Fotografi av Johanna Annerbäck

Johanna Annerbäck

Biträdande universitetslektor

Min forskning bedrivs i skärningspunkten mellan olika forskningsfält. Det som förenar mina forskningsprojekt är det teoretiska intresset för frågor som rör barn och aktörskap och metodologiska frågor som rör barns deltagande, perspektiv och röster.

Barn, deltagande och aktörskap

Vad innebär det att lyssna på barn, hur lyssnar vi och vilka konsekvenser får det för vilka grupper av barn som är synliga och osynliga i forskningen? Det här är viktiga frågor för mig och min forskning.

Jag bedriver kvalitativ forskning i skärningspunkten mellan olika fält såsom barn- och barndomsstudier, familjestudier och ekonomisk sociologi. I min forskning har jag arbetat med etnografiska metoder som deltagande observationer och kvalitativa intervjuer och jag är bland annat intresserad av metodologiska frågor rörande barns röster, deltagande och perspektiv. Det som även väver samman mina forskningsprojekt är det teoretiska intresset för frågor som rör barn och aktörskap, föräldraskap och familjeliv.

Nuvarande forskning

Jag arbetar för närvarande i två forskningsprojekt som rör skola, Hållbar utevistelse i storförskolor och Lärarupproret på Facebook. Inom ramen för det ena projektet studerar jag bland annat de yngsta barnen och deras aktiviteter på förskolegårdar. Jag utforskar hur förskolegårdar som platser (för barn) både inbjuder till och utesluter aktiviteter och rörelser och hur barn och plats ömsesidigt formar varandra.

Tidigare forskningsprojekt

Familjeåterresor

I min avhandling undersökte jag adoptionsåterresor som görs av familjer när barnen fortfarande är små. I fokus för studien stod frågor om hur barn och föräldrar resonerar kring beslutet att göra en återresa, planeringen av resans innehåll och upplevelserna av resan. Avhandlingen visar att både barn och föräldrar är delaktiga i att planera och genomföra adoptionsåterresorna. Adoptionsåterresor blir till i samspel mellan barn och föräldrar, rekommendationer för återresor, förhoppningar, förutsättningar, möjligheter, risker och inte minst individuella rädslor. Dessutom synliggör studien att familjeadoptionsåterresor är ett resultat av dynamiska familjeprocesser som skapar och aktualiserar värden och ideal om familjeliv, föräldraskap, barn, semestrar och pengar – och att barn är en del av hur sådana värden och ideal skapas.

Familjehemsvård

Jag har även arbetat i projekt som rör svensk familjehemsvård. Tillsammans med en kollega genomförde jag bland annat en utvärdering av en gemensam familjehemsorganisation under våren 2021.

Poddar

Pod Pod

Publikationer

2024

Annika Manni, Johanna Annerbäck, Håkan Löfgren, F. Mårtensson, A. Fröberg (2024) Places, spaces and encounters with nature - socio-material discourses in Swedish preschools International Journal of Early Years Education Vidare till DOI

2023

Anna Sparrman, Yelyzaveta Hrechaniuk, Olga Anatoli Smith (Ivanova), Klara Andersson, Deniz Arzuk, Johanna Annerbäck, Linnea Bodén, Mindy Blaise, Claudia Castañeda, Rebecca Coleman, Florian Eßer, Matt Finn, Daniel Gustafsson, Peter Holmqvist, Jonathan Josefsson, Peter Kraftl, Nick Lee, Karín Lesnik-Oberstein, Sarah Mitchell, Karin Murris, Alex Orrmalm, David Oswell, Alan Prout, Rachel Rosen, Katherine Runswick-Cole, Johanna Sjöberg, Karen Smith, Spyros Spyrou, Kathryn Bond Stockton, Affrica Taylor, Ohad Zehavi, Emilia Zotevska (2023) Child Studies Multiple: Collaborative play for thinking through theories and methods Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Vol. 15 Vidare till DOI

2022

Alex Orrmalm, Johanna Annerbäck, Anna Sparrman (2022) Listening by 'staying with' the absent child Barn, Vol. 40, s. 70-84 Vidare till DOI
Johanna Gustafsson (2022) Adoptivfamiljers motiv till att göra återresor - föräldrars och barns perspektiv: [Adoptive families' motives for conducting adoptionreturn trips - parents' and children's perspectives] BARN - Forskning om barn og barndom i Norden, Vol. 40, s. 27-41 Vidare till DOI
Johanna Annerbäck, Anna Sparrman (2022) The Child Tourist: Agency and Cultural Competence in VFR Travel Tourism and Hospitality, Vol. 2, s. 451-465 Vidare till DOI

CV

Cv i korthet 

 • 2014
  Linköpings universitet, Linköping. Forskarutbildning Tema Barn.
 • 2012–2014
  Linköpings universitet, Linköping. Masterutbildning, Samhälls- och välfärdsstudier med inriktning mot etnicitet och migration.
 • 2009–2012
  Linköpings Universitet, Linköping. Kandidatutbildning, Turismvetenskap med inriktning mot naturturism och kulturarv.

Undervisning

Jag undervisar i huvudsak på Tema Barns internationella masterutbildning Child Studies och på lärarprogrammen. Jag är även biträdande kursansvarig för den fristående kursen Skola och sexualitet – från barn till ungdom.

Uppdrag

 • Jag är redaktionsmedlem i Sociologisk Forskning.
 • Nätverk för forskning om bebisar och små barn. Jag driver ett internationellt nätverk som samlar forskare engagerade i samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning om bebisar och små barn. Nätverket har ett fokus på frågor som rör dom yngsta barnen inom barn och barndomsforskning.

Nyheter

Organisation