15 september 2023

Det är paus mellan inspelningarna när jag kliver in i den filmstudio som för några timmar förvandlats till en PODD-studio. Framme vid mikrofonerna står Jeanette Engzell, biträdande universitetslektor, LiU och Charlotte Norrman, biträdande professor, LiU och diskuterar jingeln till podden.

Två kvinnliga forskare i en podd-studio.
Jeanette Engzell och Charlotte Norrman. Ulrik Svedin
Projektet är inne på halvtid och har som mål att undersöka hur podcast-formatet kan inkluderas i den undervisning som sker på LiU idag. Projektet är tvärdisciplinärt mellan mellan två institutioner och där Annelie Norberg, universitetsadjunkt på LiU står för spetskompetensen i att sända podcast. Projektet består även av Cia Lundvall, facilitator, LiU men som idag är sjuk.

 Som forskare är du insatt och kunnig i dina ämnen men det är inte säkert att du är bra på konceptualisering av en podcast eller att uttrycka dig med hörlurar och mikrofon. Därför är jag med i det här projektet och coachar i hur man ska göra, säger Annelie Norberg.

Ett nytt avsnitt ska spelas in 

Det är lugnt och stilla i studion medan Jeanette Engzell och Charlotte Norrman sätter på sig hörlurarna igen och gör sig redo för att spela in ännu ett nytt avsnitt av PIE-podden. Idag ska avsnittet beröra affärsmodeller och det flyter snabbt på när Jeanette och Charlotte avlöser den ena modellen efter den andra.

 När vi använder podd i undervisningen underlättar vi för de studenter som föredrar den auditiva lärostilen, det vill säga studenter som lär sig bäst av att lyssna eller prata. På så sätt inkluderar vi studenter med det behovet och flyttar också ut lärsituationerna utanför klassrummet och skapar flexibilitet i lärprocessen, säger Jeanette Engzell.

Pedagogiskt baseras idén på ”flipped classroom” och uppdelningen i före, under och efter en lärarledd aktivitet. Genom att lyssna på en podcast innan ett visst kursmoment underlättas studentens inlärning och genom att även lyssna efteråt kan förståelsen i stället fördjupas.

 Vi ser även att projektet skulle kunna effektivisera kurserna och lärandet och att det i slutändan gör att fler studenter uppnår lärandemålen, säger Charlotte Norrman.

PIE-podden en källa för kunskap 

I PIE-podden lyfter de teorier och modeller som finns i kursmaterialet och gör det mer lättillgängligt. Formen har även som syfte att skapa intresse och nyfikenhet för LiU:s kurser och vara en källa till kunskap för övriga studenter och lärare.

 Tanken med projektet är också att skapa en “podcast-bank”, som lärare kan använda som en resurs/bank. Nästa steg i projektet blir att besöka Dublin och presentera vårt konferensbidrag kring hur studenter vill ha podd i undervisningen. Majoriteten vill kunna lyssna spontant under kursens gång och allra helst ska avsnitten vara underhållande och ha humor, säger Jeanette Engzell.

Nu väntar lansering

Vad studenterna kommer att tycka om PIE-podden återstår att se. Den 1 november planeras det första avsnittet att släppas och det är en förväntansfull projektgrupp som ser fram emot det. Vill du få en notis när första avsnittet är ute? Mejla till madeleine.nyberg@liu.se.

Kontakta projektgruppen bakom PIE-podden

Ett samarbete mellan

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.