Fotografi av Johanna Sefyrin

Johanna Sefyrin

Universitetslektor, Avdelningschef

Mitt forskningsområde är i en bred bemärkelsedesign av informationsteknologier. Design som ett gemensamt arbete för att skapa en värld som alla får plats i; en social och materiell praktik som pågår i olika sammanhang och på olika nivåer.

Forskning om kunskap, deltagande, makt och kön vid design av IT

Mitt forskningsområde är design – i bred bemärkelse – av informationsteknologier, design som ett gemensamt arbete för att skapa en värld som alla får plats i; en social och materiell praktik som pågår i olika sammanhang och på olika nivåer. Centrala områden i min forskning är kunskap, deltagande, makt och kön i design av informationsteknologier. Framförallt har jag studerat dessa frågor inom ramen för digitalisering av offentlig sektor, och jag är nu involverad i två forskningsprojekt; ett som handlar om alarmerings- och räddningssystem där jag fokuserar på könsfrågor relaterat till informationsteknologier inom området, och ett som handlar om smarta elnät, där vi ställer kritiska frågor kring vad informationsteknologier kan få för effekter i detta sammanhang.

Publikationer

2023

Malin Granath, Johanna Sefyrin, Björn Johansson (2023) The smart meter as a boundary object-insights from an empirical case European Conference on Information Systems (ECIS) 2023
Maria Eidenskog, Ola Leifler, Johanna Sefyrin, Ericka Johnson, Mikael Asplund (2023) Changing the world one engineer at a time - unmaking the traditional engineering education when introducing sustainability subjects International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 24, s. 70-84 Vidare till DOI

2022

Johanna Sefyrin, Mariana S. Gustafsson (2022) Repair of Unstable Sociomaterial Relations: A Study on Librarians' and Social Workers' Practices in Addressing the Needs of Their Clients HUMAN CHOICE AND DIGITAL BY DEFAULT: AUTONOMY VS DIGITAL DETERMINATION, HCC 2022, s. 36-46 Vidare till DOI

2021

Mariana S. Gustafsson, Johanna Sefyrin (2021) Repairment of Unstable Sociomaterial Relations: A study on librarians' and social workers' roles and practices in addressing the complex needs of vulnerable groups
Johanna Sefyrin, Mariana S. Gustafsson, Elin Wihlborg (2021) Addressing digital diversity: Care matters in vulnerable digital relations in a Swedish library context Science and Public Policy, Vol. 48, s. 841-848 Vidare till DOI

Forskning

Affärskvinna ritar huvuden som innehåller glödlampor och kugghjul

Resistans och effekt – om smarta elnät för de många människorna

Visionen för forskningsprogrammet är att lägga grunden för en nyskapande kunskapsutveckling om smarta elnät som kommer de många människorna till del.

Föreläsning: Förändring och digitalisering, varför är det så svårt?

Digitala teknologier är bärare både av drömmar om en bättre värld, men också mardrömmar om okontrollerbara hot. Här blir det viktigt att se att digitala teknologier inte existerar själva, utan också påverkar bland annat sociala, ekonomiska och politiska regler och olika strukturer.

Nyheter

Organisation