16 september 2019

Glöm seminarier och workshops. När forskarna på Affärsrätt vill sprida sina forskningsresultat skriver de en bok. Och lägger ut den gratis på nätet.

Professor Jan Kellgren, som skrivit en populärvetenskaplig bok om funktionsförsäljning. Foto: Mikael Sönne

Ny typ av försäljning

Med boken Funktionsförsäljning – en juridisk översikt och några råd för dig som överväger att börja sälja eller köpa funktion benar forskarna ut juridiken när det är en funktion som säljs, inte en vara eller tjänst.

Funktionsförsäljning innebär helt enkelt att leverantören säljer ett resultat – till exempel ”ljus” eller ”rena golv” ¬- istället för produkten ”lampa” eller tjänsten ”städning”. Modellen har stora fördelar, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv, men kräver också juridisk eftertanke gällande redovisning av resultat, sakrätt och avtalsskrivning. Till exempel.

Målgruppen för boken är i första hand företagsledningar i mindre och medelstora företag, utan egna juridiska avdelningar.

Når ut till fler

- Ett traditionellt symposium händer en gång och det är inte säkert att så många kommer dit. Dessutom tenderar minnet att vara kort och de som inte är på plats får ingen ny chans. Vi tror att en bok är ett bättre sätt tillgängliggöra vår forskning, säger Jan Kellgren, professor i skatterätt och projektledare.

Jan Kellgren är professor i skatterätt.

Han tillägger att den egna avdelningen också kan dra nytta av publikationen.

- Har vi tur leder det också till mer uppdragsforskning för oss i framtiden. Vi kan inte reda ut alla problem i den här skriften.

Den populärvetenskapliga boken finns tillgänglig på sajten trasp.org/aas och har även spridits i sociala medier. Jan Kellgren tror att publiceringsformen skulle passa många forskningsprojekt på LiU.

Bra sätt att nyttiggöra

- Absolut. Ett så teoretiskt ämne som matematik är möjligen mindre lämpligt, men all forskning som är praktiskt inriktad och berör någorlunda många aktörer som har nytta av kunskap i populariserad form, kan göra så här. Jag tror också att det kan attrahera forskningsfinansiärer som ett bra sätt att sprida forskningsresultat.

Finns det några nackdelar, till exempel att den akademiska produktionen blir lidande?

- Nej, det tror jag inte. Vi skriver annat också, vanliga tunga grejer. Med den forskning vi gjort och den samlade erfarenhet vi har, går en sådan här bok ändå ganska snabbt att skriva.

Jan Kellgren tycker också att LiU någon gång i framtiden kunde samla populärvetenskapliga skrifter av det här slaget på en gemensam sida, som ett komplement till akademiska publikationer i Diva. Det skulle öka tillgängligheten och även profilera LiU som ett samhällstillvänt universitet.

Boken har skrivits av Jan Kellgren och Ingrid Arnesdotter i samarbete med Herbert Jacobsson, Olle Karlsson, Eleonor Kristoffersson, Magnus Kristoffersson och Mattias Lindahl.

Läs mer

Senaste nytt från LiU

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.