Fotografi av Jeanette Engzell

Jeanette Engzell

Biträdande universitetslektor

Entreprenörskap har en viktig roll för att öka tillväxt, hållbarhet och lönsamhet. I min forskning är jag intresserad av hur entreprenörskap inom organisationer, intraprenörskap, kan främjas.

Intraprenörskap är en motor till företagsförnyelse

Intraprenörskap, entreprenörskap inom befintliga organisationer, har en viktig roll för att lösa komplexa samhällsutmaningar.

Intraprenörskap är ofta en outnyttjad motor för att hitta nya lösningar för organisationer som leder till tillväxt, hållbarhet och lönsamhet.
Min forskning handlar om intraprenörskap och individer, intraprenörer, som tar ansvar för och driver nya idéer och lösningar inom de organisationer där de arbetar. Exempel på frågeställningar jag forskar om: Hur kan befintliga organisationer och företag förbättra sin innovationsförmåga med intraprenörskap? Vad händer inom en organisation eller ett företag när en anställd har en ny idé eller lösning? Vilket stöd behövs internt för att upptäcka och stötta en intraprenör? Vilken roll spelar intraprenörer för att skapa hållbara lösningar som minskar miljöpåverkan? Kan alla bli intraprenörer?

Undervisning

Jag undervisar i projektledning, organisation, entreprenörskap, innovation och idéutveckling, mestadels på den tekniska fakulteten. Som person är jag intresserad av pedagogik och speciellt pedagogik som handlar om lärprocesser och vilka olika sätt som olika studenter lär sig på. På detta tema jobbar jag bland annat med att utveckla podcasts med kursmaterial till studenterna. Jag baserar ofta min undervisning på det man kallar för ”challenge-based learning”, det vill säga utmaningsdrivet lärande. Det är roligt att jobba med undervisning och leda studenter framåt i deras kunskapsutveckling.
Några av de kurser jag ansvarar för eller undervisar i är:

• ETES40 Innovation och entreprenörskap
• TEIO32 Projektledning och organisation
• TEIO04 Projektledning
• TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling
• TEIO06 Innovative Entrepreneurship
• TEIO98 Entreprenörskap och idéutveckling i en tjänstebaserad bransch


Korta fakta

Nuvarande anställning

• Biträdande universitetslektor med inriktning
mot industriell organisation, 2022.

Utbildning

• Ekonomie doktorsexamen, 2021. 
Vidare till DOI
• Masterprogram Business & Management, Handelshögskolan Stockholm, 2014.
• Kandidatprogram Business & Economics, Handelshögskolan Stockholm, 2012.

Tidigare anställning

• Doktorand, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, 2017-2021.

Publikationer

2024

Jeanette Engzell, Solmaz Filiz Karabag, Anna Yström (2024) Academic intrapreneurs navigating multiple institutional logics: An integrative framework for understanding and supporting intrapreneurship in universities Technovation, Vol. 129, Artikel 102892 Vidare till DOI

2023

Jeanette Engzell, Charlotte Norrman (2023) PODCASTS AS A LEARNING METHOD IN ENGINEERING EDUCATION SEFI 2023 - 51st Annual Conference of the European Society for Engineering Education: Engineering Education for Sustainability, Proceedings, s. 398-405 Vidare till DOI
Charlotte Norrman, Ali Moshfegh, Jeanette Engzell (2023) COMICIR - COMMERCIALIZATION OF INNOVATIVE CHALLENGES FROM INDUSTRY AND RESEARCH SEFI 2023 - 51st Annual Conference of the European Society for Engineering Education: Engineering Education for Sustainability, Proceedings, s. 1025-1033 Vidare till DOI
Jeanette Engzell (2023) Beyond the stereotype of an intrapreneur: an exploratory study of different intrapreneurs and various corporate conditions SN Business & Economics, Vol. 3, Artikel 137 Vidare till DOI

2021

Jeanette Engzell (2021) Intrapreneurship as an Engine of Corporate Renewal: Exploring the Intrapreneur and How Corporate Conditions Influence Intrapreneurial Behavior
Katarina Ingrid Blomkvist, Jeanette Veronica Engzell, Philip Kappen, Ivo Zander (2021) How planned behavior drives employee intentions to pursue new product and service development
Jeanette Veronica Engzell (2021) Beyond the Stereotype of an Intrapreneur

Fler publikationer

Wigger, K., Engzell, J., Norrman, C., Fauske, I. (2023).
Designing entrepreneurship Courses from a Degrowth Perspective. In Symposium: Teaching & Curriculum Development in Sustainability Entrepreneurship.


Engzell, J., Scroccaro, A., Norrman, C. (2023). Developing students entrepreneurial skills through a reflective practice”. In R&D Management Conference.

Norrman, C., Engzell, J., Bigatto, M., Scroccaro, A., Lundvall, C. (2023).
Skills assessment in I&E Education initiatives. In 19th International CDIO Conference.

Backlund, F., Engzell, J., Norrman, C., Hultén, E., Kjellberg, M., Lundvall, C., Malmqvist, J., Strömbäck-Hjärne, M., Gunnarsson, S., Stöhr, C. (2023). Meeting the challenges with challenge based learning – a CDIO-context”. In 19th International CDIO Conference.

Engzell, J. (2022). Beyond the stereotype of an intrapreneur - An exploratory study of varying intrapreneurs and corporate conditions”. In Nordic Academy of Management Conference.

Engzell, J. (2021). Searching for the Intrapreneur–A Descriptive Study.
 Vidare till DOI

Blomkvist, K., Engzell, J., Kappen, P., & Zander, I. (2021). A gender sensitive perspective of corporate culture and the spawning of intrapreneurs. Vidare till DOI

Blomkvist, K. I., Engzell, J. V., Kappen, P., & Zander, I. (2021). How planned behavior drives employee intentions to pursue new product and service development. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2021, No. 1, p. 13348). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management. Vidare till DOI

Engzell, J. (2021). Beyond the Stereotype of an Intrapreneur. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2021, No. 1, p. 12387). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management. This paper was nominated as one of the “Best Papers” accepted for the program. Vidare till DOI

Engzell, J. (2021). Beyond the stereotype of an intrapreneur - an exploratory study of different intrapreneurs and various corporate conditions. In the Global Research Conference on Marketing and Entrepreneurship

Engzell, J. (2020). Searching for the Intrapreneur. In Babson College Entrepreneurship Research Conference Doctoral Consortium.

Engzell, J. (2019). Intrapreneurship and Selection. In AEM and TIM PhD Programs Joint Paper Development Workshop.

Engzell, J. (2019). Searching for the Intrapreneur. In the Global Research Conference on Marketing and Entrepreneurship.


Pie-podden

Nyheter

Externa nyheter

Så får du fler intraprenörer i företaget.
Länk till esbri.se
Så får du intraprenörerna att växa på ditt företag
Länk till kvalitetsmagasinet.se

Organisation