21 mars 2022

Årets första nummer av Insolvensrättslig tidskrift tillägnas Ingrid Arnesdotter, professor emerita vid Avdelningen för affärsrätt. I temanumret hyllas Ingrid för sina betydelsefulla insatser inom civil- och insolvensrätt.

Framsida Insolvensrättslig tidskrift Ett helt temanummer av Insolvensrättslig tidskrift, Nr 1 – 2022, är tillägnat Ingrid Arnesdotter. Christine Engström

I temanumret, som är en hyllning till Ingrid Arnesdotter, kan vi läsa att Ingrid har haft stor betydelse för svensk insolvensrätt. Ansvarig utgivare Marie Karlsson-Tuula lyfter redan i förordet fram Ingrids forskning och vetenskapliga produktion, som har vunnit stort anseende hos forskare, studenter och praktiskt verksamma jurister. Hon skriver:

Vi vill med detta temanummer hylla Ingrid för hennes stora och betydelsefulla insatser inom svensk insolvensrätt och civilrätt. Stort tack Ingrid!

Personlig intervju

Temanumret inleder med en personlig intervju, eller snarare ett samtal, där Ingrid Arnesdotter berättar för Marie Karlsson-Tuula om sin uppväxt och hur det kom sig att hon började studera juridik. Vi får följa med på en spännande resa från Ingrids barndom och det småländska höglandet in i juridikens och akademins värld. Ett stycke in i texten kan vi läsa att Ingrid var den tredje kvinnan i historien att ta en doktorsexamen i civilrätt vid Uppsala universitet.

Texter av Ingrid Arnesdotter

Tre av Ingrid Arnesdotters artiklar har publicerats i temanumret:

  • Om konvertibla skuldebrev och kvittning vid ackord – Juridik och ekonomi
  • Betalning – vad är det?
  • Funktionsförsäljning av ljus

När Marie Karlsson-Tuula frågar varför hon valde att ta med just de artiklarna,
svarar Ingrid:

På den frågan får jag svara med Sherlock Holmes ord: Enkelt, min käre Watson!

Ingrid förklarar att hon dels har valt tidigare texter som hon anser håller god kvalitet, dels nyare texter för att spegla hennes intresse för hur nya affärsmodeller harmonierar eller utmanar svensk rätt av idag.

Faktaruta

Insolvensrättslig tidskrift

Tidskriften är ett forum för forskning och debatt för de insolvensrättsliga frågorna i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Syftet med tidskriften är att sprida kunskap om aktuella insolvensrättsliga frågor och närliggande ämnesområden, till exempel avtals- och skatterätt.

Läs mer om tidskriften

 

Vad är insolvensrätt?

Insolvensrätt, även kallat för obeståndsrätt, är det rättsområde som handlar om när fysiska och juridiska personer inte längre kan betala sina skulder och problemet inte bara är tillfälligt. Detta kallas för att personen är på obestånd. Rättsområdet syftar främst till att reglera vilka åtgärder som kan vidtas i förhållande till dem som är på obestånd. 

 

Exempel på sådana förhållanden är möjligheten för en fysisk eller juridisk person att få tillbaka sina pengar för en vara som ännu inte har levererats när ett företag har gått i konkurs. De lagar som aktualiseras inom insolvensrätt är främst konkurslagen, lag om företagsrekonstruktion, utsökningsbalken och skuldsaneringslagen. Källa: lagboken.se

 

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.