10 november 2022

Cancerfonden har beviljat fem forskare vid LiU forskningsmedel för forskning om cancer. Projekten handlar bland annat om att förstå varför olika personer reagerar så olika på cytostatikabehandling och mekanismer bakom utmärgling vid cancersjukdom.

Henrik Gréen och Niclas Björn i labbet.En del personer får svåra biverkningar av cancerbehandling, medan andra klarar den utan större komplikationer. Henrik Gréens forskargrupp vill hitta sätt att förutse risken för allvarliga biverkningar. Foto Magnus Johansson

Fem professorer vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV, får tillsammans 10,2 miljoner kronor i Cancerfondens utdelning av pengar till forskningsprojekt inom cancer.

Henrik Gréen får 3 miljoner kronor till forskning om att söka efter mutationer i tumörer som kan användas för att förutse vilka patienter som riskerar att få svåra, ibland livshotande, biverkningar av cytostatikabehandling. Forskargruppen kommer ta hjälp av artificiell intelligens för att utveckla modeller i syfte att förbättra behandlingen, till exempel genom individuell anpassning av dosen.

Olle Stål har beviljats 2,4 miljoner kronor till forskning om tillväxtreglering vid bröstcancer och målriktade behandlingar.

Anders Blomqvist får 2 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om mekanismer i nervsystemet som ligger bakom kraftigt försämrat allmäntillstånd, som viktminskning, avmagring och förlust av muskelmassa, även kallat anorexi-kakexi, som kan drabba personer med cancer.

Karin Öllinger beviljas 1,6 miljoner kronor för forskning på hudcancerformen malignt melanom och hur UV-ljuset i solens strålar påverkar både friska celler och tumörceller.

Peter Söderkvist får 1,2 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om precisionsmedicin för hjärntumörer.

I denna anslagsomgång delar Cancerfonden ut sammanlagt 900 miljoner kronor till cancerforskning i Sverige. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation och forskningsanslagen finansieras med gåvor.

Mer information om Cancerfondens utdelning av forskningsmedel finns på Cancerfondens webbplats.

Forskarna som fått forskningspengar

Senaste nytt från LiU

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.

Kvinna i bygghjälm.

Hennes uppdrag är svårt – men kul och fullt möjligt

Vi är mitt uppe i en tuff omställningen som ska rädda vår miljö och leda till en mer hållbar utveckling. Då behövs innovationskraft och kunskap, menar Marie Trogstam, LiU-alumnen som nu är chef för hållbarhet och infrastruktur hos Svenskt Näringsliv.