10 november 2022

Cancerfonden har beviljat fem forskare vid LiU forskningsmedel för forskning om cancer. Projekten handlar bland annat om att förstå varför olika personer reagerar så olika på cytostatikabehandling och mekanismer bakom utmärgling vid cancersjukdom.

Henrik Gréen och Niclas Björn i labbet.En del personer får svåra biverkningar av cancerbehandling, medan andra klarar den utan större komplikationer. Henrik Gréens forskargrupp vill hitta sätt att förutse risken för allvarliga biverkningar. Foto Magnus Johansson

Fem professorer vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV, får tillsammans 10,2 miljoner kronor i Cancerfondens utdelning av pengar till forskningsprojekt inom cancer.

Henrik Gréen får 3 miljoner kronor till forskning om att söka efter mutationer i tumörer som kan användas för att förutse vilka patienter som riskerar att få svåra, ibland livshotande, biverkningar av cytostatikabehandling. Forskargruppen kommer ta hjälp av artificiell intelligens för att utveckla modeller i syfte att förbättra behandlingen, till exempel genom individuell anpassning av dosen.

Olle Stål har beviljats 2,4 miljoner kronor till forskning om tillväxtreglering vid bröstcancer och målriktade behandlingar.

Anders Blomqvist får 2 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om mekanismer i nervsystemet som ligger bakom kraftigt försämrat allmäntillstånd, som viktminskning, avmagring och förlust av muskelmassa, även kallat anorexi-kakexi, som kan drabba personer med cancer.

Karin Öllinger beviljas 1,6 miljoner kronor för forskning på hudcancerformen malignt melanom och hur UV-ljuset i solens strålar påverkar både friska celler och tumörceller.

Peter Söderkvist får 1,2 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om precisionsmedicin för hjärntumörer.

I denna anslagsomgång delar Cancerfonden ut sammanlagt 900 miljoner kronor till cancerforskning i Sverige. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation och forskningsanslagen finansieras med gåvor.

Mer information om Cancerfondens utdelning av forskningsmedel finns på Cancerfondens webbplats.

Forskarna som fått forskningspengar

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.