Fotografi av Johanna Sefyrin

Johanna Sefyrin

Universitetslektor, Avdelningschef

Mitt forskningsområde är i en bred bemärkelsedesign av informationsteknologier. Design som ett gemensamt arbete för att skapa en värld som alla får plats i; en social och materiell praktik som pågår i olika sammanhang och på olika nivåer.

Forskning om kunskap, deltagande, makt och kön vid design av IT

Mitt forskningsområde är design – i bred bemärkelse – av informationsteknologier, design som ett gemensamt arbete för att skapa en värld som alla får plats i; en social och materiell praktik som pågår i olika sammanhang och på olika nivåer. Centrala områden i min forskning är kunskap, deltagande, makt och kön i design av informationsteknologier. Framförallt har jag studerat dessa frågor inom ramen för digitalisering av offentlig sektor, och jag är nu involverad i två forskningsprojekt; ett som handlar om alarmerings- och räddningssystem där jag fokuserar på könsfrågor relaterat till informationsteknologier inom området, och ett som handlar om smarta elnät, där vi ställer kritiska frågor kring vad informationsteknologier kan få för effekter i detta sammanhang.

Publikationer

2023

2022

2021

2020

Forskning

Föreläsning: Förändring och digitalisering, varför är det så svårt?

Digitala teknologier är bärare både av drömmar om en bättre värld, men också mardrömmar om okontrollerbara hot. Här blir det viktigt att se att digitala teknologier inte existerar själva, utan också påverkar bland annat sociala, ekonomiska och politiska regler och olika strukturer.

Nyheter

Organisation