Fotografi av Jonas Holm

Jonas Holm

Adjungerad universitetsadjunkt

Docent vid HMV. Min forskning strävar efter att förbättra diagnostik och behandling i samband med hjärtkirurgi.

Hjärtsjukvård – rätt behandling vid rätt tidpunkt

I vår forskning jobbar vi med olika infallsvinklar inom området hjärtkirurgi. I ett spår fokuserar vi på forskning inom svår hjärtsvikt i samband med hjärtkirurgi. Vi utvärderar hjärtsvikt kopplat till biomarkörer såsom natriuretiska peptider och vasopressinanaloger, metabola interventioner som behandling mot hjärtsvikt samt mekaniska stöd vid avancerad hjärtsvikt. Forskningen syftar till att bättre kunna identifiera, prognostisera och följa behandling av svår hjärtsvikt i samband med hjärtoperationer. I ett annat spår undersöker vi funktionen av nya grafter efter kranskärlsoperationer. Denna utvärdering görs med datortomografi av kranskärlen och relateras till faktorer som läkemedelsbehandling, typ av graft, ålder, njurfunktion mm.

Om mig

CV

  • Läkarutbildning, Linköpings Universitet 1997
  • Specialist Thoraxkirurgi 2006
  • Medicine Doktor i Thoraxkirurgi 2013​
  • Docent i Thoraxkirurgi 2021

Nätverk

  • Göteborgs universitet
  • NTNU – Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Trondheim
  • Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong, China

Publikationer

Omslag för publikation ''
Jonas Holm, Erik Håkanson, Farkas Vánky, Rolf Svedjeholm (2011)

British Journal of Anaesthesia , Vol.107 , s.344-350 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Jonas Holm, Mårten Vidlund, Farkas Vanky, Örjan Friberg, Erik Håkanson, Sten Walther, Rolf Svedjeholm (2013)
Omslag för publikation ''
Jonas Holm, Zoltán Szabó, Urban Alehagen, Tomas Lindahl, Ingemar Cederholm (2018)

Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia , Vol.32 , s.245-250 Vidare till DOI

2024

Jonas Holm, Farkas Vanky, Rolf Svedjeholm (2024) Association of Glutamate Infusion With Risk of Acute Kidney Injury After Coronary Artery Bypass Surgery A Pooled Analysis of 2 Randomized Clinical Trials JAMA Network Open, Vol. 7, Artikel e2351743 Vidare till DOI

2023

Rolf Svedjeholm, Gabriele Ferrari, Farkas Vanky, Örjan Friberg, Jonas Holm (2023) Glutamate infusion associated with reduced rises of p-Copeptin after coronary surgery: Substudy of GLUTAMICS II Acta Anaesthesiologica Scandinavica, Vol. 67, s. 1373-1382 Vidare till DOI
Jonas Holm, Farkas Vanky, Rolf Svedjeholm (2023) Glutamate Infusion Reduces Myocardial Dysfunction after Coronary Artery Bypass Grafting According to NT-proBNP: Summary of 2 Randomized Controlled Trials (GLUTAmate for Metabolic Intervention in Coronary Surgery [GLUTAMICS I-II]) American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 118, s. 930-937 Vidare till DOI

2022

Jonas Holm, Gabriele Ferrari, Anders Holmgren, Farkas Vanky, Örjan Friberg, Mårten Vidlund, Rolf Svedjeholm (2022) Effect of glutamate infusion on NT-proBNP after coronary artery bypass grafting in high-risk patients (GLUTAMICS II): A randomized controlled trial PLoS Medicine, Vol. 19, Artikel e1003997 Vidare till DOI
Henrik Hultkvist, Eva Nylander, Eva Tamas, Rolf Svedjeholm, Jan Engvall, Jonas Holm, Eva Maret, Farkas Vanky (2022) Evaluation of left ventricular diastolic function in patients operated for aortic stenosis PLOS ONE, Vol. 17, Artikel e0263824 Vidare till DOI

Forskning

Huvudansvarig prövare i

CoCAP studien: Coronary CT Angio evaluating Graft Patency in ACS patients treated with DAPT or single ASA after CABG

Coinvestigator i

TACSI studien: Ticagrelor and ASA vs. ASA Only After Isolated Coronary Artery Bypass Grafting in Patients With Acute Coronary Syndrome

SweVAD studien: Swedish Evaluation of Left Ventricular Assist Device as Permanent Treatment in End-stage Heart Failure

Kollegor

Organisation

Nyheter