Fotografi av Julia Wallmann

Julia Wallmann

Doktorand

Mitt forskningsintresse rör språkliga svårigheter hos barn i skolåldern. I den första delen av mitt doktorandprojekt undersöker jag hur skolsituationen för elever med språkstörning beskrivs av eleverna själva samt av nyckelpersoner runt eleverna.

Forskargrupp

Publikationer

2023

Anna Ekström, Olof Sandgren, Christina Samuelsson, Birgitta Sahlén, Julia Wallmann (2023) Likvärdig utbildning för barn med språkstörning: en studie av måluppfyllelse, erfarenheter och deltagande Resultatdialog 2023, s. 32-37

2013

Stefan Gustafson, Christina Samuelsson, Ellinor Johansson, Julia Wallmann (2013) How Simple is the Simple View of Reading? Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 57, s. 292-308 Vidare till DOI

Organisation