Min forskning fokuserar på miljöfrågor i sedimentära och akvatiska system (t.ex. föroreningar, klimatförändringar, livsmedels- och vattensäkerhet). Jag undervisar studenter på grund- och avancerad nivå och handleder doktorander.

Publikationer

2023

2022

Nyheter

Forskning

Forskningsprojekt

 • Coal-based economies in developing countries: An environmental, health and cost evaluation around mega thermal power plants. The Swedish Research Council (2021-24)
 • Kolomsättningen i små vattendrag i Himalaya: betydelse för jorderosion och klimatförändringar. Vetenskapsrådet, utvecklingsforskning (2016)
 • Climate-culture evolution at Jiroft in southeast Iran during the Holocene. V. Tavakohli (co-PI, Tehran Univ).Vetenskapsrådet (2015-18) and STINT Initiation Grant (2015-16).
 • Reconstruction of Holocene paleoenvironmental changes in Lake Victoria catchment, Kenya. D. Olago (co-PI, Nairobi University). Vetenskapsrådet (2013-17)
 • Monsoon variability and its impact on terrestrial ecosystems in Sri Lanka. R. Chandrajith (co-PI, Peradeniya Univ).

 

Samarbetarbetspartners

Prof. P.A. Meyers, Univ. of Michigan (USA)
Dr. Patrick Roberts, Max Planck-Jena (Germany)
Prof A. Roychoudhury, Stellenbosch U (S. Africa)
Prof. T. Filley, Purdue Univ (USA
Prof. T. Bianchi, Univ. of Florida (USA)
Dr. Sayantan Sarkar, IIT-Mandi (India)
Prof. R. Chandrajith, Peradeniya Univ (Sri Lanka)
Dr. Majid Naderi, INIOAS (Iran)
Prof. Chen-Chou Shou, NTU (Taiwan)
Dr. Susanne Fietz, Stellenbosch (S Africa)
Prof. JV Klump, Milwaukee Univ (USA)

 

CV

Kort CV

 • 2020
  Professor and Head Vernadsky Section, Linköping University
 • 2018
  Biträdande Professor och enhetschef, Vernadsky Section, Linköpings universitet
 • 2011
  Senior Universitetslektor, Linköpings universitet
 • 2009
  Biträdande Professor, IISER-Kolkata
 • 2004
  Docent, Forskare, Stockholms universitet
 • 2000
  Forskarassistent, Stockholms universitet

Handledning

 • Main supervisor (PhD)
  Dennis Njagi, Chen Luo
 • Co-supervisor (PhD)
  Rajendra Bhandari, Kathmandu University
 • Masters thesis
  Amira Elbarmelgy
  Tebid Caprice
  Furkan Özkan
  Ra'eesah Hendricks

Undervisning

Kurser på grund- och fortsättningsnivå i:

 • Klimatförändringar och politik,
 • Biogeokemiska cykler,
 • Miljömässig geokemi
 • Organisk geokemi
 • Fält- och laboratoriemetoder i limnologi
 • Introduktion till geologi.

CV

Undervisning

Organisation