01 mars 2018

Hur ska samhället ta sig an digitaliseringens utmaningar? Det har studenter som går kandidatprogrammet i systemvetenskap arbetat med i kursen Samhällets digitalisering.

Studenter från Systemvetarprogrammet har samlats för att få sin projekt granskade av en jury

Uppgiften för studenterna, som går andra året på kandidatprogrammet för systemvetenskap, var att utgå från en utmaning i samhället när det kommer till digitalisering.

Johanna Sefyrin, lektor i informatik- Under kursens gång har forskare berättat för studenterna om utmaningar som de stöter på. Studenterna har därefter fått välja en utmaning, fokusera på ett problem inom ramen för utmaningen, samt utforma en tjänst som svarar mot problemet, säger Jennifer Sefyrin, lektor i informatik vid Linköpings universitet.

I kursen, som infördes i programmet i fjol, har studenterna under några veckor arbetat gruppvis för att utveckla en prototyp med viss funktionalitet.

- Vi ville införa ett tydligare samhällsperspektiv i programmet, eftersom digitaliseringen påverkar hela samhället. Den medför olika typer av möjligheter och utmaningar, för såväl individer och verksamheter som samhället i stort.

Elva grupper, med fem studenter i vardera, har arbetat med sina olika projekt. Flera grupper har valt att utgå från tesen att digitalisering bidrar till stillasittande, och utformat e-tjänster som uppmuntrar människor till att röra på sig.

- Andra grupper har fokuserat på till exempel Fake news, och på hur man kan minska ensamhet och isolering som kan komma av ett digitaliserat samhälle, säger Johanna Sefyrin.

Studenten Johan de Groots grupp har tagit fram forskning som visar på att digitaliseringen medfört ett ökat stillasittande. De har utvecklat en applikation med en gamificationlösning, där man med ett digitalt synsätt skapar och stödjer nya beteende.

Studenten Johan de Groot visar upp gruppens applikation- Vår applikation ger en känsla av man spelar ett spel, och användaren får poäng och belöningar allt eftersom den rör på sig på olika sätt, säger han.

Johan de Groot ser både fördelar och nackdelar med digitaliserings framfart i samhället.

- Fördelarna är att allt blir optimerat och effektiviserat. Nackdelarna kan vara att man kan bli isolerad som individ om digitaliseringen tar över alltför mycket, och att den också kan medföra stress. Kursen har gett en helhetsförståelse, eftersom den väger in många saker väldigt brett. Vi har fått en bild av hur digitaliseringen påverkar människor, och framförallt samhället i stort.

På fredagseftermiddagen visade de upp sina projektarbeten för en inbjuden jury, bestående av företagsrepresentanter. Michel Lööw utvecklingschef Linköpings kommun, Miriam Tegelaers, IT-chef Linköpings universitet, och Ben Hammarsten, affärsområdeschef på företaget Ida Infront, bedömde studenternas olika lösningar för att hitta den som bäst svarade mot ett viktigt samhällsproblem.

Den grupp som vann hade gjort e-tjänsten Bubble Filter, som fokuserar på stress relaterat till mobilanvändning. Tjänsten, vars målgrupp är studenter, syftar till att öppna möjligheten att tysta appar under en period för att de inte ska pocka på uppmärksamhet. Medlemmarna i den vinnande gruppen var: Pierre Alkmyr, Erik Karlström, Alexander Barbaranelli, Rikard de Laval, och Gustaf Högberg.Senaste nytt från LiU

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.