Cancerforskare delar på 10 miljoner kronor från Cancerfonden

Cancerfonden har beviljat fem forskare vid LiU forskningsmedel för forskning om cancer. Projekten handlar bland annat om att förstå varför olika personer reagerar så olika på cytostatikabehandling och mekanismer bakom utmärgling vid cancersjukdom.

Henrik Gréen och Niclas Björn i labbet.En del personer får svåra biverkningar av cancerbehandling, medan andra klarar den utan större komplikationer. Henrik Gréens forskargrupp vill hitta sätt att förutse risken för allvarliga biverkningar. Foto Magnus Johansson

Fem professorer vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV, får tillsammans 10,2 miljoner kronor i Cancerfondens utdelning av pengar till forskningsprojekt inom cancer.

Henrik Gréen får 3 miljoner kronor till forskning om att söka efter mutationer i tumörer som kan användas för att förutse vilka patienter som riskerar att få svåra, ibland livshotande, biverkningar av cytostatikabehandling. Forskargruppen kommer ta hjälp av artificiell intelligens för att utveckla modeller i syfte att förbättra behandlingen, till exempel genom individuell anpassning av dosen.

Olle Stål har beviljats 2,4 miljoner kronor till forskning om tillväxtreglering vid bröstcancer och målriktade behandlingar.

Anders Blomqvist får 2 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om mekanismer i nervsystemet som ligger bakom kraftigt försämrat allmäntillstånd, som viktminskning, avmagring och förlust av muskelmassa, även kallat anorexi-kakexi, som kan drabba personer med cancer.

Karin Öllinger beviljas 1,6 miljoner kronor för forskning på hudcancerformen malignt melanom och hur UV-ljuset i solens strålar påverkar både friska celler och tumörceller.

Peter Söderkvist får 1,2 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om precisionsmedicin för hjärntumörer.

I denna anslagsomgång delar Cancerfonden ut sammanlagt 900 miljoner kronor till cancerforskning i Sverige. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation och forskningsanslagen finansieras med gåvor.

Mer information om Cancerfondens utdelning av forskningsmedel finns på Cancerfondens webbplats.

Forskarna som fått forskningspengar

Senaste nytt från LiU