Adoptivfamiljers återresor till barnens födelseländer 

Det har länge varit vanligt att resa på adoptionsåterresor som ung vuxen men idag är det allt vanligare att genomföra adoptionsåterresor som barn tillsammans med sin adoptivfamilj.

För att fånga den komplexitet som omger familjers adoptionsåterresor kombinerade jag teorier och metoder från barn- och barndomsstudier samt familjestudier med turismvetenskaplig forskning och ekonomisk sociologi i min avhandling. I fokus för studien stod frågor om hur barn och föräldrar resonerar kring beslutet att göra en återresa, planeringen av resans innehåll och upplevelserna av resan. Avhandlingen visar att både barn och föräldrar är delaktiga i att planera och genomföra adoptionsåterresorna.

Adoptionsåterresor blir till i samspel mellan barn och föräldrar, rekommendationer för återresor, förhoppningar, förutsättningar, möjligheter, risker och inte minst individuella rädslor. Avhandlingen nyanserar på så sätt allmänna idéer om att en adoptionsåterresa enbart är till för adopterade och föreslår att vi behöver förstå resorna som ett gemensamt familjeprojekt. Dessutom synliggör studien att familjeadoptionsåterresor är ett resultat av dynamiska familjeprocesser som skapar och aktualiserar värden och ideal om familjeliv, föräldraskap, barn, semestrar och pengar – och att barn är en del av hur sådana värden och ideal skapas.

Familjehemsvård

Det senaste året har jag arbetat i projekt som rör svensk familjehemsvård. Tillsammans med en kollega genomförde jag bland annat en utvärdering av en gemensam familjehemsorganisation under våren 2021.

Barn, föräldrar och familjer

Jag intresserar mig teoretiskt för frågor som rör barn, föräldraskap och familj. I min forskning arbetar jag i första hand med kvalitativa intervjumetoder och jag är bland annat intresserad av metodologiska frågor rörande barns röster.

Nätverk för forskning om bebisar och små barn

Jag driver ett internationellt nätverk som samlar forskare engagerade i samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning om bebisar och små barn. Nätverket har ett nuvarande fokus på frågor som rör dom yngsta barnen och Covid-19 pandemin med ambitionen att i framtiden ha ett bredare fokus på frågor som rör dom yngsta barnen inom barn och barndomsforskning.

Poddar

Publikationer

2023

Anna Sparrman, Yelyzaveta Hrechaniuk, Olga Anatoli Smith (Ivanova), Klara Andersson, Deniz Arzuk, Johanna Annerbäck, Linnea Bodén, Mindy Blaise, Claudia Castañeda, Rebecca Coleman, Florian Eßer, Matt Finn, Daniel Gustafsson, Peter Holmqvist, Jonathan Josefsson, Peter Kraftl, Nick Lee, Karín Lesnik-Oberstein, Sarah Mitchell, Karin Murris, Alex Orrmalm, David Oswell, Alan Prout, Rachel Rosen, Katherine Runswick-Cole, Johanna Sjöberg, Karen Smith, Spyros Spyrou, Kathryn Bond Stockton, Affrica Taylor, Ohad Zehavi, Emilia Zotevska (2023) Child Studies Multiple: Collaborative play for thinking through theories and methods Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Vol. 15 Vidare till DOI

2022

2021

CV

Cv i korthet 

 • 2014
  Linköpings universitet, Linköping. Forskarutbildning Tema Barn.
 • 2012–2014
  Linköpings universitet, Linköping. Masterutbildning, Samhälls- och välfärdsstudier med inriktning mot etnicitet och migration.
 • 2009–2012
  Linköpings Universitet, Linköping. Kandidatutbildning, Turismvetenskap med inriktning mot naturturism och kulturarv.

Forskningsintressen

 • Kvalitativa intervjumetoder
 • Barnperspektiv och barns perspektiv
 • Föräldraskap och familj

Presentationer 

 • 2018
  Child and Teen Consumption (CTC), Cultural and Creative Industries of Childhood and Youth, Angouleme, 2-6 April, France. Presentation: ‘Adoption return trips – commercial trips or authentic experiences?’

Nyheter

Organisation