Fotografi av Joel Hedlund

Joel Hedlund

Teknisk chef

Datadirektör för Analytical Imaging Diagnostics Arena, AIDA, en nationell samarbetsarena där akademi, sjukvård och industri omsätter tekniska framsteg inom AI-teknik till patientnytta i form av kliniskt användbara verktyg.

Publikationer

2021

Jakub Olczak, John Pavlopoulos, Jasper Prijs, Frank F. A. Ijpma, Job N. Doornberg, Claes Lundström, Joel Hedlund, Max Gordon (2021) Presenting artificial intelligence, deep learning, and machine learning studies to clinicians and healthcare stakeholders: an introductory reference with a guideline and a Clinical AI Research (CAIR) checklist proposal Acta Orthopaedica, Vol. 92, s. 513-525 Vidare till DOI

2020

Joel Hedlund, Anders Eklund, Claes Lundström (2020) Key insights in the AIDA community policy on sharing of clinical imaging data for research in Sweden Scientific Data, Vol. 7, Artikel 331 Vidare till DOI

2019

Sofia Jarkman, Martin Lindvall, Joel Hedlund, Darren Treanor, Claes Lundström, Jeroen van der Laak (2019) Axillary lymph nodes in breast cancer cases

2013

Hans Jornvall, Joel Hedlund, Tomas Bergman, Yvonne Kallberg, Ella Cederlund, Bengt Persson (2013) Origin and evolution of medium chain alcohol dehydrogenases Chemico-Biological Interactions, Vol. 202, s. 91-96 Vidare till DOI

2011

Ella Cederlund, Joel Hedlund, Lars Hjelmqvist, Andreas Jonsson, Jawed Shafqat, Annika Norin, Wing-Ming Keung, Bengt Persson, Hans Jornvall (2011) Characterization of new medium-chain alcohol dehydrogenases adds resolution to duplications of the class I/III and the sub-class I genes Chemico-Biological Interactions, Vol. 191 Vidare till DOI

Nyheter