Vit afrikanitet, i historien och samtiden

Jag är framförallt intresserad av hur idén om vit afrikanitet, dess möjligheter och hinder, aritkulerades bland vita regimkritiker såsom Nadine Gordimer och Ruth First under apartheidtiden, samt hur detta begrepp omförhandlas i det samtida Sydafrika.

Jag är framförallt intresserad av hur idén om vit afrikanitet, dess möjligheter och hinder, aritkulerades bland vita regimkritiker såsom Nadine Gordimer och Ruth First under apartheidtiden, samt hur detta begrepp omförhandlas i det samtida Sydafrika.

Mitt avhandlingsprojekt utforskade jag idén om vit afrikanitet i Sydafrika, med tre historiska nedslag under apartheidtiden, och ett fjärde i vår samtid. Det ingår i forskningsspåret Citizenship and Ethnic Relations: Social, Cultural and Historical Perspectives.

Jag undervisar för tillfället på tre kurser inom kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys (SKA).

Publikationer i urval

Willén, J. (2015) ”The Curse of the Nation State and History as Remedy? Xenophobia and Migritude in Post-Apartheid South Africa”, i Discover Society, 1 februari.

Willén, J. (2009) ”Vad är en källtext” i Lundahl & Leppänen (red.) Kanon ifrågasatt. Kanoniseringsprocesser och makten över vetandet, (Hedemora: Gidlunds förlag, 2009).

Willén, J. (2007) “Gruvornas röster”, i Glänta, No. 4, 2007.

Publikationer

2022

2018

2017

Forskning

Konferenser och workshops

“‘The Trials Go on Inside Us Already’: Futures Past of South African Whiteness” på den internationella konferensen ’The Ethos of History’, co-organiserad av forskningsprogrammet Tid, minne, representation, 10-12 September 2015.

“The Tragic Time of Whiteness: History as Remedy and/or Curse in Apartheid South Africa” på den internationella konferensen ‘Concurrences in postcolonial research – perspectives, methodologies, engagements’ vid Linnéuniversitetet, Kalmar, 20-23 augusti 2015

“Unsettled Africans: Coloniality, Heritage, Landscapes” på den internationella workshopen “Archaeologies of ‘Us’ and ‘Them’ – Debating the Ethics and Politics of Ethnicity and Indigeneity in Archaeology and Heritage Discourse”, Uppsala, 23-24 oktober, 2013.

“Subjects of the Interstices: Home, Belonging, and Heritage in White Settler Societies”, på den internationella konferensen "Race, Migration, Citizenship: Postcolonial and Decolonial Perspectives'. Birmingham, 7-9 juli, 2013.

 

Undervisning

Organisation