19 november 2018

Vad innebär digitalt utanförskap och hur kan biblioteken arbeta för att minska det? De frågorna ska tre forskare vid LiU besvara i ett forskningsprojekt som sträcker sig över två och ett halvt år.

Elin Wihlborg, professor statsvetenskapElin Wihlborg leder forskningsprojektet för ökad digital inkludering. Foto: LiU

Digital inkludering granskas

Tillsammans med Marina S Gustafsson, postdoktor, och Johanna Sefyrin, universitetslektor, har projektledaren professor Elin Wihlborg fått knappt en miljon kronor för projektet Ett digitalt Norrköping för alla. Pengarna kommer från Norrköpings fond för forskning och utveckling och beslutet togs av kommunstyrelsen i slutet av maj.

De tre forskarna, samtliga verksamma vid Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling (IEI), ska kartlägga och analysera vad så kallat digitalt utanförskap innebär.

- Även välutbildade medåldersmän kan köra fast framför datorn. Och även en tekniker på ett dataföretag kan ha svårt att hitta rätt information på nätet. Särskilt ser vi det kring offentliga och kommunala digitala tjänster som är särskilt viktiga, säger Elin Wihlborg.

- Digitaliseringen skapar nya former av komplexitet och påverkar egentligen alla grupper i samhället.

Bibliotekariens nya uppgifter

På flera sätt har folkbiblioteken en central roll för att öka delaktigheten i samhället. Det gäller till exempel allmän samhällsinformation, men också digitalisering där bibliotekslagen säger att biblioteken ska verka för ökad digital delaktighet. Det innebär både att tillhandahålla datorer och att ge praktisk hjälp och utbildning till användarna.

Forskarna ska undersöka hur biblioteken redan i dag arbetar för digital inkludering och hur personalens kompetens kan höjas för att ytterligare förbättra det arbetet.

- Det ställer i sin tur flera andra intressanta frågor. Var går egentligen gränsen för vad det innebär att vara bibliotekarie? Vilken kompetens ska de ha? En del vill hellre tala om bibliotekspersonal som har bredare och delvis nya arbetsuppgifter, säger Elin Wihlborg.

Projektperioden sträcker sig från 1 juli i år till 31 december 2020.

Utöver detta projekt beviljade forskningsfonden anslag till ytterligare fyra projekt som drivs av forskare vid Linköpings universitet. Den totala bidragssumman är 5,8 miljoner kronor.

Kontakt

Läs mer

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.