningen är vilken roll controllern har i arbetet för hållbara energisystem i energiintensiva industrier?

- Det är ett viktigt men hittills outforskat område. Vi vet att controllern har en viktig roll, men inte riktigt på vilket sätt. De kan också ha olika roller i olika företag, säger Andrea Fried.

Controllrar, även kallade styrekonomer, analyserar ekonomiska resultat, gör prognoser och ansvarar för att företagsledningen får relevant ekonomisk information. Yrkesgruppen fungerar också som rådgivare och kan arbeta med olika inriktning, till exempel affärsinriktat eller med fokus på bokslut och redovisning.

Perspektivet viktigt

När det gäller arbetet för hållbarhet kan rollen både vara summerande och reaktiv eller offensiv och proaktiv. Samarbetet med andra grupper, som företagens energiansvariga, är också något som kommer att undersökas.

- Det är även en fråga om kort och lång sikt. Lägger controllern mest vikt vad som är mest kostnadseffektivt initialt eller vad som blir lönsammast i ett längre perspektiv? För oss är det en öppen fråga vilka arbetssätt som är vanligast, säger Andrea Fried.

Forskningen kommer att bedrivas genom intervjuer, deltagande observationer och fältstudier. De företag som kommer att studeras är energiintensiva industrier i Sverige, till exempel pappers- och massabruk.

Forskningsresultaten kommer att presenteras såväl i vetenskapliga artiklar som populärvetenskapligt, exempelvis i workshops.

Kontakt

Forskningsprojekt

Senaste nytt från LiU

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.