Fotografi av Joakim Johansson

Joakim Johansson

Biträdande professor

I uttjänta kablar och rör under våra städer och i avfallsupplag döljer sig stora mängder outnyttjade metaller som skulle göra bättre nytta på annan plats. Det är dags att återigen sätta dessa glömda och gömda resurser i arbete.

Cirkulär ekonomi - återvunna och förnyelsebara resurser

En central utmaning för ett hållbart samhälle är att vi måste basera vår välfärd på återvunna och förnyelsebara resurser. För att lyckas med det behövs nytänkande kring hur vi utvinner, använder, återvinner och inte minst värdesätter och styr hanteringen av naturresurser. Min forskning handlar om när, var och hur avfall och restprodukter kan utgöra värdefulla resurser för samhället och nyttiggöras på ett mer långsiktigt hållbart sätt.

Jag och mina kollegor arbetar bland annat med att utveckla metoder för att kartlägga förråd av material i samhället som inte används längre. Med hjälp av dessa metoder har vi identifierat stora mängder metaller och andra outnyttjade resurser som lämnats kvar i städers el- och telenät och i olika avfallsdeponier. Men än så länge har vi bara skrapat lite på ytan och det finns mycket kvar att utforska och lära om dessa samhällets glömda och gömda resursförråd.

En central del av min forskning går ut på att utveckla och utvärdera lönsamhet och miljöprestanda av olika strategier, metoder och åtgärder för en mer resurseffektiv hantering och återvinning av avfall. Just nu leder jag flera projekt om Städer som gruvor och Deponier som gruvor. I dessa projekt samarbetar vi med återvinnings- och infrasystemföretag och analyserar vilka tekniska, marknadsmässiga och regulativa åtgärder och förändringar som måste till för att sådan resursutvinning ska kunna bli bärkraftig för enskilda företag och för samhället i stort.

Jag är också aktiv i undervisningen på universitetet inom områden som industriell ekologi, avfallshantering och återvinning och metoder för miljöbedömning av produkter, tjänster och system. I min roll som koordinator för ett internationellt masterprogram träffar jag studenter från världens alla hörn, vilket är berikande på många sätt.

Publikationer

2023

2022

2021

Nyheter

Akademiska meriter

 • 2006 Teknologie doktorsexamen
 • 2012 Docent i Miljösystemanalys och Miljöledning


Undervisning

 • Koordinator för masterprogrammet ”Sustainability Engineering and Management”
 • Examinator för kurserna ”Industrial Ecology” och “Large Technical Systems and the Environment”

Uppdrag

 • Sitter i styrgruppen för det Europeiska konsortiet EURELCO (European Enhanced Landfill Mining Consortium)
 • Redaktör för ett temanummer ”Urban and Landfill Mining: emerging global perspectives and approaches” i den vetenskapliga tidskriften Journal of Cleaner Production
 • Referensgruppsledamot i Europeiska forskningsprojekt, exempelvis “Christian Doppler Laboratory for Anthropogenic Resources” (Technical University of Vienna, Austria) och “In situ resource recovery from waste repositories” (Cardiff University, UK)
 • Huvudhandledare för doktoranderna Per Frändegård, Nils Johansson och Björn Wallsten
 • Sedan 2002, medlem i forskarnätverket ”The International Society for Industrial Ecology”

Aktuella forskarnätverk

 • Competence Center Recycling (CCR)
 • Det strategiska innovationsområdet Re:Source
 • European Enhanced Landfill Mining Consortium (EURELCO)
 • International Society for Industrial Ecology

Forskning

Publikationer

2023

2022

Reportage