Hjärtsjukvård – rätt behandling vid rätt tidpunkt

I vår forskning jobbar vi med olika infallsvinklar inom området hjärtkirurgi. I ett spår fokuserar vi på forskning inom svår hjärtsvikt i samband med hjärtkirurgi. Vi utvärderar hjärtsvikt kopplat till biomarkörer såsom natriuretiska peptider och vasopressinanaloger, metabola interventioner som behandling mot hjärtsvikt samt mekaniska stöd vid avancerad hjärtsvikt. Forskningen syftar till att bättre kunna identifiera, prognostisera och följa behandling av svår hjärtsvikt i samband med hjärtoperationer. I ett annat spår undersöker vi funktionen av nya grafter efter kranskärlsoperationer. Denna utvärdering görs med datortomografi av kranskärlen och relateras till faktorer som läkemedelsbehandling, typ av graft, ålder, njurfunktion mm.

Om mig

CV

  • Läkarutbildning, Linköpings Universitet 1997
  • Specialist Thoraxkirurgi 2006
  • Medicine Doktor i Thoraxkirurgi 2013
  • Docent i Thoraxkirurgi 2021

Nätverk

  • Göteborgs universitet
  • NTNU – Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Trondheim
  • Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong, China

Publikationer

2022

2021

2020

Forskning

Huvudansvarig prövare i

CoCAP studien: Coronary CT Angio evaluating Graft Patency in ACS patients treated with DAPT or single ASA after CABG

Coinvestigator i

TACSI studien: Ticagrelor and ASA vs. ASA Only After Isolated Coronary Artery Bypass Grafting in Patients With Acute Coronary Syndrome

SweVAD studien: Swedish Evaluation of Left Ventricular Assist Device as Permanent Treatment in End-stage Heart Failure

Kollegor

Organisation

Nyheter