01 april 2022

Den andra april kommer nya avsnitt av podden Fakultet Essä att publiceras. Ämnen som berörs är innovation, arbeta på plats eller digitalt, barnfamiljers adoptionsåterresor, Marie Curie som symbol för delad kunskap och översättarens komplicerade roll.

Artwork för säsong två av Fakultet Essä.

I LiU-podden Fakultet Essä läser LiU-forskare sina egna essäer och på så sätt får du veta mer om olika ämnen direkt från personer som undersökt dem. Det är ett enkelt sätt att ta del av forskningstexter, när och var du vill.

Essäerna kan vara baserade på ett bokkapitel eller en avhandling. Det kanske inte blir av att man sätter sig och läser eller ens tänker på att leta upp en sådan text, om man inte har ett specialintresse i ämnet. Då är Fakultet essä ett bra tillfälle för forskare att nå ut med sina texter i ett annat format och en bra chans för lyssnare att ta del av dem.

Porträttbild på producent Therese Eriksson.- I ett avsnitt på cirka 30 minuter får du alltså ta del av forskarens arbete och upptäckter, du får en och annan insikt om ämnet och alltsammans ramas in av en programledare. Ganska smidigt, eller hur? säger Therese Eriksson, producent för Fakultet Essä och magisterstudent i kultur och mediegestaltning vid KSM och alumn från utbildningen Podcast - ljudgestaltning, dramaturgi och produktionsvillkor vid Linköpings universitet.

Kan man lära sig bli mer innovativ?

Först ut i årets säsong Anna Fogelberg Eriksson, universitetslektor och docent i pedagogik, som läser sin essä som handlar om hur man kan lära sig bli mer innovativ. Kanske behöver det inte vara så storslaget alla gånger? Om man lär sig någonting nytt kan det hända att man får syn på både problem och lösningar som inte synts innan - då kanske man också lär sig att bli mer innovativ?

Arbeta digitalt eller på plats – vad vill vi?

Veckan därpå läser Ulf Melin, professor i informatik, sin essä om hur man som anställd hanterar gränser mellan arbete och fritid och vad man vill med det digitala. När anställda nu lärt sig nya digitala verktyg och upptäckt att saker fungerar, men också upptäckt för- och nackdelar, kan man behöva fundera över vad man egentligen vill med det digitala. Vilka gränser mellan arbete och fritid kan man behöva sätta och vilka kan man kanske sudda ut?

Barnfamiljers adoptionsåterresor - för vem?

Tredje veckan är det dags för Johanna Annerbäck, biträdande universitetslektor vid Tema Barn, att läsa sin essä om Barnfamiljers adoptionsåterresor. Hon har intervjuat tio familjer som valt att göra en återresa medan barnen är små. Har barnet något utbyte av resan alls, eller ska man vänta med det resurskrävande projektet? Risken med att inte göra resan är att det kan bli svårt för barnet senare i livet, men risken finns också att barnet inte klarar av det känslomässigt.

Marie Curie – en symbol för delad kunskap

Fjärde veckan läser Eva Hemmungs Wirtén, professor vid avdelningen för Kultur, samhälle, form och medier, sin essä om Marie Curie - en världsberömd forskare och en symbol för delad kunskap. Maire Curie och hennes man Pierre Curie upptäckte två nya grundämnen, polonium och radium. De tog också fram en metod för att kunna utvinna radium, en metod som de valde att inte ta patent på. Mot slutet av sitt liv förvaltade och kontrollerade hon namnet Curie som ett slags varumärke, som ett namn som behövde skyddas, just för att behålla det värde som namnet representerade.

Översättaren - med en kod att knäcka

I det sista avsnittet läser Lars Liljegren, lektor i engelska, sin essä om översättarens komplicerade uppgift när en språklig, kulturell, social och tidskänslig kod ska knäckas, dessutom med en känsla för att bevara originalet. Han har studerat verk av Strindberg som översatts till engelska. Engelskspråkiga får möta en helt annan Strindberg än den frispråkiga författare som svenskspråkiga känner. Foto Magnus Johansson

- Jag tyckte att det var ett roligt sätt att nå ut med min forskning till en bredare publik. Det jag pratar om kan anses vara av både akademiskt intresse och ha ett visst underhållningsvärde, så min essä borde kunna tilltala en större publik, säger Lars Liljegren. Alla som ibland läser översättningar borde faktiskt lyssna, tycker jag. Min essä lyfter definitivt fram kritiska frågor man som läsare av översättningar alltid borde ställa sig.

Fakultet Essä publiceras i kanalen Fakultet som finns på plattformar som Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts och PodBean. Missa därför inte när nästa avsnitt släpps genom att söka och prenumerera på Fakultet i din podcastspelare.

Kontakt

Fakultet Essä

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Två forskare i lab.

Ett atomlager guld – LiU-forskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Enligt forskarna från LiU får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat framställning av värdefulla kemikalier.