Fotografi av Julia Willén

Julia Willén

Universitetsadjunkt

Mina huvudsakliga forskningsintressen är antikolonialismens idéhistoria, kolonial modernitet samt vithetens ideologier och temporaliteter, samt kvarlevor av historisk orättvisa, syd-nord relationer och litteratur som historiskt källmaterial.

Temporalities of Whiteness: Nadine Gordimer’s Literary and Non-literary interventions in Apartheid South Africa

Min avhandling undersöker den sydafrikanska författaren Nadine Gordimers litterära och icke-litterära interventioner i frågan om vithet under apartheids första tre decennierna i relation till samtida debatter i Sydafrika om liberalism, rasrelationer, avkolonisering och vithetens framtida förflutna i Afrika.

Andra forskningsprojekt

Jag deltar i den konstnärliga forskningsprojektet Wastelands/Descampados, initierad av bildkonstnären Claudia del Fierro. Projektet utforskar den långa historien av utvinning och avfall i (globala) syd och dess fortsättning i nutiden, med utgångspunkt i de 20 000 ton giftiga avfall som det svenska gruvbolaget Bolidens exporterde till Arica i norra Chile i mitten av 1980-talet under militärdiktaturen. 

Forskning

Publikationer

2022

Julia Willén (2022) Arkivets plats i antropocen Ord & Bild, Vol. 4, s. 43-52

2018

Julia Willén (2018) Vithet vs vithet Glänta, Vol. 1
Julia Willén, Andrew van der Vlies (2018) Reading for hope: A conversation about texts and method Safundi: The Journal of South African and American Comparative Studies, Vol. 19, s. 357-373 Vidare till DOI

2017

Julia Willén (2017) Past futures lost: people power of the south as utopian concurrence Contested histories from el Complejo: An anthology, s. 85-96
Julia Willén, Hans Carlsson, Claudia del Fierro (Redaktörskap) (2017) Contested histories from el Complejo: an anthology

Undervisning

Jag undervisar, handleder och samordnar kurser inom kandidatprogrammet i samhälls- och kulturanalys (SKA), kandidatprogrammet i globala studier (GS) och masterprogrammet i etnicitet och migrationsstudier (EMS). Min undervisning omfattar historiska perspektiv på globalitet, 1900-talets historia, medborgarskapsstudier, globala perspektiv på kön, genus och sexualiteter, social reproduktionsteori och kritiska perspektiv på rasism, sexualitet, funktionalitet och makt.
Jag undervisar också regelbundet på Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet.

Konferenser och workshop presentationer

Presentationer

Motståndet mot glömskan; minnesarbete och arkiv i Sydafrika samtal med Kristina Hagström-Ståhl, Karavan och Ord & Bild, Göteborg, November, 2022.

The time and place for critical whiteness: Doris Lessing’s African stories Politics of the past: exploring pasts in Zimbabwe’s present, workshop, May 7-9, 2021.

‘Children and Children’s Children’: Failed Messianism in Nadine Gordimer’s Burger’s Daughter Walter Benjamin: Aesthetics, Politics, and the Philosophy of History, workshop, Gothenburg, 13-14 December, 2018.

Black Consciousness och vita liberaler i 70-talets antiapartheidrörelse i Sydafrika Solidaritetshandlingar, dess yttringar och konsekvenser nu och då, Tensta Konsthall, september 2017.

Past Futures Lost: Southern Popular Power as Utopian Concurrence presented at the : Cultural Solidarities: Colonial Modernity, Anti-Apartheid and World-Making Networks, interdisciplinary workshop, Wits Institute for Social and Economic Research (WiSER), South Africa, 3-6 April 2017.

The Weeping Professor Walter Benjamin in Palestine: the Place and Non-Place of Radical Thought, workshop/conference, Ramallah, 7-12 December 2015.

‘The Trials Go on Inside Us Already’: Futures Past of South African Whiteness The Ethos of History, conference organised by the research program Time, Memory, Representation, 10-12 September 2015.

The Tragic Time of Whiteness: History as Remedy and/or Curse in Apartheid South Africa at the international conference ‘Concurrences in postcolonial research – perspectives, methodologies, engagements’ at Linnaeus University, Kalmar, Sweden, 20-23 August 2015

Unsettled Africans: Coloniality, Heritage, Landscapes at the international workshop “Archaeologies of ‘Us’ and ‘Them’ – Debating the Ethics and Politics of Ethnicity and Indigeneity in Archaeology and Heritage Discourse”, Uppsala, 23-24 October, 2013.

Subjects of the Interstices: Home, Belonging, and Heritage in White Settler Societies at the International Conference "Race, Migration, Citizenship: Postcolonial and Decolonial Perspectives'. Birmingham, 7-9 July, 2013.


Fraktal mönster från blomma

Organisatör

El Complejo: Between Erasure and Remembrance

Screening and symposium co-organised with Claudia del Fierro and Hans Carlsson, Tensta konsthall, Stockholm, May, 2017.

Lecturers: Ricardo-Osvaldo Alvarado, Jennifer Baca, Maria Berríos and Stefan Jonsson.

 

Walter Benjamin: Aesthetics, Politics, and the Philosophy of History

Workshop co-organized with Nils Olsson and Hjalmar Falk, Gothenburg, December, 2018.

Organisation