Forskning om kunskap, deltagande, makt och kön vid design av IT

Mitt forskningsområde är design – i bred bemärkelse – av informationsteknologier, design som ett gemensamt arbete för att skapa en värld som alla får plats i; en social och materiell praktik som pågår i olika sammanhang och på olika nivåer. Centrala områden i min forskning är kunskap, deltagande, makt och kön i design av informationsteknologier. Framförallt har jag studerat dessa frågor inom ramen för digitalisering av offentlig sektor, och jag är nu involverad i två forskningsprojekt; ett som handlar om alarmerings- och räddningssystem där jag fokuserar på könsfrågor relaterat till informationsteknologier inom området, och ett som handlar om smarta elnät, där vi ställer kritiska frågor kring vad informationsteknologier kan få för effekter i detta sammanhang.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll