04 december 2020

Sex forskare vid Linköpings universitet delar på nära 49 miljoner kronor i Vetenskapsrådets senaste utlysningar. Projekten handlar bland annat om epigenetik, megakolkraftverk, rehabilitering i konfliktområden och behandling av tuberkulos.

En stor byggnad i skymningsljus, det lyser i fönstren, på marken utanför finns lite snö.
Magnus Johansson

Tre forskare tilldelas så kallat konsolideringsbidrag, vars syfte är att ge framstående yngre forskare möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare.

Totalt delar Vetenskapsrådet i år ut nästan 217 miljoner kronor i konsolideringsbidrag och LiU är ett av de lärosäten som får högst summa, efter Karolinska Institutet och Göteborgs universitet.

De tre som får 12 miljoner kronor var, fördelat under sex år, är:

  • Magnus Jonsson, universitetslektor vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, för projektet ” Varierbara organiska hyperboliska nanoantenner”.
  • Anna Storm, professor vid Institutionen för Tema, för projektet ”Kärnkraftsnatur”.
  • Anita Öst, universitetslektor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, för projektet ”Epigenetisk programmering av nästa generations metabola hälsa – är spermiernas metabolism en del av det?”.

Ytterligare tre forskare får medel för så kallad utvecklingsforskning.   

Joyanto Routh, Institutionen för Tema, tilldelas 4,5 miljoner kronor för projektet ”Kolkraftsbaserade ekonomier i utvecklingsländer: En utvärdering gällande miljö, hälsa och ekonomi kring megakolkraftverk”. Projektet kommer att utföras i närheten av gränsområdet mellan Indien och Bangladesh och syftar till att främja renare energi, bättre luftkvalitet och utveckling i enlighet med FN:s globala mål.

Robert Blomgran, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper tilldelas även han 4,5 miljoner kronor. Hans projekt handlar om nya sätt att stärka och aktivera makrofager för en ökad kontroll och avdödning av Mycobacterium tuberculosis, vilket kan effektivisera och påskynda behandlingen av tuberkulos. De kliniska studierna som utförs i Etiopien och Sverige riktar sig särskilt på tuberkulospatienter som har samtidig maskinfektion och där makrofagfunktionen är extra nedsatt.

Professor Andreas Wladis, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, tilldelas nära 3,9 miljoner kronor. Hans projekt handlar om rehabilitering av personer med funktionsnedsättning i konfliktområden. I dessa områden finns ett stort behov av studier, riktlinjer och rehabiliteringsprogram, och syftet med projektet är att undersöka rehabilitering efter amputation i olika krigszoner.

 

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.